Znalostí není nikdy dost

Znalosti-neni-nikdy-dost-perex
V dnešních tipech vám nabídneme povídání o menhirech u Kounova, téma liberalismu proti nacismu, zásady výživy, informace o italsko–pražských obchodních cestách i fakta o Měsíci. Neváhejte a nechte se obohatit novými informacemi z oblasti aktuálních trendů či historických reálií.

Kamenné řady u Kounova zůstávají dodnes záhadou – tisíce kamenů vyrovnaných do dlouhých řad mohly lidem sloužit už v pravěku či středověku. Nedaleko odtud pak bylo odkryto uskupení více než dvaceti menhirů. Jde o opravdové památky? Jaký je jejich význam? A jak na ně pohlíželi naši předkové?

Kameny a hvězdy

Nedaleko slavných kounovských řad odkryli lovci menhirů několik kamenných uskupení a vztyčili víc než dvacet menhirů o váze až sedm tun. Jsou to opravdové kamenné památky? Nepředstavuje oblast Kounova pravěkou posvátnou krajinu, jedinou svého druhu u nás? Zájem o kameny však odráží ještě něco zásadnějšího: potřebu naší společnosti v tomto nejistém, přechodném období mezi dvěma věky držet se něčeho pevného a neměnného, jako je kámen. Tuto knihu ale také můžeme číst jako jeden ze způsobů, jak se dívat na kosmický aspekt české krajiny, jak slučovat nebe a zemi. Tyto záležitosti musely být dobře známy chudým lidem mezi pravěkem a barokem, kteří v krajině žili celé generace a záviseli na ní svým tělem i duší. Závěrečná poloha knihy se vrací k Zemi a hvězdám. Vychází přitom z toho, že kultura je nejen návštěva národního divadla, ale také způsob, jak si rozumíme se Sluncem a Měsícem.

Síly předků, oči kamenů, světla odjinud
Autor: Václav Cílek

Počet stran: 288
Vazba: pevná s přebalem
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-7363-603-6
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Kameny a hvězdy vydalo nakladatelství Dokořán.

K hledání kamenů používali „pícháky“ či spíš bajonety – ocelové přes metr dlouhé jehly podobné roštům na opékání špekáčků, kterými píchali do země, hledali kameny a ověřovali jejich velikost. Činnost je brzy pohltila. Lovci menhirů z jiných oblastí tento jev také znají. Při hledání a očišťování kamenů ubíhá jinak čas, člověk je zvědavý a nadšený. Práce s kamenem v pustém lese může být až narkotizující. Paní Hanka začala mít krátké, několikavteřinové vize. Viděla třeba černého psa, kámen s nakreslenou rybou, nebo lebku v zemi. Nebudu se pouštět do žádných psychotronických vysvětlení. Kameny působí na imaginaci a zdá se, že nejvíc ze všeho křemence. Angličtí megalitičtí badatelé si toho všimli již dávno. V okolí velkých kamenů jsou místa, kde se vize či vidiny objevují častěji než na místech bez kamenů. (str. 15)

Pokračujte ve čtení.

Václav Cílek (* 11. května 1955) je geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Za Krajiny vnitřní a vnější a Makom. Kniha míst byl vyznamenán cenou Toma Stopparda za rok 2004. V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“. V roce 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za to, že „svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí“. Václav Cílek spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí, jako autor či spoluautor vydal přes třicet knižních titulů. Mezi jeho knihy patří např. Voda a krajinaStřední BrdyKřivoklátsko či Krajiny srdce.

Zdroj informací: Dokořán

————————————————

Eric Kurlander, specialista na nacistickou éru, se v následující publikaci zamýšlí nad úlohou německých liberálních demokratů krátce poté, co se stal Adolf Hitler říšským kancléřem. Upozorňuje na fakt, jak málo z nich nacismu vzdorovalo, a naopak v jistých ohledech poukazuje na ideologickou podobnost nacismu a liberalismu.

Život s Hitlerem

Kniha analyzuje klíčové otázky činnosti liberálních demokratů v Německu od roku 1933 do konce nacistického režimu. Na základě pečlivého studia pramenů autor zkoumá motivace, naděje a obavy německých liberálních demokratů, kteří byli nejlepším příkladem středostavovského progresivismu Výmarské republiky, a zjišťuje, proč jich tak málo vzdorovalo a tak mnoho uvítalo řadu programových prvků třetí říše. Ukazuje, že německý liberalismus nebyl jediným protivníkem a obětí nacionálního socialismu, ale v některých ohledech byl jeho ideologickým předchůdcem. To, že liberalismus mohl být obojím, má zásadní důsledky pro porozumění genezi autoritářských režimů kdekoli na světě. Dlouhotrvající neochota výmarských demokratů čelit režimu ukazuje, jak snadno může liberální demokracie podlehnout fašismu.

Liberální demokraté ve třetí říši
Autor: Eric Kurlander
Přeložil: Jiří Kasl

Počet stran: 476
Vazba: brožovaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-200-3065-8
Doporučená cena: 550 Kč

Knihu Život s Hitlerem vydalo nakladatelství Academia.

V říjnu 1937 Hans Robinsohn napsal: „[nacistické Německo] není jako jiné země, kde se falšují jen některé zprávy. Ve třetí říši je téměř všechno propaganda. Tisk, rozhlas, dokonce i film nepřipouštějí „jakýkoli protiklad, žádnou drobnou nežádoucí odchylku“ od stranické linie. Německá kultura klame cizince vnějším zdáním „naprosté jednoty a národní soudržnosti“, tvrdil Robinsohn, což vyvolává falešný pocit „spontánního přitakání a duchovní spřízněnosti“. Vnější pozorovatelé byli přesvědčeni, „že se situace v Německu nikdy nezlepší“, protože nikdo není schopen „zvládnout toho šíleného, fanatického Hitlera a jeho zcela poslušný lid“. Takové dojmy byly naprosto klamné, oponoval Robinsohn, když srovnával toto soudobé vnímání odevzdaného, tyranského Německa „s názorem lékaře, který po velmi povrchním vyšetření odmítne jakoukoli léčbu jako beznadějnou a jako jediné řešení doporučuje krvavou operaci“. (str. 108–109)

Přečtěte si celou ukázku.

Eric Kurlander (* 1973) je profesorem historie na Stetson University. Absolvoval Bowdoin College a Harvard. Specializuje se na moderní německé dějiny a zejména potom na nacistickou éru, o níž napsal tři knihy.

————————————————

Výživa člověka je jednou z nejméně probádaných oblastí výživy v živočišné říši. Možná proto existuje mnoho mýtů a zavádějících informací. Zorientovat se v oblasti výživy by mohla pomoci publikace absolventek nutričních a chemických oborů. Zjistěte třeba, jak mohou škodit propagované diety, nebo jestli jsou éčka skutečně takovým strašákem.

O výživě

„Kniha o zdravé výživě psaná srozumitelnou formou pro širokou veřejnost.“
Jsou éčka opravdu škodlivá? Fungují detoxy? Jaká úskalí skrývají populární diety? Jak porozumět složení potravin a jak mít každý den na talíři jen to nejlepší? Bojovnice za pravdu o zdravé výživě znají odpovědi.

Autorky: Andrea Jakešová, Veronika Pourová

Počet stran: 160
Vazba: brožovaná
Formát: 165×236 mm
ISBN: 978-80-88335-68-9
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu O výživě vydalo nakladatelství Pointa.

Ukazka-z-knihy-O-vyzive

Prolistujte si celý náhled.

Veronika Pourová a Andrea Jakešová o sobě říkají: Jsme absolventky oboru nutriční terapeut a navazujícího magisterského oboru nutriční specialista na 1. LF UK. Veronika navíc vystudovala magisterský obor technologie potravin na VŠCHT. Jinými slovy jsme specialistky na výživu člověka i na chemii a technologii potravin. Výživa je pro nás jak práce – společně jsme založily nutriční poradnu Ne hladu–, tak koníček. Proto se snažíme už 6 let předávat veřejnosti vědecky podložené informace o zdravém stravování na našem blogu i sociálních sítích. Kromě toho publikujeme články o zdravé výživě v několika internetových magazínech a jako pravidelní hosté vystupujeme v pořadech Sama doma nebo Dobré ráno s ČT. Kniha O výživě je jakýmsi shrnutím naší dosavadní tvorby a vznikla i na základě častých dotazů na některá populární témata a mýty ve výživě.

Zdroj informací: Pointa

————————————————

V 16. a 17. století probíhal na trase Praha–Itálie intenzivní obchod. Hedvábí, sklo a koření nebyly zdaleka jedinými obchodními artikly. Lidé překonávali velké vzdálenosti, aby objevovali nové možnosti. V rudolfinském období k nám zavítalo mnoho významných italských osobností, které významně ovlivnily nejen utváření trhu.

Hedvábí, sklo a koření

Kniha představuje nové, moderní zpracování tématu obchodních kontaktů mezi Prahou a Itálií na prahu raného novověku. Ekonomika a obchod tu nejsou prezentovány pouze jako svět čísel a cen zboží, ale především jako svět lidí, kteří neúnavně překonávali velké vzdálenosti i další překážky, aby byli v kontaktu se svými zahraničními partnery a pro své zákazníky zajistili tolik žádané koření, hedvábí a další luxusní zboží.
Vzájemný obchod mezi Prahou a Itálií (1500–1618) je představen v širších souvislostech, z nichž jasně vyplývá, že Praha a české země byly v té době integrální součástí (středo)evropského trhu. Publikace zachycuje nejen smělé cesty pražských křesťanských a židovských kupců do slunné Itálie, ale současně také italské podnikatele, kteří naopak během 16. století pronikali za novými příležitostmi do Záalpí. Kniha sleduje životní příběhy těchto nejvýznamnějších italských přistěhovalců rudolfinského období a současně vypráví osudy italských židovských velkoobchodníků a bankéřů včetně prvního nobilitovaného Žida Jakuba Basseviho z Treuenberku a jeho širší rodiny. V řadě případů se jedná o nové informace, vycházející z výzkumů italských, rakouských, německých i českých archivů.

Obchod mezi Prahou a Itálií /1500–1620/
Autorka: Marie Buňatová

Počet stran: 408
Vazba: vázaná
Formát: 165×235 mm
ISBN: 978-80-7422-697-7
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Hedvábí, sklo a koření vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Ukazka-z-knihy-Hedvabi-sklo-a-koreni

Přečtěte si kompletní ukázku.

Marie Buňatová vystudovala obor Historie na FF UK a doktorské studium Historie na Universität Wien. Pracovala mj. jako vedoucí Dokumentačního centra moravského židovství při RM Mikulov a ředitelka Národního zemědělského muzea v Praze. Dlouhodobě se věnuje výzkumu  hospodářských a obchodních dějin raného novověku a dějinám Židů v českých zemích a šířeji ve Střední Evropě.

Zdroj informací: Centrum pro kulturní a sociální studie

————————————————

Nezapomněli jsme ani na ty mladší z nás. Na závěr si povíme všechno, co je potřeba znát o Měsíci. Proč na obloze každý den vypadá jinak? Jakým způsobem ovlivňuje příliv a odliv? Mohli bychom na Měsíci žít? Odpovědi na tyto i mnohé další otázky nabízí kniha Co drží Měsíc na obloze?

Co drží Měsíc na obloze?

Proč mění Měsíc svoji podobu?
Je na Měsíci teplo, nebo zima?
Jak se dostal první člověk na Měsíc?
Jak vypadá odvrácená strana Měsíce?
Jak je cítit Měsíc?
Jak vzniká příliv a odliv?
Kde se vzal Měsíc?
Co vidíme a slyšíme na Měsíci?
Je na Měsíci život?
Kdy opět přistanou lidé na Měsíci?
Konečně se o Měsíci dozvíte všechno, co jste vždy chtěli vědět, ale netroufli jste se zeptat.

Tak trochu jiná cesta k našemu vesmírnému souputníkovi
Autoři: Michael Büker, Tanja Wehr
Přeložila: Jitka Bajgarová

Počet stran: 128
Vazba: brožovaná
Formát: 170×239 mm
ISBN: 978-80-88316-35-0
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Co drží Měsíc na obloze? vydalo nakladatelství Kazda.

Ukazka-z-knihy-Co-drzi-Mesic-na-obloze

Prohlédněte si celou ukázku.

Michael Büker vystudoval fyziku se zaměřením na fyziku astročástic a výzkum rovnováhy mezi mírem a konflikty. K vědecké komunikaci se dostal díky studentským soutěžím Sience-Slam. V roce 2014 vyhrál cenu diváků v mezinárodní soutěži FameLab. Jako vědecký novinář je pravidelným hostem v rozhlasových a televizních pořadech. V P.M. Magazinu mu vychází měsíční sloupek „Bükers Testgelände“. (v překladu Bükerova testovací přistání). V roce 2016 mu vyšla první kniha Ich war noch niemals auf Saturnwww.michael-bueker.de

Tanja Wehr je vystudovaná kunsthistorička, pracuje jako grafička, ilustrátorka vizuálních poznámek a zabývá se grafickým recordingem. To znamená, že u přednášek zachycuje mluvený projev na základě kreslených poznámek, tak aby informace byla i z vizuálního pohledu kreativní a zapamatovatelná. Ilustrovala celou řadu knih, firmám nabízí strategické poradenství a pořádá kurzy moderního obrazového jazyka. Je spoluiniciátorkou prvního skečnouterského kempu Barcamps v Německu. Pro samouky kreslení vizuálních poznámek vydala celou řadu knih Die Sketchnote-Starthilfe. www.sketchnotelovers.de

Zdroj informací: Kazda


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKameny a hvězdy
Síly předků, oči kamenů, světla odjinud

Cílek, Václav

Dokořán, 2020

zobrazit info o knizeŽivot s Hitlerem
Liberální demokraté ve třetí říši

Kurlander, Eric

Academia, 2020

zobrazit info o knizeO výživě

Jakešová, Andrea – Pourová, Veronika

Pointa, 2019

zobrazit info o knizeHedvábí, sklo a koření
Obchod mezi Prahou a Itálií /1500-1620/

Buňatová, Marie

Nakladatelství Lidové noviny, 2020

zobrazit info o knizeCo drží Měsíc na obloze?
Tak trochu jiná cesta k našemu vesmírnému souputníkovi

Büker, Michael

Kazda, 2019

Napsat komentář