Nakladatel: Nakladatelství Lidové noviny

Kdo jsme?

Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Naše tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Cítíme se odpovědní za obsah textů, které připravujeme, i za myšlenky, které svou prací podporujeme. Je pro nás důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a vážíme si toho, že s námi spolupracuje řada vynikajících odborníků.

Co děláme?

Hlavní publikační činnost je orientována na populárně-naučnou literaturu a literaturu faktu. Soustředí se především na obory historie, archeologie, dějiny umění, publicistika, lingvistika, literární věda a na encyklopedické práce. Z ostatních disciplín a žánrů lze jmenovat zejména cestovatelskou a průvodcovskou produkci speciálního zaměření a biografickou literaturu.
Vydáváme také populárně-naučný historický časopis Dějiny a současnost, který svůj obsah opírá o nové vědecké poznatky historických oborů. Věnujeme se vydavatelským službám pro univerzitní a akademická pracoviště.

https://www.nln.cz


Nakladatelství Lidové noviny - Nejnovější knihy

knihaČtvrtý bratr knihaOdpusť mi knihaHranice a hraničení knihaVzpomínky na deset let po Mnichovu (1938–1948)

Nakladatelství Lidové noviny - Související články

Život není peříčko…

Co_prinasi_obycejny_zivot

Dnešní knižní tipy obsahují pět románů českých i zahraničních autorů. Jde o složité příběhy z různých období života, potěšíme tedy všechny čtenáře upřednostňující knihy, které ukazují dospívání a vůbec život takový, jaký skutečně je.

Historické ohlédnutí

historie uvod

Dnes vás v rámci pravidelných knižních tipů pozveme na malý výlet napříč historií. Společně se vrátíme do období desátého a jedenáctého století a pak do dvacátého století, konkrétně do období druhé světové války, a také se dozvíme o životě jedné neobyčejné ženy, která v minulém století žila.

Mnichovská dohoda a její následky

vzpominky-na-deset-let-po-Mnichovu

Český novinář Josef David byl za svého života svědkem několika historických milníků. Co cítil během mnichovské dohody? Jak vypadal únor v roce 1948 z jeho pohledu? Jak se mu žilo v totalitním režimu?

Pohledy na historii a současnost krajiny

pohledy-na-historii-a-soucasnost-krajiny

Krajina v současné době patří mezi největší témata – aby taky ne, v souvislosti se zhoršující se klimatickou krizí. Ale krajinu neutváří jen prolomení těžebních limitů nebo stále narůstající průměrné teploty. Jakou historii mají třeba naše lesy? A jak jsme přišli k aktuální podobě našich hranic?

Eseje na různá témata

tipy_velci-autori-ceske-i-svetove-literatury

Dnešní tipy vás přimějí zamyslet se nad otázkami křesťanské víry a jejího smyslu v lidském životě. Čeká vás ale i mnoho zajímavých informací o mozku a vhled do světa literatury, umění i filmu.