Nakladatel: Academia

Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966.

Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

www.academia.cz


Academia - Nejnovější knihy

knihaVe službách módy a stylu knihaAntonín Švehla: Tvůrce politického systému knihaSnídaně v poledne kniha„Česká“ nebo „československá“ armáda?

Academia - Související články

Jablonec, město skla a bižuterie

Ve sluzbach mody a stylu

Jablonecká bižuterie představuje jeden ze světoznámých fenoménů. Nová publikace ji zasazuje do historického kontextu a též popisuje výrobu a obchod.  Autorem je Petr Nový, kurátor Muzea a skla bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Česká stopa v Chicagu

Chicago

Chicago je americké město, v jehož historii nechali Češi nesmazatelnou stopu. Stalo se kolébkou české komunity, která zde kulturně a společensky rozkvétala. Sonda do historie českého exulanství do Ameriky začíná…

Romány z per českých autorů

ceska-vlajka

Český literární svět má hned několik talentovaných autorů. V dnešních tipech si můžete vybrat ze čtyř novinek, které pocházejí z per českých autorů. Vyberte si z příběhů o silných ženách, lidské povaze a zajímavých osudech.

Nový pohled na „světový názor“

Svetovy nazor

„Světový názor“ je často vnímám pouze v politickém rovině, a dokonce bývá ztotožňován s pojmem ideologie. Lukáš Borovička nabízí na toto sousloví nový pohled. Nahlíží na něj v kontextu interpretace textů významných filozofů.

Antonín Švehla – tvůrce československé politiky

Antonin-Svehla

Antonín Švehla sehrál v československé politice výraznou roli. Zastával funkci ministra vnitra, dále premiéra a předsedy Agrární strany, tudíž měl nemalý vliv na politické směřování Československé republiky. Seznamte se s jeho politickou filozofií…