Nakladatel: Academia

Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966.

Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

www.academia.cz


Academia - Nejnovější knihy

knihaBanderovci knihaOtázka viny knihaMeda Mládková knihaUmělci za Hitlera

Academia - Související články

Zevrubně do historie

Zevrubne do historie 1

Vydejte se na zajímavé putování do minulosti. Keltové stále představují populární téma, kterému řada odborníků a spisovatelů věnuje pozornost. A příznivci moderní historie zajisté ocení novou publikaci zabývající se fenomén banderovců.

Zpravodajec Jaroslav Krátký ve službách Československa

Operace Karas

Hodonínský archivář sleduje ve své knize Operace KARAS životní osud Jaroslava Krátkého, který se zapojil do činnosti československé zpravodajské expozitury sídlící v Istanbulu. Jeho stopa mizí v roce 1944 po odvlečení do Německa…

Hospodářské aktivity československých legionářů

Vojaci nebo podnikatele

Daniela Brádlerová prostudovala archivní materiály a zasadila působení československých legií do hospodářského rámce. Zaměřila se na podnikatelskou činnost legionářů a nevyhýbá se ani kontroverzním otázkám spjatým s jejich působením v Rusku.

V hlavní roli umění

v-hlavni-roli-umeni

Umění tvoří nedílnou součást našeho každodenního života. Jak ale rozpoznat jednotlivé umělecké směry a jak správně pochopit jejich historický kontext? A nakolik může politická situace ovlivnit uměleckou scénu v zemi? Tyto a další otázky zodpoví dva dnešní tituly.

Zrada a vražda v Němci okupovaném Polsku

Lov na Zidy 1

Polsko-kanadský historik se zaměřil na problematiku holokaustu v Polsku. Svůj výzkum postavil na studiu osudu pronásledovaných Židů jednoho okresu v Malopolském vojvodství. Snažil se najít odpověď na to, jak dokázali zdejší represivní orgány skrývající se Židy odhalit.