Rubrika: Populárně-naučná – recenze

Zákulisí

Roland_TajnyZivotNacistu

Dokážeme proniknout clonou veřejných médií a rozšířených představ? Umíme rozeznat pravdu skutečnou od té kýmsi pečlivě připravené? Asi málokdo z nás věří v neposkvrněnost vládnoucí garnitury. Jak tomu bylo v případě těch, kteří se podíleli na našem obsazení před osmdesáti lety?

O kanibalismu z vědecké stránky

prirodopis_kanibalismu

Autoři knih o kanibalismu většinou vsází na hororové historky o sériových vrazích, které jsou však poněkud bulvárního rázu a vědeckému aspektu tématu se spíše vyhýbají. Kniha Billa Schutta se na kanibalismus dívá jinak – jako na vědecký fenomén.

O výchově a vzdělávání v první republice

narodni_skolstvi

Unikátní publikace nakladatelství Academia čtenářům přibližuje fungování tzv. národních škol v období první Československé republiky v kontextu dobových sociálních i národnostních otázek.

O herezi v pozdním středověku

bludiste_prave_viry

Pozdní středověk byl plný sektářů, kacířů a reformátorů. Historik Patschovsky se zabývá herezemi na území pozdně středověkých českých zemí, přičemž na ně nazírá v celoevropském kontextu.

Kam směřuje západní společnost?

soumrak_zapadniho_liberalismu

Proč se koncept liberální demokracie stává ve světě tak nepopulárním? Jakou „zásluhu“ na tom mají elity jako Donald Trump či tým kolem jeho politické protivnice Hillary Clintonové (tzv. Hillaryland)? To vše diskutuje ve své publikaci britský novinář Edward Luce.

Nejvyšší cena

Pacner_KosmonautiNaPokrajiSmrti_audio

Říká se, že každá legrace něco stojí. Je zcela přirozené, že posouvání hranic lidského světa i vědění může požadovat i cenu nejvyšší. Sluší se tedy znovu vzpomenout těch, kdo položili život během expanze lidstva za hranice zemské atmosféry.

Vznik a zánik iluze o všespasitelném komunismu

minulost_jedne_iluze

Mnozí francouzští intelektuálové v mládí podlehli iluzi komunismu, aby z ní ve zralejším věku zase procitli. Patří mezi ně i autor knihy Minulost jedné iluze, která shrnuje zrod a pád tohoto myšlenkového konceptu.

Mikrohistorická studie o víře v posmrtný život

chonrad-stoeckhlin-a-nocni-houf

Imaginace lidí raného novověku byla plná pověrečných představ o smrti a posmrtném bytí. Historik Wolfgang Behringer, známý především svou monografií o čarodějnictví, vykresluje tyto představy prostřednictvím mikrohistorické studie.

Příběh evoluce pro velké i malé čtenáře

pribeh_zivota_evoluce

Řada encyklopedií Račte vstoupit do muzea nakladatelství Albatros se rozrostla o další knihu. Tentokrát vás působivé ilustrace provedou příběhem evoluce života na naší planetě.

O smyslu středověkých symbolů

dejiny_symbolu

Co ve středověku symbolizovala levorukost? Proč ve starověkém Římě byl hon na jelena dobrý akorát tak pro venkovany, zatímco o několik staletí později si jej pro sebe vyhrazovali urození? Odpovědi přináší nová kniha francouzského medievalisty.