Rubrika: Populárně-naučná – recenze

O individualitě na středověkém Západě

242_big

Poslední velká práce slavného ruského historika Arona J. Gureviče rozporuje představy, podle nichž se individualita zrodila až s nástupem italské renesance a humanistického myšlení.

Dějiny kraje Ivana Olbrachta

8d83dcf8

Na rozdíl od jiných odborných prací, které se týkají Podkarpatské Rusi, se titul manželů Jana a Magdalény Rychlíkových věnuje i takovým otázkám, jako je školství, dopravní struktura nebo sociální poměry.

Anglie za vlády Tudorovců

dejinyanglie

Není jednoduché psát o historii takovým způsobem, aby byl výsledek čtivý a poučný zároveň. Kniha Petera Ackroyda dokazuje, že historie může být i zábavná.

Nový pohled do světa mužskosti v renesančních Čechách

rytiri

Zájemci o historii rytířského stavu v Čechách by neměli přehlédnout právě vycházející knihu čtveřice českých historiků, která analyzuje tuto společenskou vrstvu na příkladech dvaceti pěti nižších šlechticů.

Krátké eseje o archeologii

v2030_archeologicke-eseje-a-mikropribehy-skjpg

V nakladatelství Lidové noviny právě vychází sbírka krátkých esejů známého českého archeologa Zdeňka Smetánky, ve kterých čtenářům přibližuje nejrůznější osobnosti a témata české i světové archeologie.

Vydejte se na poučnou cestu vesmírem

vesmir

Myslíte si, že fyzice nebo dokonce astrofyzice nikdy neporozumíte? Po přečtení knihy Christophea Galfarda možná změníte názor.

Jak se rodili novodobí mučedníci

Ludek Navara_Miroslav Kasacek_A prece budu blizko

Výraz „mučedník“ zní velice archaicky a většině z nás asociuje nejspíše obraz prvních křesťanů, kteří umírali pro svoji víru a následně z nich církev vytvořila zástupy „svatých“. Jenže doba mučedníků ještě neskončila…

Čtenářství jako oběť metafory

1153

V průběhu našich dějin vzniklo mnoho metafor, jež se snažily co nejlépe odpovědět na otázku, jaký je vlastně čtenář. Alberto Manguel hledá v převážně posměšných metaforách čtenářovu kladnou stránku.

Jak vznikají a kolabují civilizace?

pribeh-civilizace

Kniha mezinárodně uznávaného egyptologa a archeologa Miroslava Bárty se zabývá vším tím, díky čemu vznikaly, fungovaly a kolabovaly civilizace. Jako například civilizace starého Egypta, po které nám zůstalo množství zkoumání hodných historických pramenů.

Vpravdě akční literatura faktu

cilek_skorzenyzivotnahrane

Filmová plátna a televizní obrazovky jsou v hojné míře vystavovány tématům spojeným s nepřemožitelnými a všeho schopnými hrdiny i antihrdiny. Většinou se nad takovými filmy pousmějeme, aniž jim přikládáme nějaký zásadní význam. Ale víte, že takové postavy opravdu existují? Přečtěte si Život na hraně.