Příběhy ukrajinských intelektuálů

disent uvodni
Kdo všechno se podílel na utváření tzv. kulturní opozice vůči sovětskému režimu? Seznamte se s řadou literátů, literárních kritiků či intelektuálů, kteří se do obecného povědomí dostali jako „generace šedesátníků.“

Kniha vypráví příběh skupiny ukrajinských spisovatelů, básnířek, literárních kritiků a intelektuálů, kteří v době tzv. Chruščovova „tání“ na Ukrajině formovali kulturní opozici vůči sovětskému režimu a vešli ve známost jako generace „šedesátníků“. Postupné odhalení historických zločinů sovětské vlády, pochopení politiky rusifikace a oponování oficiální cenzuře přivedlo šedesátníky do disentu. Po krátkém období relativního uvolnění na začátku šedesátých let byla řada intelektuálů perzekvována a vězněna. V knize jsou zmapovány životní příběhy ukrajinských intelektuálů a jejich přerod z relativně loajálních sovětských občanů na disidenty. Tyto příběhy jsou zmapovány v rámci širšího historického kontextu své doby a kontroverzního sovětského „tání“. Zvláštní důraz je kladen na pochopení národnostní politiky v SSSR v definovaném období a na rusko-ukrajinské vztahy. Publikace osvětluje koloniální podstatu těchto vztahů, která se nakonec hybnou stala silou pro vznik ukrajinského disentu. Kniha je založená na zpracování řady rozhovorů s aktéry ukrajinského disidentského hnutí a archivních pramenů, včetně nedávno objevených složek z archivu SBU (KGB) v Kyjevě.

Zrození disentu: šedesátníci a tání na Ukrajině (1956–1965)

Autor: Radomyr Mokryk

Počet stran: 484
Vazba: vázaná
Formát: 140×210 mm
ISBN: 978-80-200-3490-8
Doporučená cena: 650 Kč

Knihu Zrození disentu: šedesátníci a tání na Ukrajině (1956–1965) vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Sobota 25. února 1956 byla v Moskvě tradičně mrazivá. Během posledních deseti dnů hlavní město sovětského impéria viditelně ožilo – ve městě se konal XX. sjezd KSSS. V hlavním městě komunistického hnutí se sešlo téměř patnáct stovek delegátů ze všech koutů světa, aby si vyslechli, jak se bude proletářské hnutí vyvíjet v následujících letech. Sjezd sovětských komunistů se konal poprvé od roku 1952 a poprvé po smrti Josifa Stalina, takže musel nastavit nové cíle a směrování. Nikdo z delegátů, kromě hrstky politiků v politbyru v čele s prvním tajemníkem ÚV KSSS Nikitou Chruščovem, si však nedokázal představit, jaké revoluční změny je čekají. Během deseti dnů, kdy sjezd probíhal, bylo možné zachytit jen určité náznaky změn.

Přečtěte si kompletní ukázku.

O autorovi

Radomyr Mokryk, Ph.D., (*1987), ukrajinský historik a kulturolog. Působí jako akademický pracovník v Ústavu východoevropských studií UK v Praze. Věnuje se moderním dějinám Ukrajiny a východní Evropy. V roce 2022 vyšla kniha Hovory o Ukrajině, ve které odpovídal na otázky Jiřího Padevěta.

Zdroj informací: Kosmas


academiaNakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeZrození disentu: šedesátníci a tání na Ukrajině (1956-1965)

Mokryk, Radomyr

Academia, 2024

Napsat komentář