Zajímavé weby

Knihami a literaturou se zabývá i řada dalších webových stránek a portálů. Vybíráme pro vás ty, které nás zaujaly…

Cesta domů
Cesta domů je nezisková organizace, která poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují v domácím prostředí. Provozuje v Praze Domácí hospic a poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i na internetu. Nabízí odlehčovací služby v domácnostech klientů, půjčuje zdravotní pomůcky, provozuje veřejnou paliativní knihovnu. Krom toho se věnuje ediční činnosti, provozuje informační portál Vzpomínky a dobročinný obchod.

 

Společné čtení
Web pro podporu dětského čtenářství, zejména dětí s dyslexií, které čtení bolí.