Dějiny jedné malé hornaté zemičky

Dejiny Svycarska
Švýcarsko je často zmiňováno jako ideální obraz finanční velmoci a demokracie. Tento názor formovaly dějiny, v průběhu kterých Švýcarsko působilo po většinu své existence mezi ostatními evropskými státními útvary jako naprostý originál.

Autory titulu Dějiny Švýcarska, který vydalo roku 2019 nakladatelství Lidové noviny v edici Dějiny států, jsou Georg Kreis a Werner Meyer. Georg Kreis, emeritní profesor Basilejské univerzity, se orientuje především na novodobé a moderní švýcarské dějiny. Rovněž Werner Meyer vyučuje na univerzitě v Basileji, zabývá se však spíše problematikou hradů a středověké archeologie. Společnými silami vytvořili tito autoři publikaci, kterou lze hodnotit jako kvalitní přehled švýcarských dějin.

Politické uspořádání Švýcarska je častým argumentem různých zájmových skupin v naší politice, které tuto zemi prezentují jako dokonalý příklad demokracie, jemuž bychom se měli snažit podobat, přičemž však často přehlížejí fakta a složitosti dějinného vývoje. Již z tohoto důvodu lze považovat za pozitivní, že nakladatelství Lidové noviny realizovalo vydání souborných švýcarských dějin. V porovnání s ostatními tituly edice Dějiny států patří Dějiny Švýcarska do skupiny méně objemných titulů (mají celkem čtyři sta stran) – kniha působí spíše jako již zmiňovaná přehledová publikace než jako komplexní syntéza. Nicméně i tak se autorům podařilo vysvětlit nejpodstatnější determinanty svébytného vývoje Švýcarska, mezi které patří zejména odlehlost země a její obtížná dostupnost.

Středověký vývoj země šel od dohod typu landfrídů (běžných i v rámci našeho území) až k složité soustavě dvoustranných i vícestranných smluvních vztahů, které byly nutné zejména v souvislosti s absencí silného hegemona. Spolupráce jednotlivých švýcarských kantonů však neprobíhala vždy idylicky – země prožila několik občanských válek, z nichž poslední se udála roku 1848. V současné době je Švýcarsko ekonomicky vyspělou zemí, ve které má (vzhledem k tradiční neutralitě této země) sídlo mnoha mezinárodních institucí.

Publikace Dějiny Švýcarska popisuje dějiny této alpské země chronologicky od raného středověku až po moderní dějiny. Kromě toho se v samostatných kapitolách věnuje i tématu česko-švýcarských vztahů a potenciálnímu budoucímu vývoji Švýcarska.

Doporučuji ji nejen pro účely seznámení se s dějinami této země, ale i těm čtenářům, kteří se chtějí o Švýcarsku dozvědět více, než se doví z úst politických představitelů (málokdo z nich se například zmíní o tom, že ve Švýcarsku je vysoké procento integrovaných cizinců).

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDějiny Švýcarska

Kreis, Georg - H. Meyer, Werner

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

Napsat komentář