Otec vlasti a jeho doba

karel-iv-socha
Po půl roce oslav sedmistého výročí narození Karla IV. se nám může zdát, že už jsme o tomto panovníkovi slyšeli všechno. Přesto lze pořád nacházet nové způsoby, jak o něm psát a jak dnešnímu čtenáři přiblížit slavnou dobu rozkvětu Českých zemí.

Dobrodružná kniha pro mladé čtenáře Bratrstvo růže z pera české autorky Renaty Štulcové nás přenese do doby vlády Karla IV. Hlavní hrdina příběhu však není ani král ani císař, ale obyčejný pekař Matěj. Právě příběh z života obyčejného člověka může pomoci lépe pochopit středověk nejen mladým čtenářům.

Bratrstvo růže

Autorka: Renata Štulcová

Počet stran: 280
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-87654-18-7
Doporučená cena: 279 Kč

Knihu Bratrstvo růže vydalo nakladatelství JaS.

Příběh o Bratrstvu růže, příběh vyprávěný staletími, se stal pověstí a pověst legendou. A z legendy se za věky stane pohádka. Však ti, kteří ji žili či vyprávěli, ukuli k ní klíče: český král a římský císař Karel IV. a jeho syn král Václav IV., svatovítský kanovník Kosmas, básníci Chrétien de Troyes a Wolfram von Eschenbach, architekti Matyáš z Arrasu a Petr Parléř z Gmündu, Mistr Theodorik, Alois Jirásek a bezejmenní pěvci a básníci. Ti všichni své klíče k legendě rozeseli široko daleko i hluboko. Celá staletí lidé na klíče hleděli a legenda se měnila v pohádku, protože chyběly právě ony klíče hluboko uložené.
A potom přišli lidé, kteří klíče z hlubin zpět na světlo vynesli.
Legenda o Bratrstvu růže žije dál – a vy pojďte a poslyšte vyprávění z dávných časů…

Zavítáme do Prahy za doby Otce vlasti. Jeho synu, Václavu IV. je patnáct let. Petr Parléř staví Kamenný most a Svatovítský chrám a své mistrovství předává nadšeným učedníkům, včetně mladého kralevice. Staneme se svědky napínavého pátrání po zdroji záhadné záře nad Hradem, romantické lásky pekaře Matěje a mincmistrovy dcery Dorotky, několikrát narazíme na bezhlavého templáře, zúčastníme se rytířského klání a odhalíme tajemství posvátného meče knížete Václava. Druhé vydání (první vyšlo pod názvem Růže a krokvice).

Ukázka z knihy

Nešťastný zamilovaný Matěj si cestou neustále přeříkával Druhou kapitolu z Kosmovy Kroniky Čechů. Zatím si ji díky Vankově pomůcce stále pamatoval, ale když pomyslel na Dorotku, ani pomůcka mu nepomáhala.
Usedl do auditoria, králevicovi podal sáček cukroví, ať si Elišku nakrmí sám, a znovu si opakoval úryvek.
Náhle všichni zpozorněli a povstali. Eliška zvesela štěkla. Do auditoria vcházel mistr a za ním král.
„Co tu taťka dělá?“ divil se šeptem Vaněk.
Král všem pokynul, aby se usadili, a řekl: „Mladý král Václav a kouzelník Žito tvrdili, že dnes máte disputaci a – jak víte, na ty já rád chodím. Dobře se při nich tříbí myšlenky. Stalo se, že mám dneska odpoledne volno, a tak jsem mohl přijít. Bohužel, s tou disputací to Vaněk s Žitem trochu popletli, přesto zůstanu. Zabýváte se kronikářem Kosmou, velice důležité téma.“
Král se usadil jako obvykle vzadu, stráže na něj stejně jako na syna čekaly před auditoriem.

Bratrstvo růže - ilustrace

 

O autorce

Renata Štulcová se narodila 23. října 1969 v Rakovníku, když Slunce přecházelo ze souhvězdí Vah do souhvězdí Štíra. Roku 1976 se přestěhovala do Litoměřic. Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vystudovala matematiku a geografii a poté na Karlově univerzitě anglický jazyk a literaturu. Během studia angličtiny se zajímala o využití dramatu ve výuce a absolvovala jsem kurzy Dramatické výchovy na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1993 učí na základní škole s rozšířenou výukou jazyků a matematiky v Litoměřicích.

Zdroj: www.renatastulcova.cz

O nakladatelství

Nakladatelství JaS se zaměřuje na českou beletrii pro čtenáře od tří do sta let. Nevyhýbá se ani literatuře přicházející ze zahraničí. Vydává knížky začínajícím autorům i díla, na která se trošku zapomnělo. Nabízí autorům služby při vydávání vlastních děl samonákladem – poskytuje jim za úplatu plný nakladatelský servis od zpracování rukopisu po tisk (obchod je pak na autorovi samém). Jde o malé nakladatelství s roční produkcí do dvaceti titulů.

————————————————

Přesto, že bylo řečeno, že pohled obyčejného člověka zprostředkovaný první představenou knihou je nesmírně důležitý pro pochopení určitého historického období, nelze samozřejmě zanedbávat ani život třídy mocných. Kniha Prvorozený od Melity Denkové se zaměřuje na život samotného Karla IV. a představuje ho v přitažlivé románové formě.

Prvorozený

Královský úděl budoucího císaře Karla IV.

Autorka: Melita Denková

Počet stran: 216
Vazba: vázaná
Formát: 130×206 mm
ISBN: 978-80-7543-120-2
Doporučená cena: 249 Kč

Knihu Prvorozený vydalo nakladatelství Alpress.

Král Jan Lucemburský se s Karlem nijak nemazlil. Jako tříletého věznil syna na hradě Lokti, v sedmi ho oženil s Blankou z Valois, v patnácti syn vedle otce bojoval o vládu nad severoitalskými městy. Karel zde hýří jako dospělý. V sedmnácti je z něho rytíř, umí francouzsky, italsky, latinsky, ale zapomněl česky a z manželství s křehkou Blankou stále nevzešel potomek.

Ukázka z knihy

Nazítří k poledni objevil hlásný v bílé krajině skupinu jezdců, nad nimi vlála královská korouhev. Vzkázal to purkrabímu a ten si běžel pro rozkazy ke královně.
V duchu úpěl. Paní a pán pohromadě – z toho nekouká nic dobrého. Loketský purkrabí si hned tak nezahraje vrhcáby s klíčníkem, oba se promění v zrníčka mezi dvěma mlýnskými kameny.
Za chvíli už se od úpatí skály vznesly v jásavé fanfáře první tóny trubek. Jitka nastražila uši jako chrt a zrůžověla.
„Papá!“ vykřikla. „Papá! Už jsem ho ták dlouho neviděla. Marie, kde mám kožíšek? Chci papá ukázat sněhuláky… A všechno mu ukážeme! Počkej, vezmu si jinou čelenku. A modré škorničky.“
Ve chvilce jako půvabný rarášek skákala dolů po schodech. Za ní šly ostatní děti.
„Otevřete bránu!“ nesly se zvenku hrubé mužské hlasy. „Spusťte most!“

Pokud vás kniha zaujala, přečtěte si ukázku celou.

O nakladatelství

alpress

Nakladatelství Alpress vzniklo v roce 1993 ve Frýdku-Místku. Od té doby se vyprofilovalo do podoby jedné z nejvýznamnějších a nejstabilnějších firem působících na českém knižním trhu. Po skromných začátcích, kdy produkce čítala několik autorů, vydává nakladatelství Alpresskaždý rok téměř 150 titulů a počtem ročně vydaných knih se řadí mezi největší česká nakladatelství.

Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete mnoho knih za velmi výhodné ceny.

Je pro vás Karel IV. opravdovým Otcem vlasti? Napište nám svůj názor v komentářích.

Úvodní obrázek pochází od uživatele fourthandfifteen serveru Flickr.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeBratrstvo růže

Štulcová, Renata

JaS, 2016

zobrazit info o knizePrvorozený
Královský úděl budoucího císaře Karla IV.

Denková, Melita

Alpress, 2016

Napsat komentář