Čtení o čtení

545px-Library_of_Ashurbanipal_The_Flood_Tablet
Proč čteme, jak čteme a co čteme? A jak to vypadalo před tisíci lety? A co teprve před naším letopočtem?

Čtení se v historii lidstva neustále proměňovalo. Psalo se na hliněné destičky, svitky papyru i do knih, a takto vzniklé materiály sloužily k nejrůznějším účelům od obchodních a právních záznamů přes osobní komunikaci a vyprávění příběhů až k úvahám o životě. Všechny však měly jedno společné: byly čteny.

A čtení, i když se to mnohdy nemusí zdát, je opravdu pozoruhodná činnost. Gesta člověka, který je zcela ponořený do napínavého příběhu v knize, význam četby pro nejrůznější situace lidského života a v neposlední řadě vliv čtení na mezilidské vztahy, to vše spisovatele a editora Alberta Manguela již dlouho fascinovalo. Není proto divu, že se lidskému čtení začal věnovat podrobněji a po sedmi letech práce vydal obsáhlou knihu Dějiny čtení, kterou u nás vydalo nakladatelství Host.

Americký list The New Yorker knihu označil za milostný dopis adresovaný čtení. A skutečně, z každé věty na všech bezmála pěti set stranách vyzařuje autorovo upřímné zaujetí četbou a jeho velká láska ke knihám. Zdaleka se však nejedná jenom o chvalozpěv na četbu. Kniha je v první řadě seriózním pojednáním o historii knih, jejich čtení a psaní, ale také pohledů na čtení.

Kdo by však očekával nudné a strohé konstatování dějinných skutečností jako vystřižené z hodin dějepisu, toho kniha nepochybně překvapí. Autor doplňuje svůj výklad vyprávěním o pozoruhodných situacích ze života spisovatelů, neotřelými úvahami, citacemi a obrazovými materiály, a koho by ani to nezaujalo, ten se jistě nechá strhnout autorovým upřímným nadšením a jeho láskou ke čtení.

Je proto zřejmé, že dílo, které v sobě kombinuje faktografické zaměření s osobním zaujetím, je jasnou volbou pro všechny, kdo milují knihy. Málokdo totiž dokáže vystihnout pocity blaženosti z květnatých formulací, ponoření do strhujícího příběhu nebo smutek ze špatného konce tak jako právě Manguel. A pro ty, kteří knihám dosud nepřišli na chuť, představují Dějiny čtení možnost, jak pochopit, co někteří lidé na četbě vidí. Každému navíc mohou posloužit jako průvodce historií činnosti, která je s lidstvem spjatá téměř od počátku civilizace a která přes všechny snahy o její vymýcení i přes nástrahy v podobě technického pokroku a stále se zrychlujícího životního tempa zůstává jedním z nejrozšířenějších koníčků. Tato moudrá a poutavá kniha by neměla chybět v žádné knihovničce!

Foto: wikipedia.org, autor:Fae, Wikipedia

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDějiny čtení

Manguel, Alberto

Host, 2012

Napsat komentář