Rodičovské S.O.S.

rodicovske-tipy-uvod
Na den sv. Valentýna se možná trochu nezvykle nepodíváme ani do červené knihovny pro osamocené, ani na knihy doporučující tu nejkrásnější kytku či nejlepší čokoládu. Místo toho knihy, které si dnes představujeme, podávají pomocnou rukou rodičům, jež hledají pomoc při výchově svých dětí.

Každé slovo, které řeknete svému dítěti, ho určitě ovlivní. Fráze, které mu opakujete často, pak mohou mít velký dopad. Jak správně chválit a kárat děti? To vám ukáže americká autorka Jennifer Lehrová ve své knize Rodičovština.

Rodičovština

Jak mluvíme s dětmi a jak s nimi mluvit lépe

Autorka: Jennifer Lehrová
Přeložila: Tereza Vlková

Počet stran: 264
Vazba: brožovaná
Formát: 145×208 mm
ISBN: 978-80-204-4849-1
Doporučená cena: 299 Kč

Knihu Rodičovština vydalo nakladatelství Mladá fronta.

Co je to „rodičovština“? Zdánlivě nevinné fráze, které rodiče používají v komunikaci s malými dětmi. Představte si, že pochvalou „To se ti moc povedlo!“ můžete dítěti ve skutečnosti ublížit. A věděli jste, že když potomka nutíte, aby hezky poděkoval, je to ten nejhorší možný způsob, jak ho naučit slušnému chování?

Ukázka z knihy

„Nerada vám to říkám…,“ zněl předmět hromadného e-mailu od mé kamarádky Any. (Bylo to už dávno, v roce 2007, tedy dlouho před tím, než všichni včetně vaší matky začali používat k šíření dobrých – nebo špatných – zpráv sociální sítě.) „Čtěte a plačte!“ napsala kamarádka a přiložila článek z časopisu Parents (Rodiče), který se jmenoval „Hooked on Praise“ („Závislost na pochvale“) a jehož autorem byl Alfie Kohn, vědec, který rozbouřil poklidnou hladinu světa vzdělávání a rodičovství. I když jsem měla jenom pár vzácných minut dodělat si, co potřebuji, než se Jules probudí, byla jsem zvědavá, jak špatné mohou být ty zprávy, které Ana mně a dalším přátelům, kteří se nedávno stali rodiči, tak nerada říká.

Rychle jsem článek prolétla a doufala jsem, že si všimnu těch správných slov, která mi řeknou, co právě potřebuji vědět – zdá se, že nic člověku nepřivodí poruchu pozornosti účinněji, než když si pořídí dítě. Rychločtením jsem se dozvěděla, že zvyk chválit děti „Šikulka!“ prý v rozporu s obecným přesvědčením nejen že nijak nepomáhá, ale může být dokonce manipulativní a může v dětech vyvolávat „závislost na pochvale“. Závisláci na pochvale? pomyslela jsem si skepticky. Opravdu? Není to trošku přehnané? Neřekla jsem si jen „No a co!“, ale rozhodně jsem při čtení neplakala. Pak se Jules probudila, takže jsem Aně v rychlosti, ledabyle odpověděla: „Zajímavé! Díky za zaslání,“ a běžela jsem za svým andílkem. Domnívala jsem se, že tím to skončilo.

O autorce

Jennifer Lehrová je americká autorka píšící o výchově a rodičovství známá pro svůj chytrý, vtipný a nebojácný styl psaní. Své argumenty má vždy dobře podložené vědeckými studiemi. Žije v Los Angeles s manželem a dvěma dětmi.

O nakladateli

Mladá fronta má dobré renomé ve všech oblastech knižní produkce, především v próze a poezii. Kvalitní knižní tituly najdete nejen v tradičních knižních edicích – Kolumbus, Květy poezie, Moderní světová próza, Jednorožec, Ikaros, Lidé a Země a Multiřada, ale i v dalších zajímavých mimoedičních projektech.

————————————————

Přestup ze školky do školy může být náročný pro každé dítě. Ivana Dušková vám ve své knize Z předškoláka školákem ukáže, jak můžete svému dítěti pomoci. Zároveň vám také pomůže s rozhodováním, jestli už je vaše dítě na školu zralé, nebo raději požádat o odklad.

Z předškoláka školákem

Autorky: Ivana Dušková a Michaela Pugnerová

Počet stran: 160
Vazba: brožovaná
Formát: 207×288 mm
ISBN: 978-80-271-0573-1
Doporučená cena: 259 Kč

Knihu Z předškoláka školákem vydalo nakladatelství Grada.

Máte pochybnosti o tom, zda je vaše dítě dostatečně zralé na vstup do školy? Nevíte, jak mu pomoci s rozvojem rozumových a grafomotorických schopností a dovedností? Tato kniha je věnována nejen rodičům předškolních dětí, ale také všem, kteří s nimi pracují a věnují se jim při přípravě na jejich novou roli školáka.
Kniha nejprve představuje kritéria školní zralosti předškolního dítěte a nabízí seznam otázek, na které by zralé dítě mělo znát odpovědi. Dále se zabývá tím, jaké mohou být důvody k odkladu školní docházky nebo naopak k předčasnému zaškolení. V první části knihy naleznete také ukázkové případy psychologického vyšetření dětí, u kterých byla školní zralost posuzována. Jsou zde uvedeny ukázky jejich kresebného projevu, které tak můžete porovnat s kresbami svého dítěte.
Druhá část knihy přináší na 90 černobílých pracovních listů podněcujících dětskou fantazii, které vám pomohou rozvíjet dítě tak, aby bylo připravené na školu.

  • Umí se orientovat v prostoru?
  • Pozná rytmus?
  • Má početní představy?
  • Drží správně tužku?
  • Rozpozná, co je malé a co velké?
  • Zvládne odlišit figuru od pozadí?

Pracovní listy můžete použít jako pomocný diagnostický nástroj – pokud si vaše dítě poradí se všemi úkoly bez problémů, je velmi pravděpodobné, že je po rozumové a grafomotorické stránce zralé a připravené na vstup do školního světa.

Ukázka z knihy

Otázkou školní zralosti se zabýval již J. A. Komenský, který stanovil šestý rok dítěte jako nejvhodnější pro zahájení školní docházky. Tvrdil, že „… na dobrém počátku všechno záleží…“. Aby vyjádřil a posílil důležitost vhodného načasování vstupu dítěte do školy, použil přirovnání
s „… koníčkem, který příliš časně zapřažený zemdlen bývá, ale dáš-li mu čas k vymrštění se, potáhne tím silněji a nahradí všechno…“. Tím vlastně poukázal již ve své době na možný výskyt „nezralosti pro školu“ některých dětí. Komenský také navrhl první zkoušku školní zralosti v podobě  výběru mezi jablíčkem a penízem: „… pokud je dítě zralé pro školu, vybere si peníz (minci)…“. Vstup dítěte do školy je podstatnou změnou v celém jeho způsobu života a pro většinu dětí znamená značnou zátěž. Dítě, které si dosud hrálo nebo vykonávalo činnosti podle svého přání, je náhle tlačeno k soustavné, disciplinované práci, kontrolované autoritou, vyhodnocované nejbližšími lidmi. Důvod k učení v podstatě chápe pouze velmi nezřetelně. Zatím je pro něj zřetelnější pouze ten fakt, že se musí obejít delší dobu bez rodičů a zapojit se do nového kolektivu, což je náročnější pro děti, jež nenavštěvovaly mateřskou školu. V současné době je již pro všechny děti povinná  docházka do mateřské školy vždy poslední rok před nástupem do školy. Tímto krokem se šance na připravenost na školu zvyšují.

Pokračování této ukázky naleznete v speciálním článku, který jsme této knize věnovali.

O autorce

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. vystudovala jednooborovou odbornou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci. Nyní pracuje jako odborná asistentka Katedry psychologie a  patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v  Olomouci, kde již léta vyučuje vývojovou psychologii a  přehled poruch psychického vývoje v prezenčním i kombinovaném studiu. Má bohatou praxi v pedagogicko-psychologickém poradenství, je vedoucí Vysokoškolské psychologické poradny při PdF UP. Dlouhodobě se zabývá problematikou školní zralosti a kvalitou života pedagogů.

Zdroj: nakladatelství Grada

O nakladateli

gradaKnihy s logem Grada vycházejí v České republice již od roku 1991. Nabídka společnosti pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Vydává např. tituly s právní tematikou, ekonomické, z oblasti financí a účetnictví, psychologické, zdravotnické, s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví atd.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeRodičovština
Jak mluvíme s dětmi a jak s nimi mluvit lépe

Lehrová, Jennifer

Mladá fronta, 2018

zobrazit info o knizeZ předškoláka školákem

Dušková, Ivana – Pugnerová, Michaela

Grada, 2019

Napsat komentář