Toulání po světě

Toulani-po-svete
Dnes jsme si pro vás připravili knihy plné cestování s nádechem exotiky a starých časů. Vydejte se do netradičních pouštních krajin s karavanami i bez nich, nebo se vciťte do kůže mladíka, který téměř století nazpět prošel pěšky Evropu.

Asi málokdo by se dovtípil, že promovaný podnikový ekonom z Německa bude jednoho dne přezdíván posledním beduínem. Kancelář každý rok vymění za putování skrze liduprázdné súdánské a egyptské západní pouště, díky čemuž mohla vzniknout publikace, jejímž prostřednictvím se do těchto míst podíváte také.

Poslední beduín

Beduíni na Sahaře, kteří se dnes usadili na okraji pouště, nazývají Carla Bergmanna „posledním beduínem“. Promovaný podnikový ekonom z Kolína nad Rýnem totiž žije tak jako jejich předkové: putuje se svými velbloudy v dlouhých karavanách skrze liduprázdné oblasti súdánské a egyptské západní pouště.
Carlo Bergmann je mnohostranně nadaný – je to fotograf, který umí ukázat krajinu v krásných obrazech, jež berou dech, nadaný vypravěč, jenž umožňuje svým čtenářům, aby se přenesli do dálky a osamělosti pouště, a v neposlední řadě i bystrý objevitel důležitých kulturních svědectví z prehistorie, z faraonského, řeckého i římského období.

Mé karavany za tajemstvím pouště
Autor: Carlo Bergmann
Přeložila: Radana Studenovská

Počet stran: 500
Vazba: vázaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-753-0138-3
Doporučená cena: 487 Kč

Knihu Poslední beduín vydalo nakladatelství Malvern.

Ukázka z knihy

Pánu usedlosti je šedesát let, srší energií, je podsaditý a má tmavou kůži, šejch v jedné oblasti kmene Kawahla, otec pěti synů a osmi dcer. Před rokem si vzal třetí ženu a postavil jí dům na druhém konci města. Zajímá se o mě především jako obchodník. Potom, co přijal jezdce na koni – byl to posel, který mu měl předat zprávu –, se obrací ke mně. Ahmed stojí vedle něj a překládá.
„Ty chceš do Egypta?“
„Ano, s velbloudy.“
„To nebude zadarmo. Musíš za to zaplatit. Za velblouda a za jídlo pro tebe.“
„Já vím. Kolik chceš?“
„300 liber,“ říká obchodník.
To je přibližně polovina kupní ceny za jednoho velblouda. Troufalá suma za to, že moje zvíře bude pouhý vypůjčený velbloud, pomyslím si a odpovídám:
„Dám ti, co požaduješ.“

O autorovi

Carlo Bergmann, nar. 1948, přišel v roce 1982 jako stipendista německé agentury DAAD do Káhiry, odkud se vydal na cestu se svou první karavanou. Od té doby tráví rodák z Kolína nad Rýnem polovinu roku v poušti a vybudoval si dobré jméno jakožto její fundovaný znalec. Tento filozoficky inspirovaný dobrodruh, který důvěrně zná kulturu pouště, její obyvatele i přírodní fenomény, který se stal uznávanou kapacitou staré egyptologie a archeologie, jakož i hrdým a nadšeným majitelem vlastního stáda velbloudů, bývá rovněž hostem televizních pořadů a je známý jako autor přispívající do časopisu GEO.

Zdroj informací: Kosmas

————————————————

V Anglii roku 1933 se osmnáctiletý mladík rozhodl, že podnikne pěší pouť po Evropě. Prošel Nizozemí, Německo, Maďarsko a další oblasti a svou pouť zakončil v Istanbulu. V následující knize popisuje obraz dnes již neexistujícího světa a nástrahy, které cestou musel překonat.

Čas darů

Coby osmnáctiletý mladík se Patrick Leigh Fermor vydal v prosinci 1933 na pěší pouť Evropou, kterou zakončil příchodem do Istanbulu na počátku roku 1935. Prošel Nizozemskem do střední Evropy, Německem, proti proudu Rýna a dále slovanskými oblastmi, po proudu Dunaje až do Maďarska. Z kapesného jedné libry týdně hodlal Fermor žít „jako tulák, poutník nebo kočovný učenec“ a přespávat v chudobincích, klášterech a stodolách, náhodné seznámení v Bavorsku mu však umožnilo prostřídat tento drsný život bezstarostnou zahálkou v komfortním prostředí středoevropských zámků. V Času darů Fermor prokázal nejen pronikavý postřeh a zvídavost, ale i nesporné literární nadání – bohatým a poetickým jazykem podává obraz již zaniklého světa a líčí dějiny a kulturu střední Evropy. Čas darů si všímá stodol i horských vrcholků, zámečků i chalup, zahrnuje zastávky v Mnichově, Vídni i nezbytnou zajížďku do Prahy, přináší fascinující portréty národů i míst a patří ke skvostům novodobé anglické prózy.
Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Pěšky do Konstantinopole. Putování mladého Angličana z Rotterdamu ke střednímu Dunaji
Autor: Patrick Leigh Fermor
Přeložila: Daniela Orlando

Počet stran: 344
Vazba: vázaná
Formát: 150×208 mm
ISBN: 978-80-257-2703-4
Doporučená cena: 358 Kč

Knihu Čas darů vydalo nakladatelství Argo.

Ukázka z knihy

Tato kniha je pokusem uspořádat a dovést ke zdárnému konci první z oněch nesouvisle líčených cest tak podrobně, jak jen jsem si ji dokázal vybavit. Příběh, který měl končit v Konstantinopoli, se ukázal být delší, než jsem čekal – rozdělil jsem ho proto do dvou částí, přičemž závěr tohoto úvodního dílu se odehrává na důležitém, byť namátkou vybraném mostě na středním toku Dunaje. Zbytek bude následovat příště. Od samého počátku jsem ho chtěl věnovat tobě, což nyní činím s radostí a obřadností toreadora, který před zahájením zápasu hází čapku příteli. Mohu využít příležitosti k tomu, abych z tohoto dopisu udělal cosi na způsob úvodu? Až k tomu dojde, chci odstartovat vyprávění bez velkých průtahů a vysvětlivek. Nejdřív je však zapotřebí stručně nastínit, jak k té cestě došlo. (str. 18)

O autorovi

Patrick Leigh Fermor (1915–2011) byl neohrožený cestovatel a hrdinný voják, mnohými považovaný za jednoho z největších cestopisců 20. století. Po bouřlivých školních letech následovaných pěší túrou napříč Evropou do Konstantinopole, která začíná Časem darů (1977) a pokračuje v knihách Between the Woods and the Water (1986) a The Broken Road (vydáno posmrtně v roku 2013), se jeho život a cesty soustředily na Balkán a řecké ostrovy. Jeho knihy Máni (1958) a Rúmeli (1966) jsou důkazem hlubokého zájmu o jazyky a odlehlé lokality. Za 2. světové války vstoupil do irské gardy, stal se styčným důstojníkem v Albánii a bojoval v Řecku i na Krétě. Byl držitelem Řádu za vynikající službu a Řádu britského impéria. Leigh Fermor prožil část života v Řecku, – v domě uprostřed olivového háje na poloostrově Máni, který navrhl spolu s manželkou Joan – a část v anglickém hrabství Worcestershire. V roce 2004 byl za služby prokázané literatuře a britskořeckým vztahům povýšen do rytířského stavu.

Zdroj informací: Argo

————————————————

Na závěr se opět vrátíme k písečným mořím, tentokrát však pohledem mnichovského etnologa a historika Bruna Baumanna. Písečné a horské pouště Afriky a Asie prochází již více než dvacet let. Ve své knize zmiňuje nejen svá dobrodružství a konfrontace s jednotlivými kulturami, ale poukazuje také na zvláštnosti, které lze v těchto zdánlivě pustých oblastech nalézt.

Tulák po pouštích

Vzrušující výpravy Bruna Baumanna do písečných moří světa.
Dobrodruh a fotograf Bruno Baumann již více než dvacet let prochází ohromujícími krajinami písečných i horských pouští Afriky a Asie, které zažil tak intenzivně jako žádný jiný Evropan. V této knize dokumentuje své expedice po navštívených pouštích, které právem vzbuzují pozornost, ať už je to jeho překonání pouště Taklamakan s karavanou velbloudů, osamocená pěší cesta pouští Gobi či jeho dlouhé putování z Čadu až do Egypta napříč Saharou. Baumann propojuje své osobní dobrodružství s hlubokými znalostmi příslušné kultury a vypráví o napínavém setkání s horským národem Tubu, o vysychajících řekách, kvetoucích oázách i staletých pokladech. Naléhavě a úchvatným způsobem podává hraniční zážitky z pouště; krásu a nemilosrdnost, bohatost života i skromnost, fascinaci i absolutní odevzdání.
V poušti jsi ten nejosamělejší člověk. A současně ten nejbohatší.

Mé putování po písečných mořích světa
Autor: Bruno Baumann
Přeložila: Jitka Sládková

Počet stran: 280
Vazba: vázaná
Formát: 170×238 mm
ISBN: 978-80-7565-419-9
Doporučená cena: 348 Kč

Knihu Tulák po pouštích vydalo nakladatelství Jota.

Ukázka z knihy

Byla ještě tma, když jsem vylézal ze svého spacáku. Zdálo se, že v táboře ještě všechno tvrdě spí. Dokonce ani velbloudi se nehýbali. Se svými mohutnými těly, jejichž stíny se rýsovaly proti hvězdné obloze, vypadali jako lodě, které stojí v přístavu a čekají, až budou vybaveny takeláží. Písek byl studený jako sníh a mě záblo, když jsem zkřehlými prsty smotával karimatku. Těch pár krámů jsem sbalil rychle. Vzal jsem s sebou jen to nejnutnější, právě tolik, abych byl připravený na několikahodinové putování po poušti. Vlastně jsem chtěl jít s karavanou, ale nyní, když je to do pouště už jen pár kroků, táhlo mě to, abych vyrazil sám. Jak dlouho jsem snil o tom, odejít do pouště, představoval jsem si to ve své fantazii; teď by se měly představy setkat s realitou. Bez rušivého doprovodu, jak jsem si myslel, si poušť prožiju intenzivněji, zapojím do toho všechny smysly. Možná jsem minulou noc ochutnal onen kouzelný nápoj, který člověka nutí pod hvězdami putovat pouští. (str. 9)

Prolistujte si celou ukázku.

O autorovi

Bruno Baumann je etnolog a historik, fotograf, filmař a dobrodruh. Žije v Mnichově a širokému publiku je známý i svými multivizuálními představeními. Podnikl mnoho neobyčejných výprav do pouští, už desetiletí cestuje po Himálaji a je považován za jednoho z největších znalců Tibetu. Je autorem několika knih o přírodě a kulturách, které na svých cestách navštívil.

Zdroj informací: Jota


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePoslední beduín
Mé karavany za tajemstvím pouště

Bergmann, Carlo

Malvern, 2018

zobrazit info o knizeČas darů
Pěšky do Konstantinopole. Putování mladého angličana z Rotterdamu ke střednímu Dunaji

Fermor, Patrick Leigh

Argo, 2019

zobrazit info o knizeTulák po pouštích
Mé putování po písečných mořích světa

Baumann, Bruno

Jota, 2019

Napsat komentář