Zpráva o českém knižním trhu 2017/2018

Zprava o ceskem kniznim trhu 2017 2018
Český knižní trh v roce 2017 zpomalil svůj růst na 2,5 %, což je méně než růst celé ekonomiky. V tomto čísle je zahrnut i růst prodeje elektronických knih a audioknih, který byl vyšší – cca 14 %. Poprvé se prodal více než 1 milion e-knih.

Přesto e-knihy tvoří jen 1,5 % objemu celého knižního trhu, který dosáhl hranice 8 miliard Kč včetně DPH. Špatnou zprávou je, že už druhým rokem výrazně klesá celkový počet vydaných titulů. Jestliže jsme se před pár lety pyšnili více než 17 000 vydanými tituly, nyní je to jen něco přes 15 000. Oproti naší předchozí roční zprávě došlo ke zvýšení velikosti tohoto trhu o necelých 200 milionů Kč, přibližně o +2,5 %.

Nejvetsi knizni distributori

NAKLADATELÉ

Počet nakladatelství, která vydala více než 100 titulů, činil 22 subjektů v roce 2016, v roce 2017 se jednalo o 20 subjektů. Nárůst počtu vydaných titulů zaznamenala zejména společnost Albatros Media. Výrazným rysem změn v nakladatelském prostředí ČR je v poslední době především akviziční činnost velkých subjektů, zejména firem Euromedia Group a Albatros Media, která vede ke vzniku velkých uskupení. Cestou akvizic se letos vydala i Grada Publishing.

Na knihkupecké pulty se v ČR dostane zhruba polovina vydaných titulů, protože zbytek tvoří tzv. šedá literatura, skripta, statistiky a metodické příručky, prováděcí pokyny k zákonům, různé účelové tiskoviny a jiná mimotržní literatura. Na celkové knižní produkci České republiky se alespoň jedním vydaných titulem neperiodické publikace podílelo 2 151 vydavatelských subjektů, což je v podstatě srovnatelné s předchozím rokem 2016

KNIŽNÍ VELKOOBCHOD

V roce 2017 a dosavadní části roku 2018 nedošlo v oblasti distribuce k významným změnám. Velkoobchodnímu trhu nadále dominují společnosti Euromedia Group, která je zároveň druhým největším nakladatelem, Kosmas a Pemic Books. Nabídku knižních titulů rozšiřuje firma Pavel Dobrovský BETA a rostoucí vlastní produkci distribuuje největší nakladatelství Albatros Media.

Společnost Euromedia Group, největší firma podnikající na knižním trhu v České republice, v uvedeném období posílila mimo jiné nákupem nakladatelství Brána, Laser-books a Listen. Společnost také zvýšila počet vlastních knihkupectví provozovaných pod značkou Luxor (dříve Neoluxor). Každoročně organizuje masivní podzimní akci Knihománie. Euromedia Group je také vlastníkem velkoobchodní a maloobchodní společnosti Bookretail, která provozuje e-shop BookTook.cz (dříve Levneucebnice.cz).

Skupina Albatros Media dodává maloobchodu produkci 18 vlastních nakladatelských značek. V roce 2018 přibylo do skupiny nejstarší činné české nakladatelství Vyšehrad a nedlouho před uzávěrkou této zprávy společnost oznámila akvizici nakladatelství Panteon. Do skupiny Albatros Media patří také prodejci elektronických knih eReading a Palmknihy. Společnost organizuje akci Humbook, která je zaměřená na knihy pro dospívající (young adult).

Společnost Kosmas zajišťuje mimo jiné výhradní distribuci nakladatelství Argo, Paseka, Prostor a Torst. Odchod nakladatelství Kniha Zlín po jeho akvizici společností Albatros Media v uvedeném období nahradila získáváním široké a co nejpestřejší žánrové produkce dalších nakladatelů. Organizuje dvakrát ročně akci Velký knižní čtvrtek a jednou ročně Velký audioknižní čtvrtek. Tato distribuční společnost posiluje své postavení také v maloobchodu: v roce 2017 spustila novou verzi svého e-shopu Kosmas.cz a rozšířila svou celorepublikovou maloobchodní síť již na 30 prodejen.

Významné postavení v distribuci knih má skupina Pemic Books. Provozuje moderní logistické centrum, které jí umožňuje v krátkém čase dodávat velký objem zboží. Zajišťuje mimo jiné dodávky do sítí Albert a Makro a zásobuje část e-shopů, například Alza.cz. Ve výhradní distribuci má tituly své dceřiné společnosti – nakladatelství Bookmedia.

Další společností, která zajišťuje distribuci knih většiny nakladatelů, je Pavel Dobrovský BETA. Skupinu tvoří nakladatelství Beta a maloobchodní řetězec Beta Dobrovský, který rozšířil vlastní síť na 12 prodejen.

Vlastní přímé zásobování maloobchodní sítě na převážné části trhu si zajišťují některá z dalších významnějších nakladatelství, především Grada Publishing, dále pak Portál nebo Alpress. Knihy z produkce Grady a Portálu distribuují také Euromedia Group a Pemic Books. Největším distributorem a prodejcem zahraniční cizojazyčné literatury na českém trhu je společnost Megabooks CZ. Provozuje vlastní síť knihkupectví Oxford Bookshop, dvě specializovaná knihkupectví Academic Bookshop a Librairie Francophone, vlastní e-shop a literaturu dodává rovněž vzdělávacím institucím, jako jsou státní i soukromé školy, jazykové školy, knihovny či univerzity.

KNIŽNÍ MALOOBCHOD

České republice existuje přibližně 500 až 550 „kamenných“ knihkupectví se všeobecnou nabídkou, z toho více než 200 v rámci největších knihkupeckých řetězců. Přesný počet je obtížné určit, neboť nejmenší prodejny jsou často drobné obchody s nabídkou rovněž neknižního zboží. V důsledku neustále se zvyšujícího tržního podílu internetových prodejců a expanze velkých knihkupeckých řetězců dochází k rychlému poklesu počtu nezávislých knihkupců. Bohužel, tento trend se nedaří zastavit. Příčinou mnohdy bývá odchod knihkupců do důchodu: často nenacházejí nikoho, kdo by samostatně pokračoval v jejich podnikání.

Největším knihkupeckým řetězcem podle počtu prodejen je Kanzelsberger. Pod touto značkou provozuje 58 prodejen a v Brně 2 prodejny pod tradiční značkou Barvič a Novotný. Společnost připravuje do konce roku otevřít další 2 prodejny. Nejvyššího obratu dosahuje knižní maloobchodní řetězec Luxor (donedávna Neoluxor), v současnosti celkem s 33 prodejnami, především v obchodních centrech. Jeho obchodní síť má významné postavení v Praze, kde provozuje 13 knihkupectví, z nichž Palác knih Luxor je největším knihkupectvím ve střední Evropě. V roce 2018 byly do této maloobchodní sítě připojeny 3 prodejny Papyrus, které provozoval nezávislý knihkupec.

Maloobchodní řetězec Levné knihy čítá 60 prodejen po celé republice. Je zaměřen na prodej zlevněných knih a významný podíl v jeho prodeji tvoří doplňkový sortiment: hudba, mluvené slovo a filmy na CD a DVD nosičích, hračky, ale i školní a kancelářské potřeby. Společnost Kosmas provozuje v současnosti celkem 30 knihkupectví, z toho 8 prodejen v obchodních centrech. V Praze má 5 prodejen. Tato maloobchodní síť se snaží zachovat obchody na tradičních místech i v menších městech.

Knizni maloobchodni retezce

Společnost Dobrovský s.r.o. se při budování sítě Knihy Dobrovský zaměřuje na obchodní centra, z minulosti má však také významné prodejny mimo ně. V současné době provozuje celkem 31 prodejen, většinou velkometrážních, nicméně během posledního roku otevřela i menší prodejny mimo obchodní centra. Významný je rovněž jejich rostoucí vlastní e-shop Knihydobrovsky.cz. Podle veřejně dostupných informací činí podíl online prodeje na celkovém obratu společnosti 12 %. Tato obchodní skupina rovněž výrazně rozvíjí vlastní nakladatelství pod značkou Knihy Omega. Společnost Pavel Dobrovský – BETA provozuje vedle vlastního knihkupectví rovněž 12 knihkupectví pod značkou BETA Dobrovský.

Academia knihkupectví byla založena spolu se stejnojmenným nakladatelstvím Československou akademií věd již v roce 1953. Momentálně je pod toto značkou provozováno 5 prodejen v Praze, Brně a Ostravě.

Maloobchodní síť Knihcentrum je úzce spojená s distribucí velkoobchodní společnosti Pemic Books. V současné době provozuje celkem 9 prodejen, největší z nich je Dům knihy v Ostravě. Pod stejným názvem provozuje také jeden z největších knižních e-shopů v České republice.

Oxford Bookshop je síť 7 prodejen zahraniční literatury patřící společnosti Megabooks CZ, umístěných mimo obchodní centra v univerzitních městech Praze, Plzni, Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a Českých Budějovicích. Karmelitánské nakladatelství provozuje síť 12 vlastních prodejen.

E-KNIHY V ROCE

Celkový prodej e-knih v roce 2017 nadále rostl, a to rychleji než prodej fyzických knih. Dosáhl hodnoty 135 milionů (meziroční růst 14 %). Tím dosáhl 1,5% podílu na celkovém obratu českého knižního trhu. Prodáno bylo více než 1 milion kusů e-knih. Obrat za prodej e-knih zahrnuje i prodej zahraničním zákazníkům, především slovenským. Tyto nákupy tvoří 5–10 % z celkového obratu e-knih.

Nejprodávanějším žánrem u e-knih jsou nadále „detektivky a napětí“, následuje „sci-fi a fantasy“ a „romány pro ženy“. Z naučné literatury byl největší zájem o e-knihy o osobním rozvoji. Počet prodejců e-knih v roce 2017 stagnoval. Mezi významné prodejce e-knih patří specializované e-knižní obchody jako eReading, Palmknihy, obecné e-shopy jako Alza.cz, tradiční on-line knihkupectví jako Kosmas.cz, Knihcentrum.cz, Martinus.cz nebo nakladatelské weby jako Flexibooks.cz a Grada.cz.

AUDIOKNIHY

Celkový objem trhu vychází ze součtu hlášení fyzických a digitálních prodejů členských firem AVA s jeho následným přepočtem na koncové ceny včetně DPH. Jeho hodnota v roce 2017 činila 127 726 966 Kč, což je proti roku 2016 nárůst o zhruba 14,1 %.Třemi nejsilnějšími vydavateli audioknih a mluveného slova byli v roce 2017 OneHotBook (20,48 %), Supraphon (20,44 %) a Tympanum (18,60 %). Výrazně je zastoupen ještě Radioservis (16,14 %) a Albatros Media (12,67 %). V roce 2018 udělila Asociace vydavatelů audioknih již popáté ceny nejlepším audioknihám v rámci ankety O2 Audiokniha roku. V deseti kategoriích se utkalo celkem 86 přihlášených titulů od 20 vydavatelů. Zvláštní cenu AVA za mimořádný přínos v oblasti mluveného slova získal Zdeněk Svěrák.

Podily na trhu

KNIHOVNY

Prostor pro poskytování knihovnických a informačních služeb obyvatelům poskytuje zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), který rovněž vymezuje a přizpůsobuje legislativní úpravu oblasti knihovnictví požadavkům současného společenského i technologického vývoje. Dle evidence vedené Ministerstvem kultury ČR bylo v roce 2017 v České republice 5 337 knihoven.

KNIŽNÍ VELETRHY

Nedílnou součástí knižního oboru jsou knižní veletrhy a nejrůznější knižní prodejní akce a festivaly. Mezi nejznámější patří Svět knihy PrahaPodzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě.

Doporučení:
Share

Napsat komentář