Ucelený soubor egyptské literatury

Kozlo_boha_thovta
Starověký Egypt přitahuje pozornost nejen díky svým pyramidám, monumentálním chrámům a záhadným mumiím, ale i díky své literatuře, která zahrnuje kromě nejrůznějších mýtů a bájí i cestopisy či poezii. Soubor egyptských literárních děl přináší kniha Jiřího Tomka.

Autorem titulu Kouzlo boha Thovta, který vydalo roku 2018 nakladatelství Argo, je prozaik a pedagog Jiří Tomek. Jiří Tomek vystudoval angličtinu a arabštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své tvorbě, která je primárně určena pro děti a mládež, se soustřeďuje na zpřístupnění arabských pohádek a pověstí, jež vyhledává ve sbírkách syrské, tuniské, marocké, alžírské, egyptské, súdánské, libanonské, jemenské a irácké lidové slovesnosti.

Kniha Kouzlo boha Thovta je v rámci české literatury nejucelenějším komplexem převyprávěné staroegyptské literatury. Zahrnuje mýty, báje, povídky, pohádky, cestopisy, proroctví, milostné písně, chvalozpěvy a bajky. Jednotlivé příspěvky v souboru se orientují na různá období starověkého Egypta, čtenář se tedy zprostředkovaně setká s faraony Staré říše, Střední říše, Nové říše a ptolemaiovské a římské doby. Kromě postav jednotlivých faraonů v příbězích vystupují egyptští bohové, legendární panovníci, mudrci, písaři, stavitelé, kouzelníci, ale i běžní lidé.

Díky příběhům se čtenáři seznámí s egyptským náboženstvím, v rámci kterého Egypťané uctívali množství bohů (z nejznámějších jmenujme Rea, Thovta, Anupa, Eset, Hora a další). Z faraonů, vyskytujících se v knize, čtenáři jistě poznají jména Džosera, Chufua, Ramesse II. Velikého a královny Kleopatry. Jednotlivé příběhy podávají svědectví o mentalitě Egypťanů a o jejich představách o světě kolem nich (o tomto pojednává například pověst o stvoření světa).

Kniha je rozčleněna do osmi částí, sdružujících tematicky rozčleněné texty – jednotlivé celky se zabývají mýty o bozích, pověstmi o legendárních faraonech, pověstmi o faraonech ze Staré, Střední a Nové říše, příběhy o zvířatech, o faraonech z pozdní doby a o královně Kleopatře. V zadní části knihy je uveden přehled říší, dynastií a faraonů a vysvětlivky, které čtenářům pomohou lépe se orientovat ve vlastních jménech, místech a pojmech obsažených v knize. Text doplnil svými působivými ilustracemi Jan Augusta.

Knihu doporučuji všem, kteří obdivují starověký Egypt a jeho záhadný svět. Čtivé příběhy jsou výborné nejen jako edukativní čtení pro děti i dospělé, ale mohou být zajímavou pomůckou i v hodinách dějepisu.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKouzlo boha Thovta. Mýty a báje starého Egypta

Tomek, Jiří

Argo, 2018

Napsat komentář