Stalinský plán přetvoření přírody

Kult jednoty
Vydejte se do Československa krátce po roce 1948. U moci jsou komunisté, kteří se řídí rozkazy ze Sovětského svazu. A jedním z úkolů byl i plán na přetvoření přírody v Československu. Sledujte jeho uskutečňování a problematiku…

Stalinský plán přetvoření přírody, který byl v SSSR spuštěn na podzim roku 1948, zásadně ovlivnil také československý přístup k poválečné obnově a přestavbě přírody a životního prostředí. Publikace popisuje hlavní rysy tohoto ambiciózního plánu, jehož provedením byli v ČSR pověřeni Rudolf Slánský a Josef Smrkovský. Sleduje proces jeho implementace, institucionální zakotvení i nakládání s přírodními zdroji, které se v komunistickém Československu odehrávalo v duchu radikálního odmítnutí malthusiánských teorií. Problematika kontinuity a diskontinuity československého poválečného vývoje pak poukazuje na možnosti a limity sovětizační politiky nových elit a na zásadní rysy kontinuity vědy a techniky v době, která kontinuitě příliš nepřála.

Ukázka z knihy

S problémem vyčerpatelnosti přírodních zdrojů se velmi úzce pojila otázka populační politiky státního socialismu. Významná a vlivná díla autorů, jako například Road to survival (1948) Williama Vogta, které v poválečném světě vedlo k obnovení malthusiánského dilematu o možnostech půdy a zisků z přírody pro geometrickou řadou rostoucí lidskou populaci, pronikala přes železnou oponu a byla zde známá – alespoň tedy v jistém okruhu. (str. 80)

O edici

Řada Historie má široký záběr jako historie sama. Jednotlivé tituly se většinou věnují konkrétním historickým osobnostem nebo událostem, zároveň však hledají souvislosti mezi historií a současností.

Doporučujeme

Pokud se zajímáte o éru socialismu, můžete sáhnout např. po následujících titulech: Retro ČS, Retro ČS 2, Retro ČS 3 či Po práci legraci

Kult jednoty

Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964
Autoři: Jiří Janáč, Doubravka Olšáková

Počet stran: 292
Vazba: vázaná
Formát: 140×207 mm
ISBN: 978-80-200-2825-9
Doporučená cena: 395 Kč

 

Knihu Kult jednoty vydalo nakladatelství Academia. A nezapomeňte na ukázku.

O autorech

Doubravka Olšáková působí v Ústavu pro soudobé dějiny a ve svém výzkumu se zaměřuje na evropské dějiny 19. a 20.století, česko-francouzské vztahy, kolektivní paměť, historické vědomí, migrace v Evropě, soudobé dějiny. Jiří Janáč působí na tomtéž pracovišti a svůj výzkum směřuje na sociální a kulturní dějiny techniky, dějiny infrastruktur, environmentální dějiny a střední Evropu 19. a 20. století.


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeKult jednoty
Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964

Janáč, Jiří – Olšáková, Doubravka

Academia, 2018

Napsat komentář