Zprávy o moderní společnosti

9788025719336
V českém překladu právě vyšla kniha Umberta Eca, obsahující krátké, vtipné a přímé sloupky od nedávno zesnulého autora. Eco v nich navazuje na výklad modernity Zygmunta Baumana.

Kniha Od hlouposti k šílenství s podtitulem Zprávy o tekuté společnosti, kterou roku 2016 vydalo nakladatelství Argo, je posledním dílem Umberta Eca, které stihl před svou smrtí připravit k vydání. Umberto Eco byl významný italský filosof, estetik, literární vědec, sémiolog a romanopisec. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Jméno růže, Foucaultovo kyvadlo a Nulté číslo anebo například esejistické dílo Vytváření nepřítele. (Po kliknutí na jednotlivé názvy knih se vám otevře příslušná recenze.)

Jak napovídá již podtitul knihy, Umberto Eco ve svých sloupcích navazuje na výklad modernity od polského sociologa a filosofa Zygmunta Baumana, který poprvé použil termín „tekutá modernita“ značící fakt, že společnost v této tekuté modernitě je proměnlivá, silně individualizovaná, konzumní a globalizovaná, postrádající pevné základy modernity a zapomínající na ně.

Součástí knihy jsou sloupky, na kterých Eco pracoval od roku 2000. Vycházely v rubrice Poznámky na krabičkách od sirek v časopise L’Espresso, kam začal psát roku 1985. Jejich soubor dokončil pouze několik dní před svou smrtí. Jde o krátké, často vtipné, přímo cílené texty postmoderního ražení na témata, jejichž společným jmenovatelem je moderní společnost a její neduhy. Forma glos umožnila autorovi reagovat na mnoho nejrůznějších problémů, aniž by byl svazován dodržováním složité struktury knihy. Eco se dotýká například křesťanství a jeho problémů, otázky, jak internet a masmédia ovlivňují naše životy, mobilních telefonů, konspiračních teorií, rasismu, antisemitismu, a dokonce i Harryho Pottera. Neopomněl se zmínit ani o svých oblíbených filmových a komiksových postavách.

Velkou předností autora je způsob, jakým prezentuje svůj pohled na kontroverzní témata. Čtenář se při četbě knihy cítí spíše jako spisovatelův partner v příjemném dialogu, jehož smyslem není přesvědčit každého o jedné pravdě, ale prezentovat zajímavá fakta, upozorňovat na poutavé spojitosti a zdůrazňovat rozpory v tvrzeních názorových oponentů. Texty jsou na první pohled psány někým, kdo nemá potřebu se zviditelňovat, někoho urážet či napadat – jaká změna oproti masmédiím, kde je právě takový postup „modem operandi“.

Kniha klade na čtenáře poměrně vysoké nároky. Plné pochopení textů vyžaduje nejen všeobecný přehled, hlavně co se filosofie, sociologie, historie a literatury týče, ale i znalost událostí, které zahýbaly světem v nedávných dobách. Důležitá je také schopnost kritického zhodnocení přijímaných informací. Takový čtenář v knize získá povědomí o tom, jak funguje společnost a jaké jsou její zásadní nedostatky. Dostane tak příležitost zamyslet se i nad vlastním způsobem života, názory a přístupy k věcem běžným i méně obvyklým.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOd hlouposti k šílenství
Zprávy o tekuté společnosti

Eco, Umberto

Argo, 2016

Napsat komentář