Hity Velkého knižního čtvrtku 2016 II.

hity_velkeho_knizniho_ctvrtka_I_nahledovy
Představíme vám další knihy, které na pulty knihkupectví přibyly ve čtvrtek 13. 10. 2016 v rámci Velkého knižního čtvrtku. Od naučných knih, přes biografii až po beletrii pro děti i dospělé.

logo knizni ctvrtekVelký knižní čtvrtek je úspěšným projektem, který každoročně uvádí nové svěží tipy pro nadcházející čtenářskou sezónu. Jedná se o společnou akci tuzemských nakladatelství a knižní distribuce Kosmas. Organizátoři se inspirovali ve Velké Británii, kde se akce podobného typu s velmi dlouhou tradicí pod názvem „super Thursday“ těší značné oblibě.

————————————————

Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

dokoran

Hned první představovaný titul pochází z pera českého spisovatele a geologa Václava Cílka, který se rozhodl zaměřit na dění ve světě, a to pomocí svého typického „cílkovského“ stylu, kterým se vyznačují jeho knihy. Popisuje proměnu světa, za kterou stojí změny klimatu a migrace. Přichází jak s potenciálními scénáři budoucnosti, tak i s řešením současných problémů.  Ideální čtení pro ty, kteří se aktivně zajímají o aktuální dění.

Geolog a oceňovaný esejista Václav Cílek je známý tím, že se k aktuálním problémům světa dokáže vyjádřit nadčasově, z rozmanitých úhlů pohledu, s nadhledem, vtipem i s konstruktivní skepsí. Jeho nejnovější kniha Co se děje se světem? je typicky cílkovská: zdánlivě jde o popis velké proměny našeho světa vlivem klimatických změn a migrační vlny, ale ve skutečnosti se autor soustřeďuje především na to, jak si v životě udržet radost a jak (pře)žít šťastně. V první části věnované českým zahrádkám se zabývá tématy, jako je útěcha květin, inteligence stromů a malá dobrodiní běžného světa, která vedou ke spokojenosti a štěstí. Odtud přechází do světa řeckých a indiánských mýtů, abychom si uvědomili důležitost vody a času v našem životě. Poslední část knihy se dotýká příběhu velkého zrychlení, tedy lidského vlivu na celý zemský systém a na jeho možné důsledky. Navzdory všem možným katastrofickým scénářům je to kniha optimistická a přináší konkrétní návrhy, jak řešit současnou a budoucí krizi.

Ukázka z knihy

Santorini je jeden z nejjižnějších řeckých ostrovů kykladského souostroví. Benátčané jej ve 13. století nazvali Santa Irena podle sv. Ireny, ale v dřívějších dobách byl ostrov znám jako Théra. Zhruba před 3 600 lety, v pozdní době bronzové, zde došlo k jednomu z mohutných sopečných výbuchů, který následkem velké tsunami ovlivnil celé východní Středomoří v oblasti mezi Krétou, Anatolií a levantským pobřežím. O velikosti této katastrofy se neustále dohadujeme – od původních hypotéz, že se jednalo o událost srovnatelnou se zánikem Atlantidy, která na Krétě zničila minojskou kulturu, se dnes spíš přikláníme k obrazu rychle regenerující společnosti, která byla po erupci zničená tsunami jen ve své přímořské části.
Skutečnou příčinou pádu minojské kultury mohlo být ochuzené životní prostředí, odlesněné hory a erodovaná půda společně s nájezdy mykénských válečníků, dvorskými intrikami a oslabení ostrovní říše následkem celé série sopečných erupcí. V takto pojatém scénáři by výbuch Théry byl jen jedním, byť závažným článkem řetězu, který vedl k civilizačnímu kolapsu. (str. 103–104)

Historii se věnuje i pokračování ukázky.

Co se děje se světem?

Autor: Václav Cílek
Počet stran: 271
Vazba: vázaná
Formát: 137×206 mm
ISBN: 978-80-7363-761-3
Doporučená cena: 298 Kč

 

 

Knihu Co se děje se světem? vydalo nakladatelství Dokořán.

O autorovi

Václav Cílek (* 11. května 1955) je geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře,religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“. V roce 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za to, že „svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí“. Václav Cílek spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí, jako autor či spoluautor vydal přes třicet knižních titulů, např. Kameny a hvězdy, Křivoklátsko či Střední Brdy – hory uprostřed Čech.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán

————————————————

Nakladatelství Academia v současné době zaujímá svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky a jazykové učebnice.

academia

Příznivce české soudobé historie potěší, že Jiří Padevět napsal volné pokračování knihy Krvavé finále. Krvavé léto 1945 reflektuje násilné události, které doprovázely tzv. divoký odsun v období květen až srpen 1945. Publikace je rozdělena po jednotlivých krajích a samotný autor se k událostem nevyjadřuje, nechává na čtenáři, aby si dopady druhé světové války uvědomil sám. Bohatý obrazový materiál je samozřejmostí.

V knize Krvavé léto, navazující volně na předchozí autorovu knihu Krvavé finále, najde čtenář informace o násilnostech, které se odehrály na území dnešní České republiky mezi květnem a srpnem 1945. Jedná se především o události spojené s takzvaným divokým odsunem českých a moravských Němců, ale také o události, jejichž pachateli jsou vojáci Rudé armády a dalších armád operujících na našem území. Události jsou zpracovány formou místopisných hesel a autor je záměrně nijak nehodnotí, pouze se snaží popsat, co se na daném místě stalo. Při četbě si čtenář uvědomí, že násilí, které vyvolalo nacistické Německo, neskončilo 8. května 1945, ale bohužel pokračovalo dále, byť s jinými aktéry v roli pachatelů i obětí. Text publikace je doplněn rozsáhlým obrazovým materiálem.

Ukázka z knihy

V budově Obchodní akademie U stadionu 486/2 bylo již 6. května zřízeno Revolučním národním výborem  internační středisko pro Němce. Internované střežili příslušníci Revolučních gard a místní hasiči. Ve třídách bylo umístěno 122 Němců a kolaborantů, mezi nimi údajně dva příslušníci gestapa. Velitelem střediska byl Antonín Spurný, vězněný během okupace v koncentračním táboře. Velel i dalšímu berounskému táboru zřízenému v srpnu v bývalé sladovně ve Skuhrově. Zde bylo internováno asi 500 osob. Docházelo zde ke znásilňování internovaných žen ze strany vojáků Rudé armády, například v noci na 21. května byla znásilněna Edita Richterová Petrem Junusovem. V místní části Lištice byl zřízen v bývalých skladech organizace Todt zajatecký tábor a lazaret pro příslušníky Wehrmachtu, SA, Hitlerjugend a Waffen-SS. V polovině května sem bylo přemístěno asi 500 osob z budovy Obchodní akademie. Koncem května zde bylo internováno 611 osob. Raněné a nemocné vojáky ošetřovali němečtí lékaři a německé sestry. Lékařský personál byl rovněž považován za válečné zajatce a nesměl se označovat červeným křížem. V září zde bylo 222 vojáků a na podzim byl tábor změněn na internační. V táboře neexistoval jediný zdroj pitné vody. Během léta tábor podléhal armádnímu posádkovému velitelství Beroun. Mezi květnem a říjnem zde zemřelo 117 osob. (str. 59)

O dění na dalších místech pojednává zbytek ukázky.

Krvavé léto 1945

Autor: Jiří Padevět

Počet stran: 696
Vazba: brožovaná
Formát: 170×240 mm
ISBN: 978-80-200-2600-2
Doporučená cena: 595 Kč

 

 

Knihu Krvavé léto 1945 vydalo nakladatelství Academia.

O autorovi

Jiří Padevět se narodil v roce 1966 v Praze, kde žije dosud. Po studiu geodézie, práci zeměměřiče a pedagoga pracoval jako knihkupec. Od roku 2006 je ředitelem Nakladatelství Academia. Mezi jeho zájmy patří především historie českých nakladatelů a knihkupců, druhý odboj, obrněná technika nacistického Německa, historie Šoa a pražský místopis.Je autorem knihy Cesty s Karlem Hynkem Máchou, Průvodce protektorátní Prahou, za kterou obdržel cenu Magnesia litera kniha roku, Magnesia litera za literaturu faktu a Slovník roku. V roce 2014 vydal knihu mystifikací Poznámky k dějinám. Je nositelem pamětní medaile Operace Anthropoid.

Zdroj informací: Velký knižní čtvrtek

————————————————

Nakladatelství Argo vzniklo v roce 1992 a vydalo více než dva tisíce titulů. Snaží se také získávat a podporovat talentované autory a kvalitní překladatele. Díky tomu Argo za dobu své existence získalo pověst vydavatele kvalitní beletristické, historické i jiné odborné literatury, a to českého i zahraničního původu.

argo

V rámci Velkého knižního čtvrtku nevyšla pouze beletrie a odborná literatura, ale lze nalézt i jiný žánr, konkrétně rozhovory/memoáry. Markéta Zahradníková se rozhodla otevřeně vyzpovídat polského kněze Zbigniewa Czendlika a díky tomu vznikla kniha, která odhaluje část soukromí zpovídaného a seznamuje čtenáře s jeho názory např. na mezilidské vztahy, Boha, celibát atd. Ideální volba pro ty, kteří přemýšleli nad tím, jaké to je vydat se na kněžskou dráhu.

Není kněz jako kněz – Zbigniew Czendlik je toho skvělým důkazem. Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá své farníky, a chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje. Miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky, v hospodě je jako doma. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč se mu nelíbilo ve Vatikánu? Jak zvládá celibát? K čemu by vedl své děti a co je v životě nejdůležitější? Ale hlavně – jak to, že u nás nemáme natřískané kostely? Tato kniha vám odpoví na mnoho podobných otázek. Nahlédnete do soukromí jednoho pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy, život i Boha. Není vyloučeno, že vás zbaví některých předsudků a zkreslených představ, proto ji čtěte pouze na vlastní nebezpečí.

Ukázka z knihy

Pokud jde o mé početí, na to jsem se rodičů nikdy neptal. Myslím však, že k němu určitě došlo až po svatbě, protože žádné pletky před sňatkem nepřipadaly u mých rodičů v úvahu. Každopádně jsem dítě lásky. První ze čtyř sourozenců a k tomu kluk. Rodiče byli šťastní a tatínek navíc pyšný. Jestli dobře počítám, tak mě počali někdy kolem Vánoc a Nového roku. Asi se inspirovali Ježíškem. Takže jsem vlastně takové sváteční dítě. Od maminky pouze vím, že když se blížil porod, běžela ještě honem do sadu, aby si rychle nasbírala co nejvíc jablek, než přijede sanitka. Chtěla jich s sebou mít dost na cestu a pak do porodnice. Ona je totiž v těhotenství jedla nonstop. Tím se taky možná vysvětluje, proč jablka celoživotně tak nesnáším.
Potom jsem dostal jméno Zbigniew. Mám podezření, že si pro mě tohle jméno vymyslela maminka, protože byla v té době tajně zamilovaná do slavného lmového herce Zbigniewa Cybulského. Byl tehdy idolem mnoha dívek a žen. (s.11)

 

Ohlasy na knihu

Knihu s názvem „Postel, hospoda, kostel“ by Zbigniew Czendlik nemohl v Polsku nikdy vydat. U nás by se nemohl chovat tak jako v Česku. Napadá mě, že je možná tak trochu polským uprchlíkem. Proč nám ho nevrátíte? Možná bych se pak i já, který s epovažuji za nevěřícícho, vrátil do církve. Zbigniew Czendlik ve mně vyvolává touhu znovu v ní hledat něco nového.

– Mariusz Szczygiel, polský reportér a spisovatel

Postel hospoda kostel

Autor: Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková

Počet stran: 278
Vazba: vázaná
Formát: 145×215 mm
ISBN: 978-80-25719-12-1
Doporučená cena: 298 Kč

 

 

Knihu Postel hospoda kostel vydalo nakladatelství Argo.

O autorech

Zbigniew Czendlik je římskokatolický kněz polské národnosti působící v České republice. Narodil se 6. září 1964. Dětství prožil v obci Debowiec na polské straně těšínského Slezska. Je známý svým osobitým přístupem k víře, náboženství i křesťanským hodnotám. Dlouho a zřejmě bezúspěšně bychom v české katolické církvi hledali známější a oblíbenější tvář. Lze jej tedy bez nadsázky nazvat celebritou.

Zdroj informací: Velký knižní čtvrtek

Markéta Zahradníková se narodila 5. 3. 1971 v Havířově, kde se naučila mávat mávátkem a házet kriketovým míčkem. Ve třinácti se s rodiči a bratrem stěhuje do Prahy a zde se jí plní dětský sen – získává několik filmových rolí. Ihned po sametové revoluci startuje svou pestrou profesní kariéru. Vede zásilkovou službu, provozuje bar, věnuje se hudební produkci, řídí rozhlasovou stanici a angažuje se v charitě. Po narození syna dostává konečně rozum a vrhá se na filmovou, reklamní a televizní tvorbu. Jako výkonný producent má na kontě dva celovečerní snímky, je autorkou několika úspěšných reklamních kampaní. Řadu let řídila kreativní a produkční divize největší domácí mediální skupiny Médea. S oblibou klade neodbytné otázky, což zužitkovala v knižním rozhovoru se Zbigniewem Czendlikem. Na literárním poli je naprostým nováčkem – tato kniha je její prvotina.

Zdroj informací: Velký knižní čtvrtek

————————————————

Velký knižní čtvrtek nezapomněl ani na dospívající čtenáře. Harriet Mannersová je šprtka, tedy vlastně geek. Není oblíbená, populární, má jen jednu kamarádku, ale za to ve své hlavně nosí řadu zajímavých, ale už méně užitečných znalostí. Co když dostane šanci stát se někým jiným, v jejích očích někým lepším? Jak si poradí se svojí přeměnou z mimoňky v obdivovanou slečnu? Druhý díl je plánován na březen roku 2017.

„Jmenuji se Harriet Mannersová a jsem geek.“ Tak začíná první díl jedné z nejpopulárnějších současných knižních sérií pro mládež. Harriet ví, že kočka má v uchu 32 svalů, že člověk se průměrně patnáctkrát za den směje, že jednou ze složek dynamitu jsou burské oříšky. Žije si zkrátka ve svém světě vědomostí a znalostí o všem možném a skutečný život jí jaksi nic neříká. Není tedy divu, že ji ve škole, až na nejlepší kamarádku Nat, nikdo nemá moc rád. Takže když si jí všimne agent z modelingové agentury, neváhá a využije příležitost, aby svou situaci zásadně změnila, a hlavně, aby změnila sebe. I kdyby to mělo znamenat, že bude lhát těm, které má ráda, že ukradne Nat její sen o kariéře modelky, rozpálí doruda svou úhlavní nepřítelkyni Alexua několikrát se znemožní před krasavcem Nickem. Harriet se do všeho tak zamotá, že se řítí z jedné katastrofy do druhé. A navíc se ukazuje, že ani ve světě módy ji nečeká procházka růžovým sadem. Dokáže se Harriet změnit dřív, než se jí všechno rozpadne pod rukama? První díl šestidílné série Geek Girl získal prestižní cenu Waterstones Children´s Book Prize v kategorii knih pro mládež a dospívající a dostal se do užší nominace Ceny Roalda Dahla za nejzábavnější knihu, čímž ale výčet ocenění nekončí. I prodeje celé série jsou enormní. Ve Velké Británii byl první díl bestsellerem č. 1 pro rok 2013 mezi knihami pro dospívající čtenáře. Překladová práva se prodala do 29 zemí.

Ukázka z knihy

Jmenuju se Harriet Mannersová a jsem geek.
Vím, že jsem, protože jsem si to vyhledala ve slovníku. Zaškrtla jsem si každý příznak, který mi byl povědomý, a mám je zřejmě všechny.
Tedy, když mám být úplně upřímná, ne že by mě to moc překvapilo. Už samotný fakt, že mám na nočním stolku slovník, ledacos napovídá. A taky to, že vedle něj leží pravítko a tužka z Přírodovědného muzea, abych si mohla úhledně podtrhávat hesla.
Jo, a taky na vnější kapse školního batohu mám červeným fixem napsáno veliké ŠPRT. Od včerejška. Ale klidně tam mohlo být i to GEEK. Nebo MIMOŇ. Je to prakticky totéž – aspoň tedy ve škole.
Já jsem to samozřejmě nepsala. Kdybych se už z nějakého důvodu rozhodla poškodit vlastní majetek, použila bych nějaký výstižný citát z dobré knížky nebo zajímavý fakt, který málokdo zná. A rozhodně bych nesáhla po červeném fixu. Napsala bych to černě, modře, možná zeleně. Já červenou moc ráda nemám, a to i přesto, že je to nejdelší vlnová délka světla, kterou rozliší lidské oko.
Abych byla úplně upřímná, nevím jistě, kdo se rozhodl počmárat mi batoh – ačkoli podezření bych měla –, ale rozhodně píše skoro nečitelně. Je celkem jasné, že autor minulý týden při angličtině neposlouchal, když nám říkali, že rukopis je velice důležité vyjádření vlastní osobnosti. Což je jen dobře, protože pokud seženu podobnou barvu fixy, třeba se mi povede mezi P a R vmáčknout ještě O. A něčím zamalovat háček. Můžu se tvářit, že je to narážka na můj zájem o fotbal a kriket. (str. 9–10)

 

Geek Girl

Autorka: Holly Smaleová
Přeložil: Veronika Volhejnová

Počet stran: 285
Vazba: brožovaná
Formát: 135×200 mm
ISBN: 978-80-25719-17-6
Doporučená cena: 279 Kč

 

Knihu Geek Girl vydalo nakladatelství Argo.

O autorce

Když bylo autorce série Geek Girl patnáct, všimla si jí jedna renomovaná londýnská modelingová agentura a Holly Smaleová se pak dva roky procházela po molech módních přehlídek. Později ovšem vystudovala Bristol University, kde získala bakalářský titul v oboru anglické literatury a magisterský titul v oboru Shakespeare a jeho dílo. Modelingu už samozřejmě dávno zanechala a vydala se na spisovatelskou dráhu. Její start byl neobyčejně úspěšný: hned první stejnojmenný díl plánované šestidílné série Geek Girl, který vyšel v roce 2013 ve Velké Británii, získal velmi prestižní cenu Waterstones Children’s Book Prize v kategorii knih pro mládež.

Zdroj informací: Velký knižní čtvrtek

————————————————

Román inspirován zvěrokruhem? Přesně s takovým nápadem přišla Eleanor Cattonová, která za svoji knihu Nebeská tělesa získala ocenění The Man Booker Prize 2013. Hlavní hrdina, prospektor Walter Moody, potká 12 mužů, kteří svou povahou odpovídají jednomu znamení a snaží se odhalit pachatele vražd. Podaří se jim poskládat všechny střípky a odhalí nakonec identitu vraha?

Píše se rok 1866, prospektor Walter Moody při hledání zlatých nalezišť zabloudí do odlehlé komunity na západním pobřeží Nového Zélandu a připlete se do místnosti, v níž sedí dvanáct mužů. Všechny je spojuje jediná touha: vyřešit řetězec záhadných vražd, které se v okolí poslední dobou udály. Děj pohánějí děsuplné události v obskurních kulisách: je zde opiové doupě, zdrogovaná děvka, přízračná loď duchů, mrtvý opilec, ztracený poklad a mladý muž, který se beze stopy propadl pod zem. Každá další kapitola odhaluje střípek vědomostí osvětlujících, co se vlastně v nepřehledném městečku Hokitica událo. Vyprávění v austenovském oblouku střídá perspektivy a v uchvacujícím závěru dojdou všechny záhady vysvětlení. Autorka novátorsky využívá zvěrokruhu a jeho jednotlivých znamení: každá postava odpovídá jednomu znamení, odrážejí se v ní vlastnosti danému znamení přisuzované a symbolika nebeských těles tvoří kostru vyprávění v každé kapitole věnované jednotlivým protagonistům. Výsledkem je propracovaný nebeský horoskop, v němž do sebe všechna tělesa bezchybně zapadají a směřují k řinčivému rozuzlení v hodině dvanácté.

Ukázka z knihy

Dvanáct mužů, kteří se sešli v kuřáckém salonku hotelu U Koruny, budilo dojem, že se tam potkali náhodou. Soudě dle rozmanitosti jejich vystupování a oděvu – redingoty, fraky, tvídová saka, žlutá anglická kůže, batist a serž – mohlo jít o dvanáct cizích osob, jež nastoupily do téhož železničního vozu míříce každá do jiné městské čtvrti, jejíž mlžný závoj je spolu s přílivem a odlivem oddělí docela. A vskutku, strojená osamocenost každého z mužů, ať byl zahloubán do čtení novin, předkláněl se, aby odklepl popel do ohniště, nebo pokládal prsty jedné ruky na plátno kulečníkového stolu, aby se nachystal ke strku, vyvolávala právě ten druh fyzického ticha, který nastává pozdě večer v osobním vlaku – jen jej netlumilo rachocení vagonů, nýbrž hlasité bubnování dešťových kapek. (str. 15)

 

Ohlasy na knihu

Třikrát jsme se k té knize vrátili… Ponořili jsme se do ní a s každým novým čtením vydala další poklady.
– Robert Macfarlane, předseda poroty Man Booker Prize
Ten román se vyznačuje mnoha rysy – obsahuje excelentní dialogy, humor, skvělá pozorování… Využívá historické pozadí jako kulisy a představuje družnou skupinu postav. Čím na mě ale udělal dojem, je to, jak nám autorka dovedně tají důležité informace, elegantně předznamenává události příští a zručně stáčí spirálu vyprávění.
Přesně ve chvíli, když se zdá, že je trh přesycen neoviktoriánskými romány, přijde Cattonová a dokáže, že je stejně zábavná a mistrná vypravěčka jako Sarah Watersová.
– Lucy Daniel, Telegraph

Nebeská tělesa

Autorka: Eleanor Cattonová
Přeložil: Martina Neradová

Počet stran: 672
Vazba: vázaná
Formát: 155×237 mm
ISBN: 978-80-257-1912-1
Doporučená cena: 398 Kč

 

Knihu Nebeská tělesa vydalo nakladatelství Argo.

O autorce

Eleanor Cattonová se narodila v roce 1985 v Kanadě novozélandským rodičům. Když jí bylo šest let, rodiče se s ní přestěhovali zpět na Nový Zéland, do města Christchurch. Studovala anglistiku na Canterburské univerzitě a magisterský diplom získala v oboru tvůrčího psaní na Univerzitě královny Viktorie ve Wellingtonu. V roce 2008 získala stipendium na prestižním Iowském spisovatelském workshopu. Debutovala v roce 2008 románem The Rehearsal (Na scéně, 2011), za který získala několik literárních cen. Její druhý román The Luminaries (Nebeská tělesa), vydaný v roce 2013, je vyzdvihován pro spletitou formální strukturu a odvážný narativní přístup.

Zdroj informací: Velký knižní čtvrtek

————————————————

Nakladatelství Metafora vzniklo v roce 2001. Orientuje se spíše na překladovou literaturu. Vydává knížky z různých oblastí, především beletrii, detektivky, knížky pro radost a pohlazení na duši, esoteriku, knížky o koních, nápady a rady na ruční práce,… Občas ale sáhne i po českém autorovi.

metafora

Následující titul přenese své čtenáře do Paříže na sklonku 19. století. Hlavní hrdinka Jessie Lipscombová se společně se svou kamarádkou Camille stanou žačkami slavného sochaře Augusta Rodina. V tomto historickém románu nechybí umění, láska, vášeň a zrada a zmítání se mezi povinností a pokušením. Jak dopadne láska mezi Camille a Rodinem? A ustojí tuto situaci přátelství mezi oběma ženami?

Bohémská Paříž konce 19. století… Jessie, toužící stát se sochařkou, dostala příležitost učit se od samotného Augusta Rodina! Otevřel se jí tím nový, podivný i vzrušující svět, a především neuvěřitelná příležitost, v té době naprosto nevídaná. Záhy poznala novou přítelkyni Camille Claudellovou, která s ní studuje v mistrově ateliéru. Spolu se vášnivě vrhly do zkoumání pařížského polosvěta. Průvodci jim byli nekonvenční umělci jako Toulouse-Lautrec, malířka a modelka Suzanne Valadon, lesbická malířka Rosa Bonheurová či Camillin bratr, básník a dramatik Paul Claudel. Jessie se stává svědkem vzestupu a pádu skvělé Camille. Ta se během let etablovala jako vynikající sochařka, jejíž dílo se objevilo i na pařížském Salonu. Rozhodně se nevyhřívala na slunci odraženém od Rodina, propadla však zoufalé lásce ke svému učiteli. Jessie sama byla rozpolcena mezi povinností ke svému anglickému snoubenci a pokušením, které představoval svůdný umělecký kolega. Vztah Camille a Augusta trval mnoho let, jenže sochař odmítal kvůli milence opustit svou životní partnerku. Do hry vstoupily žárlivost, zrada a paranoia. Ztýraná duše a dávné tajemství přivedli Camille až do ústavu choromyslných, kde nakonec prožila třicet let života.

Ukázka z knihy

Čtyřicet let jsem po Camille pátrala, a teď jsem se hrozila, koho najdu. Vždycky jsem věřila, že se znovu setkáme, ale nikdy mě nenapadlo, že to bude takhle.
Vlak mě vezl Francií za dávnou přítelkyní a v hlavě mi vířily vzpomínky na naši společnou minulost.
Chtěly jsme se stát velkými umělkyněmi a žít jenom pro umění a lásku. Usmála jsem se na svůj odraz v okénku, za nímž v pozdním létě ubíhaly pšeničné lány. Byly jsme tenkrát tak mladé! Vůbec jsme netušily, co nás čeká. Mé sny už dávno zatlačilo do pozadí mateřství a láska se stala věcí stejně běžnou a uklidňující jako přikrývky na manželské posteli. Zalétla jsem pohledem ke svému manželovi. Usmál se na mě, pak sklonil hlavu zpět k novinám a já se znovu zahleděla z okna a vrátila se ke vzpomínkám.
Camille. Najít alespoň malou stopu trvalo léta. Až před několika měsíci přišel dopis psaný její rukou. Ne, nebyla nemocná, jak mi tvrdili. Byla zavřená v blázinci. Pevně jsem stiskla víčka, abych neviděla svůj odraz ve skle. Ach, Camille, ani v nejstrašnějším snu by tě nenapadlo, jaký  osud tě čeká. (str. 7)

 

Ohlasy na knihu

 Román skvěle zachycuje atmosféru pařížské umělecké scény konce 19. století. Je to strhující příběh lásky, přátelství a zrady.

– Laura Marneyová

Jessiin příběh – příběh ženy umělknyě, která žila a tvořila v Paříži v osmedesátých letech 19. století – mi naprosto učaroval. Je úchvatný.

– Carmen Réidová

Pařížský polibek

Autorka: Maggie Ritchieová
Přeložil: Blanka Petáková

Počet stran: 296
Vazba: vázaná
Formát: 130×205 mm
ISBN: 978-80-7359-499-2
Doporučená cena: 349 Kč

 

 

Knihu Pařížský polibek vydalo nakladatelství Metafora.

O autorce

Maggie Ritchieová pracuje jako novinářka a se svou rodinou žije ve Skotsku. S vyznamenáním ukončila studium kreativního psaní na Glasgowské univerzitě. Během své kariéry psala pro celou řadu významných listů, jako jsou Daily Mail, Guardian, Times, Sunday Times, Herald nebo Record. Za román, který právě držíte v rukou, v originále nazvaný Paris Kiss, získala cenu literární agentury Curtise Browna a její kniha byla zařazena do užšího výběru do soutěže o cenu Sceptre Prize pro začínající autory a do soutěže Mslexia Novel Competition. Inspiraci pro tento svůj nejnovější román nalezla v Paříži, kde byla na svatební cestě a kde se také poprvé setkala s dílem geniálního sochaře Augusta Rodina.

Zdroj informací: Velký knižní čtvrtek


Přečtěte si náš článek o další šestici novinek Velkého knižního čtvrtku!

 

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeCo se děje se světem?
Kniha malých dobrodiní v čase velké proměny Země

Cílek, Václav

Dokořán, 2016

zobrazit info o knizeKrvavé léto 1945
Poválečné násilí v českých zemích

Padevět, Jiří

Academia, 2016

zobrazit info o knizePostel, hospoda, kostel

Czendlik, Zbigniew – Zahradníková, Markéta

Argo, 2016

zobrazit info o knizeGeek Girl

Smaleová, Holly

Argo, 2016

zobrazit info o knizeNebeská tělesa

Cattonová, Eleanor

Argo, 2016

zobrazit info o knizePařížský polibek

Ritchieová, Maggie

Metafora, 2016

Napsat komentář