UK Právnická fakultaUK Právnická fakulta - vydané knihy

zobrazit info o knize

Protection of human rights in the post-communist countries

zobrazit info o knize

Veřejné právo a právo soukromé

Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu

zobrazit info o knize

Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv

zobrazit info o knize

Ústavní rámec politiky

zobrazit info o knize

Profesor August Miřička

zobrazit info o knize

Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

zobrazit info o knize

Vymezení závislé a nelegální práce

Studie z lidských práv

zobrazit info o knize

Evropské společenství pro atomovou energii

Právní řád pro jadernou Evropu

zobrazit info o knize

Zákaz diskriminace jako právní problém v judikatuře Evropského soudu

zobrazit info o knize

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových

Konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k evropskému právu

Celkem evidujeme 15 knih tohoto nakladatele.

» Přejít na výpis všech evidovaných knih »