Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi

Stati a judikatura

zobrazit info o knize
Nakladatelství Havlíček Brain Team
Vydáno   5/2015
ISBN 978-80-87109-60-1
Editor Bělohlávek, Alexander J. - Kovářová, Daniela - Havlíček, Karel
Vydání 1.
Počet stran 320
Vazba pevná bez přebalu
Formát 148x210
Doporučená cena 400 Kč

O knize

Nejen diskuse v odborných kruzích, ale i bohatá judikatura k problematice náhradních způsobů řešení sporů (ADR) ukazuje, že tato oblast je nejen vysoce aktuální, často ale i poněkud výbušná. Zdá se totiž, že právnické i neprávnické kruhy jsou ve svých názorech na jiné než soudní řešení sporů rozštěpeny. O to více je však potřeba komunikovat a hledat průsečíky názorových protipólů. Ačkoliv jsou náhradní způsoby řešení sporů v mnoha zemích na radikálním vzestupu a jednotlivé právní profese úzce a konstruktivně komunikují, Česká republika právě v komunikaci jednotlivých právních sektorů významně zaostává. Pražský právnický podzim, který se stal sérií každoročních vysoce prestižních akcí, přichází s různými formáty pokusů o vyplnění této komunikační mezery. Konference Soudní a mimosoudní projednávání sporů, konaná v rámci Pražského právnického podzimu dne 21. 11. 2014, ukázala, že vedle interakce mezi právnickými profesemi bude zřejmě nezbytné tuto platformu rozšířit též o profese jiné, například z oblasti sociologie, veřejných financí, znalecké činnosti apod. Publikace Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi (stati a judikatura) doplňuje rozsáhlý materiál týkající se řady teoretických i praktických problémů této formy mimosoudního řešení sporů zásadními úvahami a bohatou komentovanou judikaturou.

Doporučení:
Share