Minulost našeho národa podle Martiny Drijverové

P1020480_
Znalost starých pověstí českých patří mezi základní pilíře vzdělanosti nás všech. A to včetně našich nejmenších…

Jiráskova sbírka pověstí je dílem patřícím do pokladnice české literatury. Obsáhlost i styl tohoto díla ale bohužel není příliš vhodný pro úplně malé čtenáře. Spisovatelka a scénáristka Martina Drijverová se proto rozhodla převyprávět ty nejznámější legendy jazykem blízkým nejmenším tak, aby i oni měli možnost poznat krásy lidových příběhů. Knihu České pověsti pro malé děti vydalo nakladatelství Computer Press v roce 2011.

Ve vcelku útlé publikaci je k dispozici dvacet pověstí z dob dávno minulých. Zastoupeny jsou skutečně ty, které známe snad všichni – O praotci Čechovi, Bivojovi, moudré Libuši, tajemných Blanických rytířích, Horymírovi i o nejmoudřejším vládci naší země Karlovi IV.

Příběhy jsou přibližně stejně dlouhé. Každý je obsažen na necelých dvou stranách. Autorka vybrala z původních verzí jen to nejpodstatnější a vysvětluje pověsti přiměřeně k věku, pro který je kniha určena. Malí školáci si mohou zkoušet číst i sami, neboť je použita tiráž většího písma. Předškoláci uvítají čtení spolu s rodiči, a rozhodně nebudou mít problém s pochopením, neboť Martina Drijverová vypráví srozumitelným jazykem, poutavě, jednoduše, bez komplikovaných zápletek a složitých kontextů.

Skutečně mě velmi překvapilo, jak citlivě autorka zpracovala danou látku tak, aby dodržela zřejmě předem daný rozsah jednotlivých kapitol. Pověsti nejsou uvedené v chronologické ose, což je možná trochu škoda, protože by si děti mohly utvořit obrázek o časové posloupnosti období tak, jak po sobě následovala.

Martina Drijverová neváhá i mírně zlehčovat uvedenou tématiku, ovšem způsobem, aby nijak nezesměšnila původní dílo. Spíše se snaží o nadhled a trochu humoru, aby se vyprávění stala pro děti poutavými a zároveň je motivovala k dalšímu zájmu o starou minulost našeho národa.

Zábavně působí i půvabné ilustrace Dagmar Ježkové, které naprosto úžasně ladí k textu a přispívají k mírně humoristickému ztvárnění celého díla, což děti bude jistě ještě více motivovat.

Podněcuje čtenáře k tomu, aby se i sami zamysleli nad dějem i nad možností pravdy uvedené v pověstech apod. A zároveň v dětech nepochybně vznítí spontánní touhu po navštívení některých míst, o nichž se zde hovoří. Konec konců, výlet na Vyšehrad, horu Říp nebo cesta za objevením hrobu slavného Šemíka přeci stojí za to! A příjemný výlet se tak spojí s užitečným, protože to, co děti uvidí na vlastní oči, se určitě bude lépe pamatovat…

Dílo Martiny Drijverové přináší nejmenším dětem základní vědomosti natolik srozumitelnou formou, že předpokládám, že se kniha stane jednou z nejoblíbenějších tohoto žánru.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeČeské pověsti pro malé děti

Drijverová, Martina

Computer Press, 2012

Napsat komentář