Moderní eseje o české literatuře

baroko uvodni(1)
Milovníci literární vědy, zbystřete! Literární kritika, eseje, podrobné rozbory děl minulých i současných, to vše najdete v novince z nakladatelství Malvern.

Předkládaný svazek shromažďuje několik esejů o české literatuře vzniklých za posledních 40 let. Střídají se v něm stati o jezuitské próze 17. století a Komenském, o české avantgardě, vždy nazírané v kontextu ostatních evropských avantgard oněch let, o Holanově tvorbě zkoumané z neobvyklého hlediska tematického (dopisy, pohlednice, telegramy…), či o několika Hrabalových románech ze sedmdesátých let, až po angažovanější kritické příspěvky zaměřené na současné dění, jejichž cílem je objasnit jak tajemná léta v činnosti M. Kundery, tak neutěšený stav bohemistiky v Itálii a (v důsledku toho) i velmi nekvalitní literární překlady z češtiny. V knize se prolínají – tak jak by se podle autora mela pěstovat zdravá literární kritika – podrobnější rozbory s volnějšími divagacemi, dlouhodobé vyhlídky i detailní záběry, zapomenuté postavy (jako pražský Nemec Paul Adler a jeho krátký román Totiž) i přední osobnosti jako Komenský a jeho Labyrint světa, K. Teige nebo V. Nezval (a jeho půvabná Valerie a týden divů). Především však v knize mají neustále svrchovanou převahu rozkoš z textů (i těch třeba druhořadých a pozapomenutých), okouzlení básnickým slovem a ony pozemské vášně, jež tolik fascinovaly avantgardní generaci meziválečnou: koláž, film, tradice černého románu, manekýny, „rozmnožený“ obraz ženy, Fantômas…

Od baroku k avantgardě a ještě dále

Autor: Giuseppe Dierna
Přeložila: Irena Kurzová

Počet stran: 324
Vazba: vázaná
Formát: 140×200 mm
ISBN: 978-80-7530-362-2
Doporučená cena: 320 Kč

Knihu Od baroku k avantgardě a ještě dále vydalo nakladatelství Malvern.

O autorovi

Giuseppe Dierna (*1954) je italský překladatel a bohemista, studoval ruskou literaturu u prof. A. M. Ripellina, následně se ale plně věnoval české literatuře. Doktorát získal v r. 1989, v r. 2014 kvalifikaci na místo řádného profesora české literatury, avšak nepůsobí na universitě. Zabýval se českou prózou protireformačního období, Komenského Labyrintem světa, mýtem Prahy u českých a německých spisovatelů na rozhraní XIX. i XX. století, vlivem italského futurismu na český poetismus, vztahem české avantgardy k jazzu i k Chaplinovi, francouzským a českým surrealismem, tematickou rovinou v poezii V. Holana, českou literaturou 50. let, Pražským jarem u spisovatelů a filmařů, J. Škvoreckým a dílem Bohumila Hrabala. Z češtiny přeložil okolo pětadvaceti knih, mj. Hrabala (šest děl), Nezvala, Škvoreckého. M. Kunderu, Haškova Švejka, Weila aj. Přes třicet let spolupracuje s kulturní rubrikou novin La Repubblica.V r. 1994 obdržel Ripellinovou cenu a v r. 2011 medaili Artis Bohemiae Amicis od Ministerstva kultury ČR.

Zdroj informací: czechlit.cz


Nakladatelství Malvern vzniklo na konci 90. let minulého století. Těžiště vydavatelské činnosti tvoří západní spirituální tradice, mystika, religionistika, alchymie, hermetismus, literární věda, kulturní antropologie, knihy mezioborové, umělecká beletrie a poezie, přírodní vědy, knihy pro děti a rodiče a dílo filosofa a biologa Zdeňka Neubauera.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOd baroku k avantgardě a ještě dále

Dierna, Giuseppe

Malvern, 2023

Napsat komentář