Otevřený dopis ministru kultury ČR Lubomíru Zaorálkovi zaslaný Cechem malých nakladatelů: NENECHTE NÁS PADNOUT!

Psaní - ilustrační
Současná situace je pro knižní trh samozřejmě velice složitá, kvůli mimořádným opatřením došlo mimo jiné k uzavření veškerých knihkupectví. Cech malých nakladatelů se proto rozhodl napsat otevřený dopis ministru kultury – jeho znění zde uveřejňujeme.

Vážený pane ministře,

vedeni stavovskou sounáležitostí a snahou zachránit specifickou oblast české kultury, rozhodli jsme se ustavit Cech malých nakladatelů, jehož prostřednictvím se obracíme s žádostí o pomoc na Vládu České republiky, respektive Ministerstvo kultury ČR, do jehož gesce podpora vydávání literatury patří.

Jsme znepokojeni současnou situací na knižním trhu, kde vlivem přijatých vládních opatření přestala fungovat základní ekonomická pravidla. Zcela se zastavil přirozený tok financí mezi jednotlivými subjekty v oboru, a většina nakladatelství se tak ocitla zcela bez prostředků. Malá nakladatelství pak přímo na samé hranici existence.

Nejen, že nemáme z čeho platit nájmy, energie, služby, případně mzdy a odvody za své zaměstnance a spolupracovníky. Bez peněz nemůžeme pokračovat ani v přípravě nových knih, ani platit další profese, které jsou s naším podnikáním svázány, například redaktory, korektory, grafiky, ilustrátory, překladatele nebo tiskárny, čímž se okruh osob v případné ekonomické nouzi jen rozšiřuje.

Žádáme proto Ministerstvo kultury ČR, aby neodkladně a v původně schválené výši vyplatilo nakladatelstvím granty na podporu vydávání knih v roce 2020 a aby vyhlásilo speciální dotační program, jehož prostřednictvím by jednotlivým žadatelům poskytlo finanční podporu, odvozenou od prokazatelné ztráty, která nakladatelstvím vznikla v době krize, použitelnou na provozní náklady.

Vítáme usnesení vlády, jež se týkají dočasného odpuštění plateb záloh na sociální a zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné, finanční pomoci pro zaměstnavatele nebo případných státních garancí za úvěry. Ani jedno z těchto opatření nám však nepomůže natolik, abychom mohli navázat na svou činnost před krizovými opatřeními a nemuseli se obávat, že přes veškeré úsilí budeme muset naše nakladatelství zavřít.

Nakladatelství sdružená v Cechu malých nakladatelů navazují na dobrou tradici svých prvorepublikových předchůdců. Právě knihy vydávané například Josefem Florianem ve Staré Říši, v Pojerově Atlantisu, ve Svatém kopečku Václava Petra nebo u Kamilly Neumannové v Knihovně dobrých autorů, patří mezi literární klenoty, které na rozdíl od tehdejší takzvané komerční literatury dodnes oslovují čtenáře svým obsahem i grafickou úpravou a dlouhodobě obohacují českou knižní kulturu. I naše malá nakladatelství se snaží obohacovat české literární prostředí sbírkami poezie, esejemi, výtvarnými, historickými, teologickými nebo filosofickými publikacemi. Snažíme se také zaplňovat bílá místa a seznamovat českého čtenáře s pozoruhodnými zahraničními autory a jejich texty.

Nechrlíme kvanta titulů jen kvůli krátkodobému zisku a naše nakladatelství nevnímáme v první řadě jako firmy na vydělávání peněz. Jde nám o rozšíření spektra osobitých kulturních projevů a zprostředkování zajímavých názorů a myšlenek. Tyto snahy nezůstávají bez povšimnutí a naše nakladatelství získávají slova chvály i mnohá prestižní ocenění.

Své knihy můžeme vydávat díky nejrůznějším donátorům, přičemž k nejvýznamnějším patří právě Ministerstvo kultury ČR. Naléhavě se proto právě na ně, a osobně na Vás, pane ministře, obracíme s voláním o pomoc. Nenechte nás padnout!

Jsme připraveni na jednání s Vámi, pane ministře.

S pozdravem,
Jiří Fiedor, Pulchra
Iva Pecháčková, Meander
Daniel Podhradský, Dauphin
Vít Houška, Volvox Globator
Petr Novotný, Petrkov
Jakub Hlaváček, Malvern
Lubor Maťa, Maťa
Jiří Macháček, Protimluv
Viktor Stoilov, Torst
Aram Herrmann, Herrmann & synové
Lumír Kolíbal, Dharmagaia
Pavel Jungmann, Archa
Petr Schwarz, Kalich
Jan Šavrda, Dybbuk
Pavel Mervart, Mervart
Petr Minařík, Větrné mlýny
Martin Hejkal, Hejkal
Pavel Himmel, Garamond
Kristina Mědílková, Opus
Filip Tomáš, Akropolis
Erik Lukavský, Fra
Tomáš Brandejs, 65 Pole
Ivo Stehlík, Stehlík
Petr Januš, Rubato
Veronika Marhounová, Planeta9
Tereza Horváthová, Baobab
Jakub Jinek, Oikoymenh

Doporučení:
Share

Napsat komentář