O výtvarném projevu osob s duševní poruchou

z_hloubi_duše
Do světa osob s nemocnou duší nechá čtenáře nahlédnout kniha Z hloubi duše, věnující se psychologickým aspektům výtvarného projevu psychotiků.

Autorkou knihy Z hloubi duše, kterou vydalo nakladatelství Dokořán ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, je Hana Stehlíková Babyrádová. Hana Stehlíková Babyrádová se věnuje výtvarné tvorbě (kresba, malba, instalace, keramický objekt) a teorii výtvarné pedagogiky. Absolvovala několik zahraničních stáží jako výtvarnice a přednáší na mnoha evropských univerzitách (Německo, Rakousko, Itálie, Polsko, Španělsko, Turecko, Anglie). Těžištěm jejího výtvarného vyjadřování je gestická kresba a hmatová malba. Při tvorbě obrazů často používá přírodní materiály, jako jsou hlína, naturální pigmenty a uhlí.

Publikace Z hloubi duše se zabývá výtvarnou prací duševně narušených osob a zkoumá vztah mezi duševní poruchou a kreativitou. Stehlíková Babyrádová se zaměřila na pacienty s psychotickými poruchami, které jsou charakteristické svým narušeným kontaktem s realitou (jde například o schizofrenii). Zajímavé pro ni bylo především to, jak se do výtvarných prací klientů promítají jejich bludy či halucinace. Autorka se orientuje na spontánní tvorbu duševně nemocných, jak se s ní setkává při vedení arteterapeutické praxe v psychiatrické nemocnici v Brně. Zamýšlí se nad vnitřními potřebami a zdroji spontánní výtvarné exprese, přičemž nachází souvislosti mezi potřebou výtvarného projevení se malého dítěte a psychoticky nemocného.

Součástí práce je velmi bohatá obrazová dokumentace, která se nachází především ve druhé části knihy. Zde autorka vyzdvihuje autoterapeutický aspekt výtvarného vyjadřování, vedoucí k „očištění“ duše (byť dočasnému). Do této části autorka zapojila i studentky arteterapie, které její myšlenky doplňovaly vlastními postřehy a zkušenostmi s konkrétními pacienty.

Kniha Hany Stehlíkové Babyrádové je velmi zajímavým pojednáním o tématu, kterému se obvykle profesionální výtvarníci nevěnují. Čtenáře jistě zaujme, že s psychotiky, jejichž práce jsou v textu popisovány a analyzovány, přišla autorka do osobního kontaktu a podílela se na jejich terapii. Kniha tedy není výsledkem výhradně teoretického výzkumu, ale vychází především ze zkušeností autorky z praxe.

Tématika psychických onemocnění přitahuje již tím, že jde o těžko pochopitelnou problematiku. Psychicky zdravý jedinec si může jen stěží představit myšlenkové pochody paranoidního schizofrenika s bludy nebo pochopit, jak na člověka působí neschopnost orientovat se v realitě. Autorka rozebírá zajímavý aspekt tohoto tématu, a sice výtvarný projev psychiatrických pacientů. Její práce je erudovaná, důkladná a přináší množství nových poznatků, které budou atraktivní nejen pro odborníky na arteterapii, ale i pro laické čtenáře se zájmem o toto téma.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeZ hloubi duše
Psychologické aspekty výtvarného projevu

Stehlíková Babyrádová, Hana

Dokořán, 2017

Napsat komentář