Autismus pod drobnohledem

Premuzeme_autismus_nahledovy
Autismus je závažné mentální postižení, kterým trpí stále více dětí. O tom, jak přesně tato vrozená porucha působí a jak přistupovat k těm, kteří jí trpí, se dočtete v novém vydání knihy Přemůžeme autismus? od profesorky Anny Strunecké.

V posledních dvou desetiletích se po celém světě prudce zvyšuje počet dětí s autismem. Na příchod autistů není v České republice připraveno ani zdravotnictví, ani školství. Co zjistili vědci? Co ukazují praktické zkušenosti? Co mohou pro své děti dělat rodiče? Profesorka Anna Strunecká je autorka populárně naučných bestselerů o zdravé výživě a zdravém způsobu života. Svojí badatelskou prací se zařadila do mezinárodní komunity lékařů a vědců, kteří zkoumají příčiny autismu na buněčné a molekulární úrovni. Ve 2., aktualizovaném vydání knížky Přemůžeme autismus? přibližuje čtenářům nové komplexní přístupy celostní medicíny, které ukazují, že autismus nemusí být celoživotní hendikep. Rodičům a všem obětavým bytostem, které se o děti s autismem starají, napoví knížka možnosti, jak přispět ke zmírnění jejich problémů. Vedle názorů zahraničních odborníků se čtenáři seznámí i se zkušenostmi a přístupy celostních lékařů a terapeutů z ČR. Možná, že i studenti medicíny a někteří lékaři v ní naleznou podnětný zdroj informací.

Přemůžeme autismus?

Autorka: Anna Strunecká

Počet stran: 260
Vazba: brožovaná
Formát: 139×200 mm
ISBN: 978-80-87494-23-3
Doporučená cena: 279 Kč

Knihu Přemůžeme autismus? vydalo nakladatelství ALMI.

 

Ukázka z knihy

New Jersey má svoje místo v historii počátků fluorizace vody nejenom v USA, ale i na celém světě. Jeho obyvatelé se stali oběťmi závodů o objev atomové bomby, oběťmi druhé světové války i následujícího období studené války. K tomuto zjištění došli dva zvědaví novináři Joel Griffiths a Chris Bryson, kteří se původně začali zabývat případem propuštění ze zaměstnání Phyllis Mullenix za to, že uveřejnila svoje pozorování o vlivu fluoridů na chování laboratorních potkanů. Napsali článek o fluoridech, zubech a atomové bombě, který odmítly publikovat desítky amerických časopisů a novin. Vynikající novinář, televizní režisér a spolupracovník BBC Bryson ve svém pátrání pokračoval a vydal knihu The fluoride deception (Fluoridový podvod, Seven Stories Press, US 2004). Co se v New Jersey přihodilo?

Co se v New Jersey přihodilo? Byla zde umístěna jedna z chemických továren, které vyráběly miliony tun fluoridu pro tzv. Manhattanský projekt, jehož vědci vedli ve 40. letech minulého století závod o to, kdo první na světě připraví atomovou bombu. Fluorid totiž zase potřebovaly továrny na výrobu obohaceného uranu pro jaderné zbraně. Fluorid se potom rychle objevoval v ovzduší, v půdě i ve vodě, do vzduchu unikal i plynný fluor. (157, 158)

 

O autorce

Anna Strunecká vystudovala v letech 1961–1966 s červeným diplomem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biologie-chemie, specializace fyziologie živočichů a člověka. V prosinci 1966 po mateřské dovolené nastoupila na postgraduální studium na katedře obecné zoologie PřF UK v Praze. Od roku 1970 zastávala místo asistentky, od roku 1977 místo odborné asistentky na této katedře. V roce 1971 získala titul RNDr. a v roce 1972 obhájila před komisí pro obhajoby kandidátských prací z normální a patologické fyziologie získání titulu CSc. Po obhájení disertační práce Fyziologická funkce fosfolipidů v biologických membránách byla v roce 1980 jmenována a ustanovena docentkou obecné a srovnávací fyziologie. Absolvovala několik studijních zahraničních pobytů (Polsko, Nizozemí, SSSR, NDR). V roce 1981 byla jmenována vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK. Tuto funkci zastávala do roku 1990. V roce 1987 obhájila disertační práci Fyziologická funkce fosfoinozitidů a získala titul DrSc. V roce 1989 ji prezident ČR jmenoval profesorkou fyziologie. Na katedře fyziologie a vývojové biologie PřF UK pracovala až do svého odchodu do důchodu v září 2006. Jeden školní rok vyučovala biologii na Waldorfském lyceu, v letech 2007–2012 měla částečný úvazek v laboratoři biochemické neurofarmakologie  Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK. Vdaná, manžel Otakar zemřel v roce 2009, 2 děti, MUDr. Kateřina Seimlová (1965), Mgr. Otakar Strunecký, PhD. (1974).

Zdroj informací: strunecka.cz, oficiální stránky


Nakladatelství ALMI vzniklo z potřeby zajistit vydávání kvalitních knih pro čtenáře v ČR ve 21. století. Zajišťuje vydávání a prodej knih, jejichž četbu považuje za základ duchovního a mravního vývoje. Nabízí pomoc s vydáním knih neznámým autorům. Cílem nakladatelství je nabídnout současnému českému čtenáři kvalitní krásnou knihu. Pomoci na svět knihám z pera kohokoli, kdo přináší světu pomoc, útěchu či radu, jak se stát lepším, lidštějším.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePřemůžeme autismus?

Strunecká, Anna

ALMI, 2016

Napsat komentář