Soutěž

Účastí v soutěži vyjadřujete souhlas s Pravidly soutěží v Klubu knihomolů.

Soutěž o 3 knihy Evropské rozpory ve světle migrace

Co vyvolává rozpory mezi členskými státy Evropské unie a proč se zvyšuje nerovnost mezi nimi? I o tom si můžete přečíst v knize Jana Kellera, která ve světle současné migrační krize proniká až do základů tohoto společenství.

Nesoulad uvnitř Evropské unie


Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem. Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a objasňuje, proč se nedaří rozšířit koncept sociálně tržní ekonomiky na Evropskou unii jako celek. Sleduje rozpory mezi strategiemi velkých korporací a mechanismy solidarity, které financují převážně střední vrstvy. Na řadě příkladů ukazuje, jak se Evropské unii nedaří propojit prvek konkurence s principem solidarity a jak tento nesoulad vyvolává napětí a konflikty mezi různými skupinami zemí EU.

V čem spočívá rozpor mezi kupeckou a občanskou logikou? Proč se zvyšují nerovnosti mezi různými částmi Evropské unie? Myslí někdo vážně boj proti daňovým rájům? Kdo zajišťuje solidaritu v Evropě? Může Evropa vzkvétat, když střední vrstvy chřadnou? Co ve skutečnosti znamená sociální integrace? Víme, jaké Evropy chceme více?

Ve spolupráci s nakladatelstvím SLON vám přinášíme soutěž,
ve které tři z vás mohou vyhrát knihu Evropské rozpory ve světle migrace.


slon-nakladatelstvi-logo

Správnou odpověď na soutěžní otázku hledejte v článku:
Zahrajte si o pohled na problémy Evropské unieDo soutěže bylo odesláno 807 tipů.

Pro současné hlasování z několika účtů na jedné IP adrese jsme byli nuceni vyřadit některé soutěžící. Prosím, dodržujte Pravidla soutěží!

Kdo vyhrál?

svetlu (808), marus234 (808), Leni07 (809)

Správná odpověď

Od kterého roku působí Jan Keller v Evropském parlamentu?
2014
Doporučení:

Ceny v této soutěži

zobrazit info o knizeEvropské rozpory ve světle migrace (Keller, Jan)
Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících… více

Další soutěže najdete na stránkách partnerského portálu České soutěže.