Třetí vydání monografie o dějinách Velké Moravy

natisk_Kronika o Velke Morave.indd
Cyril a Metoděj, knížata Pribina, Mojmír, Svatopluk nebo Rostislav… Jsou vám tato jména povědomá? Jde o historické postavy, které měly co do činění s Velkou Moravou. Pokud jste milovníky dějin, rozhodně si nenechte ujít již třetí vydání titulu Kronika o Velké Moravě.

Titul Kronika o Velké Moravě vydalo nakladatelství Jota již jako třetí vydání v roce 2013. Jeho autorem je Lubomír Emil Havlík, významný historik, jenž se specializoval především na středověké dějiny Slovanů a období Velké Moravy. Lubomír E. Havlík přednášel dějiny slovanských národů ve středověku a dějiny Byzance na brněnské univerzitě a byl pracovníkem na brněnském pracovišti Akademie věd. Je autorem řady monografií, například Velká Morava a středoevropští Slované nebo Morava v 9. a 10. století. Byl také hlavním editorem edice historických pramenů Magnae Moraviae fontes historici I.-V.

Každý z nás, kdo byl kdy školou povinný, se dozajista už na základní škole učil o Velké Moravě, státním útvaru existujícím na území Moravy, velké části dnešního Slovenska a severní poloviny Dolních Rakous v 9. a na počátku 10. století. Historii tohoto období moravských dějin můžeme dnes vyprávět pouze za pomoci historických pramenů, které nám naši předci zanechali.

Kniha Kronika o Velké Moravě, již nakladatelství Jota vydalo ku příležitosti 1150. výročí příchodu byzantské mise soluňských bratrů a spolupatronů Evropy Konstantina-Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se zabývá právě rozličnými písemnými prameny, týkajícími se nějakým způsobem dějin Velké Moravy. Nalezneme zde například úryvky z Kroniky tak řečeného Fredegara scholastika, z Letopisů království Franků, Fuldských letopisů a samozřejmě nesmí chybět ani všeobecně známá Kronika Čechů od Kosmase. Třetí vydání titulu se čtenářům představuje v nové grafické podobě.

Titul, zabývající se dějinami Velké Moravy od jejích raných počátků až k jejímu zániku, je rozdělen do tří větších celků. První z nich, nesoucí název „O pramenech“, seznámí čtenáře ve stručnosti s typy pramenů, se kterými se mohou při studiu dějin Velké Moravy setkat. Samozřejmě nechybí vyčerpávající výčet konkrétních historických pramenů, který je však nezbytný pro případné zájemce o samostudium tohoto tématu. Těm poslouží i výčet výběrové bibliografie na konci knihy.

Druhým uceleným celkem je oddíl „Prameny promlouvají“. Jak již název této části vypovídá, autor zde nechal mluvit samotné prameny, pomocí nichž čtenáře seznamuje s dějinami Velké Moravy tak, jak je vnímali sami tehdejší obyvatelé našeho území. Historické prameny z tak dávného údobí jsou leckdy neúplné a mnohdy obsahují nepřesnosti či smyšlenky, což se samozřejmě projevuje i na tom, do jaké míry jsme schopni toto dějinné období prozkoumat.

Poslední je část „O dějinách, společnosti a státu Moravanů“, jež nastiňuje společenský a politický vývoj Moravy od 6. do 11. století. Čtenář se doví například i to, jak byla Velká Morava nazývána různými dobovými dějepisci, nebo jaké společenské vrstvy bychom tu mohli nalézt.

Titul Kronika o Velké Moravě je uceleným přehledem dějin tohoto státního útvaru. Rozhodně by si jej neměl nechat ujít žádný milovník či student historie, ale dozajista bude zajímavý i pro naprosté „laiky“, jelikož je velmi srozumitelně a poutavě napsaný.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKronika o Velké Moravě

Havlík, Lubomír E.

Jota, 2013

Napsat komentář