Do Leopoldova se vchází a z Leopoldova vynáší

Utek z Leopoldova_uvodni
Nakladatelství Academia vydalo třísvazkovou publikaci o nejkrutější věznici stalinského Československa, která se nacházela v Leopoldově. Kniha líčí osudy šestice uprchlíků, jejich legendární útěk a příšerné poměry ve věznici.

Nejkrutější věznice ve stalinském Československu byla v Leopoldově. Dne 2. ledna 1952 se tam odehrál legendární útěk. To, co se nejdřív zdálo nemožné, se rychle proměnilo v jeden z nejnapínavějších a nejsilnějších příběhů, jaké kdy komunistická ČSR zažila. Ze staré pevnosti, postavené kdysi na obranu proti Turkům, uprchla šestice politických vězňů – pět Čechů a jeden americký Slovák –, z nichž hned pět zde mělo strávit zbytek života.
První ze tří svazků se zaměřuje na osudy hlavních aktérů, kteří prokázali nevšední odvahu. Jednotlivé kapitoly zachycují odbojovou činnost aktérů, pokud nějaká byla, širokou škálu spolupracovníků, zatčení, pobyt ve vazbě a výslechy, soudní procesy, v nichž byli odsouzeni k trestům smrti, které byly posléze změněny na doživotí. Popisuje jejich vězeňskou anabázi až po pobyt v Leopoldově, nejstřeženější věznici v zemi, kam doputovali jako nejtěžší zločinci.
Druhý svazek pojednává o samotném útěku z Leopoldova. Ve dvaapadesátém roce se z odvážných mladých mužů, politických vězňů, stali prchající štvanci. Každý chybný krok znamenal nebezpečí zatčení. Jejich anabáze na útěku vypovídají o stavu tehdejší české a slovenské společnosti mnohé – jestliže se za války vědělo, komu se dá věřit a před kým se mít na pozoru, nyní nebylo často zřejmé, na čí straně kdo stojí, jak se kdo zachová.
Třetí svazek líčí poměry ve staré pevnosti, kde trpkost a každodenní tíhu existence v padesátých letech pociťovali muži různého přesvědčení, vyznání, povolání a věku. V tíživé době, kdy se uplatňovalo „třídní“ pojetí trestu a náčelníci věznice s dozorci byli instruováni, že s odsouzenými nemají mít žádné slitování, si zde prožili své. Jednotlivé kapitoly popisují, kdo se jak za mřížemi choval, jak proběhla vzpoura v Leopoldově v srpnu 1955 a jaký vzkaz vyslali vězni na Západ. Závěrečná kapitola je truchlivou bilancí – kteří muži už branou vězení neprošli a zemřeli za mřížemi naplňujíce tak dobové tvrzení, že do Leopoldova se vchází a z Leopoldova vynáší.

 

Útěk z Leopoldova (3 svazky)

Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu
Autor: Jaroslav Rokoský

Počet stran: 1000
Vazba: brožovaná
Formát: 160×240 mm
ISBN: 978-80-200-3224-9
Doporučená cena: 995 Kč

Knihu Útěk z Leopoldova (3 svazky) vydalo nakladatelství Academia.

 

Ukázka z knihy

STŘEDA 2. LEDNA 1952, den „D“. Šestice politických vězňů nastoupila s ostatními vězni do práce. Venku bylo chladno a chvílemi foukal studený vítr. „Radostně a sebevědomě nastupují pracující do čtvrtého roku Gottwaldovy pětiletky,“ psalo Rudé právo. „Statisíce dělníků a dělnic, techniků a inženýrů budovaly nové k socialismu směřující Československo.“ Zestátněné hospodářství se již plně podřídilo zájmům Sovětského svazu, orientovalo se na těžké strojírenství a na zbrojní výrobu, stranický list si pochvaloval, „co dokáže lid, osvobozený od pout kapitalistického vykořisťování“.
Při ranním nástupu vězňů byl Štěpán Gavenda opět ve skupině, která měla odcházet na práci do dílen. V tu chvíli však ohlásil dozorce jeho prosbu o přeřazení veliteli věznice. Před odchodem na pracoviště ho velitel vyzval, aby přešel do skupiny, která jde na venkovní práce. V ní se mu další vězni posmívali, že ho již z dílen vyhodili, na což jim odpovídal, že měl smůlu. Tak se dostal na pracoviště do blízkosti tunelu, kde zjistil, že je vše při starém, tedy že nebylo nic objeveno. Oddychl si, že veškerá námaha nepřišla vniveč. A ihned stanovil útěk na tento den. (str. 357)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorovi

PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (narozen 13. 12. 1969, Pelhřimov) vyučuje už od počátku praxe vysokoškolského pedagoga Československé dějiny (1918–1992), Historický seminář, jehož téma je každoročně obměňováno, ale vždy zaměřeno na problematiku novodobých dějin Československa. Obdobně jako různé volitelné kurzy z dějin 20. století, příp. specializační přednášky a semináře. Příležitostně vyučuje i Obecné dějiny (1918–1945). Jeho specializací je politický, společenský a kulturní vývoj První republiky, především se věnuje dějinám agrární strany. Současně se zaměřuje na dějiny komunistického režimu, zejména na padesátá léta.

Zdroj informací: ff.ujep.cz


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeÚtěk z Leopoldova (3 svazky)
Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu

Rokoský, Jaroslav

Academia, 2021

Napsat komentář