Když se proroctví nesplní? Nevadí…

Kdyz se proroctvi nesplni_uvodni
Když se proroctví nenaplní, proč mu někteří lidé stále věří? Proč si zklamání a neúspěch vykládají naopak jako znamení, že vše udělali správně? To jsou otázky, jimiž se zabývá poutavá vědecká kniha Když se proroctví nesplní, kterou lze číst jako román.

V knize z roku 1956 byla poprvé formulována slavná teorie kognitivní disonance (stav mysli vzniklý rozporem mezi dvěma poznáními či postoji). Vědci se infiltrovali do skupiny, která věřila v nadcházející apokalypsu a svou záchranu prostřednictvím UFO. Když ke konci světa nedošlo, skupina si to vysvětlila tím, že právě díky jejímu působení se bůh země rozhodl naši planetu zachránit. Festinger dochází k závěru, že aby člověk začal ještě silněji věřit nějaké teorii i poté, co se nesplnilo jeho očekávání, musí být splněno několik podmínek – například v minulosti musel své víře hodně obětovat a musí mít silnou sociální podporu. Tím dochází k odstranění kognitivní disonance (vnitřního rozporu), takže jakýkoli důkaz svědčící proti zastávané teorii je vysvětlen tak, aby teorii nevadil, nebo ji dokonce podpořil. Kromě své vědecké hodnoty je kniha, kterou lze číst jako román, zajímavým příběhem malé skupiny lidí, jež spojovalo bizarní, ale fascinující přesvědčení.

 

Když se proroctví nesplní

Studie skupiny, která předpověděla konec světa
Autoři: Leon Festinger, Henry Riecken, Stanley Schachter
Přeložila: Hana Antonínová

Počet stran: 296
Vazba: vázaná
Formát: 132×138 mm
ISBN: 978-80-262-1796-1
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Když se proroctví nesplní vydalo nakladatelství Portál.

 

Ukázka z knihy

Čtyři dny do spasení
Marian Keechová a její skupina v Lake City se nesetkaly jen s jedním zpochybněním, ale s celou jejich řadou během několika dní. Záplava měla postihnout město za svítání 21. prosince, ale stoupenci věřili, že budou zachráněni ještě předtím, než pohroma nastane. Počítali s tím, že přistanou létající talíře, vyvolení do nich nastoupí a létající talíře je odvezou buď na jiné planety, nebo na některá „bezpečná místa“ označená Ochránci. První zpochybnění se objevilo 17. prosince a jejich řada vyvrcholila 21. prosince v pět hodin ráno. V té době se objevila tři konkrétní a jednoznačná zpochybnění i silný útok proti klíčovým bodům ideologie. O událostech tohoto rozhodujícího období budeme podrobně vyprávět.
Mnozí členové skupiny v Lake City byli už nějaký čas připraveni na to, že je někdo vyzvedne a odveze. Později vzpomínali, že už od 4. prosince se postupně zbavovali všech kovových předmětů a součástí oblečení – považovali to za nezbytné opatření před nástupem do létajícího talíře. Thomas Armstrong opakovaně říkal Hledačům a stoupencům v Lake City, že on sám je připraven k vyzvednutí v kterémkoli okamžiku a že je v neustálé pohotovosti ve službách Ochránců. Ve skupině vládla atmosféra dychtivého očekávání. Ve chvíli, kdy si paní Keechová a dr. Armstrong 17. prosince přečetli výsměšné poznámky v ranním vydání novin, si oba rozhodně přáli, aby jejich zachránci přišli co nejdříve a odnesli je z nepřátelského světa.

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorech

Leon Festinger (1919–1989) byl americký sociální psycholog, který proslul především svou teorií kognitivní disonance. Velmi se zasloužil o rozvoj experimentů v rámci sociální psychologie. Byl pátým nejcitovanějším psychologem 20. století.
Henry Riecken a Stanley Schachter byli Festingerovými spolupracovníky, přičemž Schachter se stal známým díky dvoufaktorové teorii emocí.

Zdroj informací: nakladatelství Portál


Portál byl založen v r. 1990 a dnes patří mezi dvacet největších nakladatelství v ČR. Vydává publikace z těchto oblastí: psychologie, pedagogika, sociální práce, média, populárně psychologická literatura, příručky pro rodiče, knihy her, knihy o zdravém životním stylu, rozhovory se zajímavými osobnostmi, knihy pro děti a také 4 periodika: Psychologie dnesDěti a myRodina a školaInformatorium 3–8. Portál pořádá také odborné semináře pro pedagogy (akreditace MŠMT) a kurzy pro rodiče.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKdyž se proroctví nesplní
Studie skupiny, která předpověděla konec světa

Festinger, Leon - Riecken, Henry - Schachter, Stanley

Portál, 2021

Napsat komentář