Druhá světová válka a její dozvuky

valka
Druhá světová válka je bolestnou etapou dějin a velice poznamenala nejednu generaci. I proto patří toto téma mezi nejčastěji zpracovávané. My se dnes podíváme na čtyři knihy, které se druhé světové válce věnují z různých pohledů a zaujmou tudíž nejednoho čtenáře.

Titul Hitler a Habsburkové, který vyšel v nakladatelství Slovart, si pokládá otázku, kde se zrodila Hitlerova nenávist vůči rakouské královské rodině Habsburků. Navrátíte se tak do diktátorova dětství, kdy žil ve Vídni a začínala se formovat jeho osobnost.

Hitler a Habsburkové

Autor: James M. Longo
Přeložila: Anna Veselá

Počet stran: 336
Vazba: pevná s přebalem
Formát: 160×240 mm
ISBN: 978-80-7529-847-8
Doporučená cena: 399 Kč

 

Knihu Hitler a Habsburkové vydalo nakladatelství Slovart.

Kniha poodhaluje nejen to, proč si Adolf Hitler vybral děti zavražděného arcivévody Františka Ferdinanda a z jeho synů udělal první dva Rakušany deportované do koncentračního tábora v Dachau, ale zabývá se také odvahou, s jakou se mu snažila královská rodina vzdorovat. V mládí strávil Adolf Hitler pět let ve Vídni, kde se jeho posedlost císařským rodem Habsburků stala katalyzátorem jeho pomsty vůči zaniklé říši, mrtvému arcivévodovi a jeho sirotkům. Nenávist nasměrovala fašistického vůdce na cestu moci a nepřímo vedla k tragédii druhé světové války a holocaustu.

Ukázka z knihy

V půl šesté večer 14. března 1938 pomalu projela šedočerná limuzína Mercedes-Benz Adolfa Hitlera kolem Schönbrunnského paláce směrem k hotelu Imperial v srdci Vídně. Osmačtyřicetiletý rodilý Rakušan se vrátil, aby přemohl město a zemi, které kdysi přemohly jeho. Před dvaceti pěti lety byl Hitler tulákem bez domova ve vídeňských ulicích, hladovým snílkem posedávajícím na lavičkách ve veřejných zahradách Schönbrunnu. O deset let později byl poslán do německého vězení za vlastizradu. Na jaře roku 1938 byl nesporným diktátorem obou zemí.

Schönbrunnský palác a Vídeň bývaly domovem královského a císařského rodu Habsburků, vládců říše, která se rozprostírala přes velkou část Evropy. Počátek pozoruhodného Hitlerova vzestupu k moci, jeho faustovského příběhu o tom, jak se ze žebráka stal král, můžeme vystopovat k jeho nenávisti k Habsburkům a jejich vizi mnohonárodnostní budoucnosti Evropy.

Nezapomeňte si přečíst celou ukázku z knihy.

————————————————

Dějiny druhé světové války jsou shrnující publikací, díky které si uděláte přehled ve všech nejdůležitějších událostech této etapy. Autor Liddell Hart byl jedním z nejvlivnějších armádních spisovatelů a situaci na jednotlivých frontách dokázal popsat velice přesně.

Dějiny druhé světové války

Autor: Liddell Hart
Přeložila: Jitka Sládková

Počet stran: 800
Vazba: vázaná
Formát: 148×228 mm
ISBN: 978-80-7565-469-4
Doporučená cena: 598 Kč

 

Knihu Dějiny druhé světové války vydalo nakladatelství Jota.

Nové vydání jedinečné a vyčerpávající publikace o historii druhé světové války od nejvlivnějšího britského armádního spisovatele.

Liddell Hart je považován za „nejvlivnějšího armádního spisovatele Británie“, byl nejen předním vojenským analytikem, ale také jedinečným historikem a spisovatelem, takže jeho obsáhlé dějiny jsou vynikajícím materiálem, jenž zájemcům o tuto problematiku přináší ucelený pohled na dějiny druhé světové války z hlediska vojenského. Rozsah této práce je ojedinělý. Na necelých tisíci stranách se autorovi podařilo vytvořit vynikající dokument pojednávající o vojenských operacích celé druhé světové války. Velmi přehledně po kapitolách analyzuje situaci na jednotlivých frontách a podává ucelený obraz vojenské problematiky tohoto šestiletého období. Tato obsáhlá práce skvěle analyzuje vojenskou strategii a v neposlední řadě rovněž odhaluje mnohé politické aspekty druhé světové války.

Kniha je doplněna bohatou obrazovou přílohou a 55 podrobnými mapami vojenských operací.

Ukázka z knihy

Noviny na celém světě uveřejnily 1. dubna roku 1939 zprávu, že se kabinet Nevilla Chamberlaina, který vedl politiku appesementu (usmiřování), zavázal, že Británie ochrání Polsko proti každému ohrožení ze strany Německa, a tak bude zajišťovat v Evropě mír.

Avšak 1. září 1939 překročil Hitler polskou hranici. Británie a Francie vstoupily do bojů o dva dny později, když Hitler nepřistoupil na jejich požadavky a nestáhl se. Začala další evropská válka, která postupně zachvátila celý svět.

Přečtěte si celou ukázku z knihy.

O autorovi

Sir B. H. Liddell Hart byl britský voják, vojenský teoretik, učitel a historik. Narodil se v roce 1895, vystudoval Cambridge a bojoval v první světové válce. Vypracoval několik teorií vojenské taktiky včetně systému bojového výcviku a byl prvním obhájcem letectva a obrněných jednotek. V roce 1937 se stal osobním poradcem ministra války a v letech 1925–1935 byl vojenským korespondentem Daily Telegraphu, po vypuknutí druhé světové války pracoval pro The Times. Napsal přes třicet knih s vojenskou tematikou, které patří ke stěžejním pracím o vojenské historii a jsou ceněny po celém světě. V mnoha zemích také vyučoval vojenskou strategii a taktiku. Zemřel v roce 1970.

Zdroj informací: nakladatelství Jota

 ————————————————

V nacistickém Německu pro odlišně smýšlející lidi či lidi s jiným původem nebylo místo a hrozilo jim vážné nebezpečí. Proto se často uchylovali k emigraci, a to včetně tehdejší inteligence. V knize Na vyžádání vydat! od Variana Frye se dozvíte o osudu muže, který pomáhal zachránit mnoho významných osobností té doby.

Na vyžádání vydat!

Evropská inteligence na útěku před Hitlerem
Autor: Fry Varian
Přeložil: Václav Petr

Počet stran: 320
Vazba: vázaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-7553-791-1
Doporučená cena: 349 Kč

Knihu Na vyžádání vydat! vydalo nakladatelství Triton.

Název knihy z období druhé světové války je odvozen z článku XIX německo-francouzské smlouvy o příměří. Psalo se v něm, že Francouzi jsou povinni „na vyžádání vydat“ do Německa (či přesněji do Velkogermánské říše německého národa) kohokoli, zejména však německé občany židovského původu prchající z tehdejší říše před hitlerovským režimem. Americký novinář a humanitární pracovník Varian Fry působil ve vichistické Francii od srpna 1940 do září 1941. Během té doby se mu podařilo zachránit asi čtyři tisíce prchajících intelektuálů, sociálních demokratů, antifašistů a Židů. Byly mezi nimi i význačné osobnosti, jako Bohuslav Martinů, Marc Chagall, Claude Lévi-Strauss, Heinrich Mann či Lion Feuchtwanger. Fryovi přitom pomáhalo mnoho statečných lidí, mezi nimi československý konzul Vladimír Vochoč. Za života se Varian Fry ve své zemi valného uznání nedočkal, ale v roce 1997 obdržel posmrtně od státu Izrael jako první Američan v dějinách titul Spravedlivý mezi národy. Podle jeho knihy byl v roce 2000 natočen kanadsko-britsko-americký film Varianova válka.

Ukázka z knihy

Brzy ráno následujícího dne se naše skupinka sešla na nádraží St. Charles – pan a paní Werfelovi, pan a paní Mannovi, Golo, Ball a já. Vlak odjížděl o půl šesté. Všichni jsme byli rozrušení a nervózní, já nejspíš víc než kdokoli jiný. Náhle na mě dolehla děsivá tíha odpovědnosti, kterou jsem vzal na svá bedra. Zalitoval jsem, že jsem s sebou vzal plány důlních polí a tajnou šifru. Kromě toho jsem zaznamenal, že Werfelovi mají dvanáct kufrů.

Po setmění jsme dojeli do Cerbère, odevzdali jsme jízdenky u vstupu do nádražní budovy a vešli dovnitř. Mysleli jsme si, že prostě rovnou projdeme na ulici. Uvnitř jsme však zjistili, že se všichni cestující stavějí do fronty před kanceláří hraniční kontroly a  předkládají cestovní doklady. Propadli jsme panice, protože z celé skupiny jsem byl jediný, kdo měl výstupní vízum a nárok na pokračování v cestě.

Prolistujte si celou ukázku z titulu.

————————————————

Po válce čekal český národ složitý úkol, a to vyrovnat se s válečnými zločiny, které se na území Protektorátu staly. V Praze byl proto ustanoven Mimořádný lidový soud, kde byli souzeni například Karl Hermann Frank či lidé zodpovědní za vyvraždění Lidic. A právě o tomto soudu se dozvíte víc v knižní novince Daniely Němečkové, kterou vydalo nakladatelství Academia.

Mimořádný lidový soud v Praze (1945–1948)

Retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice
Autoři: Daniela Němečková, Jakub Šlouf

Počet stran: 544
Vazba: brožovaná
Formát: 155×230 mm
ISBN: 978-80-200-3070-2
Doporučená cena: 550 Kč

 

Knihu Mimořádný lidový soud v Praze (1945–1948) vydalo nakladatelství Academia.

Kniha popisuje činnost Mimořádného lidového soudu v Praze, který byl z hlediska rozsahu agendy zdaleka největší retribuční institucí v poválečném Československu. Díky své poloze v hlavním městě navíc soudil nejvyšší představitele bývalé německé okupační moci, včetně Karla Hermanna Franka, Kurta Daluegeho či osob zodpovědných za vyvraždění Lidic. Mediální pozornost i společenský tlak vyvíjený na soudce byly proto enormní. Z perspektivy samotného soudu byla retribuce nesmírně náročným služebním úkolem, který stavěl celý justiční aparát před řadu obtížně řešitelných administrativních, logistických, personálních i morálních problémů. Přes vyhrocenou společenskou atmosféru a právní rámec definovaný na zásadách stanného práva se zaměstnancům soudu dařilo dostát profesním standardům a udržet procesní stránku retribuce v mezích přijatelné právní kultury i za cenu četných konfliktů s resortem ministerstva vnitra. Součástí knihy jsou též rozsáhlé seznamy téměř 10 000 vyšetřovaných osob s informacemi o výsledku trestního řízení.

Ukázka z knihy

Zajištění výkonu poprav po technické a personální stránce nespadalo v letech 1945–1948 do kompetence justice, ale místně příslušných národních výborů. Ty měly na starosti výstavbu šibenice, výběr mistrů popravčích i proplacení jejich honoráře. Vykonavatelé hrdelních trestů se ve všech regionech rekrutovali především z takových profesí, které měly blízko k práci se smrtí či lidskými těly. Mnohdy šlo o příslušníky bezpečnosti nebo armády, popřípadě o zdravotníky či pracovníky pohřebních ústavů. Někteří z nich byli problematické povahy, inklinovali k nadměrnému užívání alkoholu a k násilnému řešení sporů. Jejich práce byla náročná, vyžadovala specifickou kvalifikaci i určitou míru citové otupělosti. Z toho důvodu byli popravčí poměrně dobře placeni a těšili se zvláštnímu společenskému postavení.

Koukněte i na zbytek ukázky.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih o druhé světové válce vás zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeHitler a Habsburkové
Proč chtěl fašistický vůdce zničit rakouskou královskou rodinu

Longo, James M.

Slovart, 2020

zobrazit info o knizeDějiny druhé světové války
1939 - 1945

Hart, Liddell

Jota, 2020

zobrazit info o knizeNa vyžádání vydat!
Evropská inteligence na útěku před Hitlerem

Varian, Fry

Triton, 2020

zobrazit info o knizeMimořádný lidový soud v Praze (1945–1948)
Retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice

Němečková, Daniela – Šlouf, Jakub

Academia, 2020

Napsat komentář