Láska k partnerství

Husek_Laska k partnerstvi
Člověk je tvor společenský. Málokdy žije sám. Samota patří i k jednomu druhu trestu ve vězení. Říká se mu samotka.

Někteří lidé volí samotu dobrovolně. Poustevničí, přemýšlí, meditují. Budeme se dále zabývat těmi, kteří partnerství vyhledávají. Čas od času jim přijde na mysl, zda momentální partner je ten pravý. Sní o větší pozornosti, přitažlivosti, pochopení a také víc harmonie by samozřejmě neuškodilo. (Při pochybách o kvalitě partnerství účastníci často srovnávají s jinými. Přitom se nevyhnou nesprávným závěrům, že jiné partnerství bude bez problémů. Zapomínají, že jsou sami částí partnerství a toto ovlivňují také.)
Na rozdíl od jiných živých tvorů se může partnerství člověka pohybovat ve dvou světech: fiktivním a reálném. V tom prvním hrají touhy velkou roli. Zaručují, že s jejich představami není partnerství monotónní, nudné a prázdné, nýbrž takové, jaké jim přesně vyhovuje.
V lidských vztazích/partnerstvích známe přátelské, neutrální a nepřátelské stadium. Mohou se i prolínat. Při přátelském stadiu převládají pozitivní pocity vůči partnerovi. U neutrálního se činy nehodnotí, u nepřátelského převažují pocity negativní. Partnerovi se nepřisuzuje žádná schopnost k něčemu dobrému. Stadia prožívají dobré i špatné časy. U negativních aspektů vládne tendence brát je vážněji než pozitivní. K odstranění této chyby je nutno stavět proti dvěma negativním pocitům nejméně tři pozitivní. Hlavně při diskuzi vedené s partnerem k optimalizaci společného vztahu.


Štěpán Húsek

Stepan HusekAutor vyrůstal na Slovácku a vystudoval vysokou školu chemickou v Praze. Za prací odešel do Vídně a potom do Švýcarska, nesměl se ovšem do sametové revoluce vrátit do vlasti.

Své zážitky a zkušenosti z nepřející doby popsal v knize Svědectví o mé době (2012).

Doporučení:
Share

Napsat komentář