O českém jazyku i literatuře

albatros-academia
Dnešní tipy představí dvě knihy věnující se české literatuře a českému jazyku. Dozvíte se v nich něco o historii nejstaršího českého nakladatelství dětské literatury, anebo si budete moci vytříbit vlastní jazykové dovednosti.

Kniha Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury přináší ucelený přehled historie nejstaršího dodnes fungujícího českého nakladatelství zaměřeného především na dětskou literaturu. Seznamte se s nejdůležitějšími osobnostmi a zlomovými okamžiky tohoto nakladatelství, které ve své publikaci představuje Jan Halada.

Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury

Autor: Jan Halada

Počet stran: 256
Vazba: vázaná
Formát: 172×228 mm
ISBN: 978-80-00-05474-2
Doporučená cena: 399 Kč

 

Knihu Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury vydalo nakladatelství Albatros.

Je to už sedmdesát let, co vzniklo Státní nakladatelství dětské knihy. Od dubna 1949 je hlavním pilířem naší literatury pro děti a mládež a za těch sedm desetiletí k sobě přitáhlo mnoho zajímavých autorů a ilustrátorů, ale taky poutavých příběhů. A právě příběhy jednotlivých desetiletí SNDK a později Albatrosu vypráví čtivá a informacemi nabitá kniha Jana Halady.

 Ukázka z knihy

V šedesátých letech dvacátého století nastává období renesance nakladatelské činnosti (již v červenci 1959 je ustanoveno Sdružení československých nakladatelství a knižního obchodu, po roce 1962 Československé ústředí knižní literatury), vznikají i některé nové nakladatelské subjekty a mnohá stávající nakladatelství mění svůj název, který se kupodivu udrží i v pozdějším, tzv. normalizačním období.
Především jsou však vyvolány v život nové edice a formuje se výraznější nakladatelská koncepce, jež se snaží zbavovat některých forem direktivního řízení. Rozšiřuje se výběr domácích a zahraničních titulů, stejně jako autorská základna, nastupuje nová generace spisovatelů, která poté znamená dlouhodobý kvalitativní přínos do skladby edičních plánů, i když mnozí z nich jsou v období normalizace násilně umlčeni.

Prohlédněte si zbytek ukázky

O autorovi

Jan Halada (*1942) je český spisovatel, historik a novinář. Po ukončení střední školy  nastoupil jako dělník v automobilových opravnách. Teprve po absolvování vojenské služby byl přijat na FF UK, obor filozofie – dějepis; studium ukončil v r. 1968, doktorát filozofie získal v r. 1972. Nastoupil do redakce nakladatelství Mladá fronta, kde do r. 1988 působil jako redaktor, později zástupce šéfredaktora na úseku nebeletristické literatury. Potom přešel do redakce Lidového nakladatelství, kde zastával funkci šéfredaktora. Koncem r. 1990 odešel na základě konkurzu na nově vzniklou Fakultu sociálních věd UK. Zde přednáší na Institutu masové komunikace a žurnalistiky problematiku knižní kultury, masové komunikace, literatury faktu apod. Externě přednášel od r. 1978 na VŠE, po r. 1990 na ČVUT, FF UK, opět na VŠE, a to převážně dějiny filozofie, problematiku osvícenství, existencialismu aj. V r. 1989 dosáhl titulu kandidáta věd na téma osvícenského pokroku. Je členem Obce spisovatelů, Syndikátu novinářů, vzdělávacích a jiných organizací, redakčních rad.
Vzhledem ke svému vzdělání a praxi se věnuje především popularizaci filozofie a historie v publikační, ediční a přednáškové činnosti; v teoretické oblasti a vlastní filozofické produkci se zabývá zejména problematikou osvícenství. Interdisciplinárně se zabývá otázkami sociologie knihy a psychosociologie čtení i problematikou masové komunikace v oblasti knižní kultury, kde se zároveň podílel na několika empirických výzkumech.

Zdroj: phil.muni.cz

O nakladatelství

Nakladatelství Albatros je nejstarší české nakladatelství, které se od svého vzniku specializuje na vydávání literatury pro děti a mládež (bylo založeno v roce 1949; do roku 1969 působilo pod původním názvem Státní nakladatelství dětské knihy). Soustředí se na kvalitní původní i překladovou literaturu především pro děti od 2 do 12 let. Je dlouhodobým exkluzivním vydavatelem knížek Astrid Lindgrenové a příběhů Harryho Pottera J. K. Rowlingové pro území České republiky. V nabídce nakladatelství Albatros si vyberete od leporel pro nejmenší přes poezii, pohádky, knížky pro začínající čtenáře, literaturu populárně-naučnou a vzdělávací až po fantasy, detektivní příběhy i komiksy.

————————————————

Oprašte si znalosti české gramatiky a pravopisu s Akademickou příručkou českého jazyka. Druhé, doplněné vydání přináší přehled správného používání českého jazyka pro každého, kdo chce nebo potřebuje v (nejen) písemném projevu působit sebejistě a zběhle.

Akademická příručka českého jazyka

Autorky: Markéta Pravdová, Ivana Svobodová

Počet stran: 600
Vazba: vázaná
Formát: 148×212 mm
ISBN: 978-80-200-2947-8
Doporučená cena: 435 Kč

 

 

Knihu Akademická příručka českého jazyka vydalo nakladatelství Academia.

Druhé, upravené a doplněné vydání Akademické příručky českého jazyka od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR, se schvalovací doložkou MŠMT.

Ukázka z knihy

24.1 Dis- a dys
Významově poměrně blízké předpony dis- a dys- mají rozdílný původ. Psaní jednotlivých slov s předponami dis- a dys- doporučujeme ověřovat v NASCS. Latinské dis- odpovídá české předponě roz-, popř. ne-: disharmonie = nesoulad, diskontinuita = nesouvislost, nespojitost, rozpojenost, diskrepance  = neshoda, nepoměr, dislokace  = rozmístění, rozložení, diskvalifikovat = zbavit kvalifikace, vyřadit ze soutěže či závodu, di sonance = nelibozvuk, neshoda, nesoulad, rozpor, disparita = nerovnost, disperze  = rozptyl, rozklad, disproporce  = nerovnoměrnost, nepoměr, distinktivní = rozlišovací, rozlišující, distribuce = rozdělení, disfunkce = nežádoucí činnost nějakého prvku systému, který je v rozporu s jeho potřebami, disfunkční = nefunkční, neúčelný.

Prolistujte si zbytek ukázky

O autorce

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, (*1974), vědecká pracovnice, zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR a vedoucí oddělení jazykové kultury a jazykové poradny, absolvovala Filozofickou fakultu UK (filozofie – český jazyk a literatura) a Fakultu sociálních věd UK (mediální studia). Je vedoucí redaktorkou časopisu Naše řeč, spoluautorkou Internetové jazykové příručky, editorkou a vedoucí autorkou několika kolektivních monografií, zpracovatelkou normy ČSN 01 6910 a autorkou mnoha odborných studií a popularizačních textů.

Zdroj: kosmas.cz

O nakladatelství

Nakladatelství Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Zaujala vás některá z dnes představených knih? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeAlbatros: 70 let na křídlech dětské literatury

Halada, Jan

Albatros, 2019

zobrazit info o knizeAkademická příručka českého jazyka

Pravdová, Markéta – Svobodová, Ivana

Academia, 2019

Napsat komentář