Cyklus přednášek od špičkových fyziků Hawkinga a Penrose

Povaha prostoru a casu
Jak spojit kvantovou teorii pole a Einsteinovu obecnou teorii relativity v jednotnou teorii kvantové gravitace? Dva světoví teoretičtí fyzici, jejichž přednášky prezentuje titul Povaha prostoru a času, se v pohledech na tuto otázku rozcházejí.

Kniha Povaha prostoru a času, kterou vydalo roku 2019 nakladatelství Argo ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán, je souborem přednášek dvou špičkových teoretických fyziků – Stephena Hawkinga a Rogera Penrose. Roger Penrose je anglický matematik a teoretický fyzik, který se kromě odborné činnosti věnuje i zprostředkování svých výsledků širšímu publiku prostřednictvím populárně-naučných publikací. Mezi jeho tituly patří například Cykly času anebo Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl. Stephen William Hawking se narodil přesně tři sta let po smrti Galilea (8. ledna 1942). Tento anglický fyzik, který zemřel v březnu minulého roku, byl profesorem gravitační fyziky v Cambridge. Kromě svých velmi úspěšných knih (Stručná historie času, Vesmír v kostce a další) se stal známým pro svůj statečný boj s nevyléčitelnou chorobou ALS.

Přátelské názorové střetnutí Rogera Penrose a Stephena Hawkinga, které je v knize zaznamenané, se událo roku 1994 v rámci šestiměsíčního programu v Institutu Isaaca Newtona pro matematické vědy v Cambridgi. Tématem programu byly základní myšlenky o povaze našeho vesmíru. Hlavním předmětem sporu v diskuzi dvou fyziků se stala otázka spojení kvantové teorie pole a obecné teorie relativity v teorii kvantové gravitace. Snahy o vyvození této teorie se střetávají s vážnými koncepčními problémy. Jakým směrem plyne čas? Jaké panovaly počáteční podmínky při vzniku vesmíru? Jak černé díry pohlcují informace? V odpovědích na tyto otázky se Hawking a Penrose neshodnou.

Diskuze fyziků je vedena matematickým a fyzikálním jazykem, přičemž její forma od čtenářů místy vyžaduje hlubší znalosti probíraného tématu. Na „přetřes“ se však dostaly i takové otázky, jež jsou obecného charakteru a které pochopí i čtenáři v oboru méně erudovaní. Kniha je rozdělena do sedmi kapitol. V jejich autorství se Hawking a Penrose pravidelně střídají až na poslední kapitolu. Pod tou jsou podepsaní oba. Zatímco Hawking je autorem kapitol s názvem Klasická teorie, Kvantové černé díry a Kvantová kosmologie, Penrose své názory projevil v kapitolách Struktura prostoročasových singularit, Kvantová teorie a prostoročas a Twistorový pohled na prostoročas. Jejich společná část nese název Diskuze.

Správnost argumentů obou vědců dokáže posoudit pravděpodobně pouze odborník na daná témata. Čtenáři bez odborného vzdělání v oblasti fyziky si díky titulu mohou rozšířit vědomosti o nesmírné složitosti diskutovaných fenoménů. Ačkoli je kniha obtížným čtením, rozhodně stojí za to nenechat se tímto faktem odradit. Zvláště ti, kteří již nějaké knihy od Hawkinga a Penrose četli, by neměli Povahu prostoru a času vynechat.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePovaha prostoru a času

Hawking, Stephen – Penrose, Roger

Dokořán, 2023

Napsat komentář