Příběh Jana Lucemburského

Bobkova_Jan Lucembursky
Přečtěte si podnětnou knihu o „králi cizinci“ Janu Lucemburském, otci slavného Karla IV. Co všechno přinesla jeho vláda Českému království?

Král Jan Lucemburský se v českých dějinách netěší zvláštní přízni. Stále se traduje přesvědčení, že se k Českému království choval jako cizinec, že nebyl dobrým manželem ani milujícím otcem. Lenka Bobková, profesorka českých dějin na Karlově univerzitě v Praze, se pokouší o vyvážené hodnocení osoby a vlády Jana Lucemburského, světlých i stinných stránek tohoto významného českého panovníka. Jan přinesl do českého prostředí i politického myšlení několik nových momentů. Současné panování nad Českým královstvím a lucemburským hrabstvím pro něj znamenalo důležitý potenciál, který mu dovolil rozvinout jak politickou aktivitu v říši směřující k získání římského trůnu pro Lucemburky, tak zároveň udržovat intenzivní vazby k francouzské královské rodině a pařížskému dvoru. Janova západní kulturní orientace postupně pronikala i do české společnosti a významně ji ovlivnila. Podstatné zvětšení území Českého království (o Chebsko, Horní Lužici a Slezsko) představovalo Janův trvalý odkaz do budoucnosti, s nímž se naše dějepisectví dosud zcela nevyrovnalo. Stranou ne­zůstane ani Janův osobní život, jeho dvůr a kulturní zájmy.

 

Jan Lucemburský

Otec slavného syna
Autorka: Lenka Bobková

Počet stran: 600
Vazba: vázaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-7429-342-9
Doporučená cena: 599 Kč

Knihu Jan Lucemburský vydalo nakladatelství Vyšehrad v edici Velké postavy českých dějin.

 

Ukázka z knihy

Do Čech se výprava Jana Lucemburského vydala z Norimberku po polovině října. Blíže určit její trasu nelze pro nedostatek pramenů. Pouze Petr Žitavský zaznamenal, že Jan se svými oddíly překročil o svátku Všech svatých řeku Ohři u Radošova (u Karlových Varů). To znamená, že nejeli obvyklejší cestou přes Bärnau a Tachov, ale přes Krušné hory, snad ze strategických důvodů.3 Jana doprovázel Petr z Aspeltu, hrabě Berthold z Hennebergu, eichstättský biskup Filip, fuldský opat Jindřich, norimberský purkrabí Fridrich, hrabě Albrecht z Hohenlohe, Ludvík z Öttingen a Rudolf I. Falcký, v jehož průvodu údajně bylo na 500 jezdců. Mnozí z těchto pánů patřili k předním dvořanům Jindřicha VII. a vděčili mu za četné výsady a finanční odměny, které nepochybně očekávali také za služby poskytované mladému králi. Zahájení vojenského tažení na samém sklonku podzimu bylo neobvyklé. Lucemburkové a jejich spojenci zřejmě předpokládali, že výprava bude mít spíše manifestační charakter a rychle skončí. (str. 70)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Lenka Bobková

Doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (1947), historička, zabývá se českými dějinami pozdního středověku a ranného novověku. Přednáší na Filosofické fakultě UK v Praze.

Informace byly čerpány ze stránek internetového knihkupectví Kosmas.

 

Velké postavy českých dějin

V edici již vyšly např. knihy Zdeněk Brtnický z Valdštejna, Jan z MoravyJindřich starší z Minsterberka, Polyxena z Lobkovic, Jan Fridrich z ValdštejnaBedřich Štěpánek ad.


Nakladatelství Vyšehrad od založení v roce 1934 sídlilo na Karlově náměstí v Praze 2. Dnes má své sídlo na Žižkově, poblíž nepřehlédnutelného televizního vysílače a kostela sv. Prokopa. Se svými zhruba 80 tituly ročně se řadí mezi dvacítku největších českých nakladatelů. V řadě tematických oblastí – v historii a literatuře faktu, ve filosofii a teologii, v beletrii, zahrnující jak prózu, tak poezii, v dárkových publikacích, v kuchařkách a knihách věnovaných otázkám zdraví – se snaží nabídnout kvalitní literaturu. Nakladatelství je součástí společnosti Albatros Media.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJan Lucemburský
Otec slavného syna

Bobková, Lenka

Vyšehrad, 2018

Napsat komentář