Evropa ve stínu války

Ve-stinu-valky
Dnes vám představíme knihy, do jejichž stránek autoři vložili hřmění děl a sténání raněných. Jejich společným tématem je totiž válka – ve všech svých podobách. Nechte se přenést do časů, kdy na lidstvo dopadl velký stín…

Ian Kershaw je známý jako autor životopisu Adolfa Hitlera. Ve své nové knize se vedle druhé světové války zaměřuje i na okolnosti té první a věnuje se také následnému uspořádání Evropy. Přečtěte si o těchto rozsáhlých konfliktech v širších souvislostech.

Do pekel a zpět

Renomovaný britský historik moderních dějin Ian Kershaw, mj. autor životopisu Adolfa Hitlera vydaného v nakladatelství Argo, se v devíti kapitolách své nové práce věnuje nejtragičtějšímu období evropských dějin 20. století. Po analýze konce „zlatého věku“ v Evropě se zabývá první světovou válkou a jejími příčinami, sleduje vzestup Hitlera a nacismu v Německu, popisuje katastrofu druhé světové války a její důsledky, včetně zárodků nového poválečného uspořádání Evropy. Hlavní příčiny evropských tragédií v první polovině 20. století vidí v růstu rasově vyhraněného nacionalismu, neslučitelných zájmech imperialistických velmocí i v důsledcích vyhroceného třídního boje, gradujícího především bolševickou revolucí v Rusku. Velmi čtivým způsobem se smyslem pro detail tak čtenářům nabízí odpovědi na otázky, které jsou stále aktuální.

Evropa 1914–1949
Autor: Ian Kershaw
Přeložili: Pavel Vereš, Zuzana Krulichová, Daniela Orlando

Počet stran: 528
Vazba: vázaná
Formát: 160×230 mm
ISBN: 978-80-257-2301-2
Doporučená cena: 498 Kč

Knihu Do pekel a zpět vydalo nakladatelství Argo.

Ukázka z knihy

První polovině 20. století, jež je předmětem tohoto dílu, dominovaly války, což je samo o sobě problematické. Jak je možné pojednat tak obsáhlá a závažná témata, jako je první a druhá světová válka, v tak široce pojaté práci, jako je tato? O obou konfliktech existují celé knihovny prací. Od čtenářů by se dalo oprávněně očekávat, že se nespokojí s pouhými odkazy na jiné práce (ačkoli ty jsou přirozeně ke každému tématu uvedenému v této práci k dispozici). Došel jsem tudíž k závěru, že bude prospěšné zahájit kapitoly, jež se přímo zabývají dvěma světovými válkami, velmi stručným přehledem vývoje událostí na frontě. A ač jsou sepsány skutečně stroze – hlavně kvůli orientaci a co nejstručnějšímu zdůraznění měřítka katastrofických událostí, jež určovalo nedozírnost jejich následků –, je zřejmé, že se jednalo o události klíčové. I v jiných případech jsem zvažoval, zda se lze spoléhat na to, že jsou všichni čtenáři dobře obeznámeni například s pozadím nástupu fašismu v Itálii či s průběhem občanské války ve Španělsku, než jsem se opětovně rozhodl, že bude užitečné uvést na úvod stručný přehled událostí. (str. 16)

————————————————

Arthur Meyerowitz měl po čertech smůlu, když jeho bombardér sestřelili právě nad nacisty okupovanou Francií. On však překonal všechny nástrahy a za šest měsíců stanul na pobřeží Gibraltaru. Co všechno musel podstoupit a jak jeho útěk probíhal?

Ztracený letec

Arthur Meyerowitz, americký letec, byl sestřelen se svým bombardérem B-24 Liberator nad územím okupované Francie. Nejdříve byl prohlášen za nezvěstného, po několika měsících za mrtvého. Arthur však přežil, podařilo se mu uniknout z nacisty ovládaného území a po šesti měsících se objevil na pobřeží Gibraltaru. Tato kniha je strhující autentickou výpovědí jeho záchrany i vůle přežít, navzdory zranění, hladu i všudypřítomnému gestapu. Zároveň jde o poctu lidem, kteří nezištně riskovali svůj život pro to, aby pomohli jinému člověku. Tento silný, pravdivý příběh se dočká i filmového zpracování, když práva na zfilmování zakoupila známá herecká hvězda Jake Gyllenhaal.

Pravdivý příběh útěku z okupované Francie
Autor: Seth Meyerowitz
Přeložil: Tomáš Kerekeš

Počet stran: 288
Vazba: vázaná
Formát: 153×212 mm
ISBN: 978-80-264-1803-0
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Ztracený letec vydalo nakladatelství CPress.

Arthur zahnal příval slz v očích, otočil se a plazil se zpátky.

Otvor pro vypouštění pum byla jejich jediná naděje na záchranu před uhořením. Natáhl se k páce pro otevření, ale již cítil chladný vzduch. George musel otevřít otvor při Chasově nařízení evakuovat. Na druhé straně otvoru stál Dunham a křečovitě se držel jedné z ocelových tyčí.

„Jdeme!“ zakřičel na něj Arthur. Dunham se však nepohnul z místa.

„Skoč!“ vykřikl znovu, ale Dunham ho odstrčil a snažil se plazit k místu, kde seděl umírající McNamara. Arthur ho popadl za kotník a tahal zpět. Letadlo se naklonilo kupředu a započalo svůj finální pád. Oba muži padli blíže otvoru. (str. 47)

Stáhněte si a prolistujte si celou kapitolu.

————————————————

Velká válka představovala vážný konflikt, o jehož výsledku do jisté míry rozhodovala masivní ozbrojená opevnění, náležející jednotlivým stranám. Ty nejzajímavější z nich naleznete v následující publikaci.

Pevnosti v bojích Velké války

Ve druhém svazku objevné práce o pevnostech a stálém opevnění za první světové války se tříčlenný autorský kolektiv zaměřil zejména na místa, která jsou neodmyslitelně spjata s novodobými českými vojenskými dějinami. Stěžejní kapitoly se tak věnují trojímu obléhání rakousko-uherské pevnosti Přemyšl v Haliči, houževnaté obraně rakousko-uherských pevností proti Itálii a naopak relativně snadnému pádu většiny italských horských fortů v Alpách. Kniha se ovšem zabývá i řadou dalších, méně známých témat, jako byly černohorsko-francouzské aktivity proti rakousko-uherské námořní základně v boce Kotorské, obrana tureckých opevnění v úžině Dardanely či unikátní fortifikační systém Rumunska. Nechybí ani pojednání o specifičnostech ruské pobřežní obrany a jedna z kapitol čtenáře dokonce zavede na vzdálená asijská bojiště… Publikace poprvé v tomto rozsahu přináší rovněž zhodnocení opevnění z Velké války a naznačuje, jakým směrem se vydali tvůrci nových fortifikačních systémů v meziválečném období. Fundovaný, avšak čtivý text opět doprovází mnoho unikátních dobových fotografií, výkresové a mapové dokumentace i barevných snímků současného stavu popisovaných fortifikací.

Východní fronta a Alpy
Autoři: Martin Dubánek, Ondřej Filip, Jan Pavel

Počet stran: 384
Vazba: vázaná
Formát: 165×235 mm
ISBN: 978-80-204-4628-2
Doporučená cena: 449 Kč

Knihu Pevnosti v bojích Velké války vydalo nakladatelství Mladá fronta.

Neváhejte a prohlédněte si i předchozí svazek Pevností v bojích Velké války, týkající se zejména oblastí západní fronty.

————————————————

Žádná válka naštěstí netrvá věčně. Začátkem května roku 1945 skončila druhá světová válka. O tom, co se v té době dělo v Československu a jak probíhalo jeho osvobození, píše český historik Jan Němeček.

Kapitoly z osvobození Československa 1945

Téma osvobození Československa z nacistické nadvlády a událostí posledních dní druhé světové války na našem území nepřestává přitahovat čtenáře ani po více než 70 letech. Publikace ve dvaačtyřiceti studiích předních českých a slovenských historiků přináší nejen široké veřejnosti, ale také středoškolským i vysokoškolským studentům základní rychlou orientaci v mnoha často diskutovaných problémech, jako je otázka československých prezidentských dekretů, ztráty Podkarpatské Rusi na přelomu let 1944/1945, osvobození Prahy a účast vlasovců na něm, československo-polský konflikt o Těšínsko, podoba česko-slovenského vztahu či dalších událostí spojených s koncem války a s Československem. Kniha rovněž obsahuje přehledné kalendárium událostí k jednotlivým dnům a medailonky některých zapomenutých osobností.

Autor: Jan Němeček

Počet stran: 272
Vazba: brožovaná
Formát: 156×232 mm
ISBN: 978-80-200-2781-8
Doporučená cena: 350 Kč

Knihu Kapitoly z osvobození Československa 1945 vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Masakrování civilního obyvatelstva v posledních týdnech druhé světové války nabylo mnoha podob. Nacisté nebyli schopni účinně čelit narůstajícímu odporu domácího odboje, včetně sabotáží i ozbrojených přepadů partyzánských skupin, natož Květnovému povstání českého lidu. Na jaře 1945 již nebyli schopni odboj potlačovat, ale pouze zeslabovat. Používali k tomu nejdrastičtějších metod, jakými byly hromadné vraždy zajatců, pomocníků partyzánů i nezúčastněných civilistů. Vrcholem bylo vypálení a vyvraždění vesnic a osad, kde umíraly celé rodiny.

V dubnu 1945 vrcholila partyzánská válka, která měla svá ohniska na východní Moravě a Českomoravské vrchovině. Stíhací svazy zkušených gestapáků, policistů a vojáků pátraly po partyzánských skupinách, aby je zničily. Řada z členů těchto komand vraždila civilisty již na Slovensku a pokračovala v tom i na Moravě a v Čechách. Na návsích a náměstích se opět konaly veřejné popravy oběšením pro výstrahu za napomáhání partyzánům, ale výjimkou nebyly ani exemplární tresty vykonané u cest a jejich křižovatek. (str. 38)

Přečtěte si celou ukázku a nahlédněte také do autorovy knihy Československo-sovětská smlouva 1943, popisující tento důležitý smluvní akt a jeho následný dopad na naši zemi.

————————————————

Profese padělatele se dá označit za prospěšnou jenom zřídkakdy. Adolfo Kaminsky však nepadělal peníze, ale doklady pro francouzské hnutí odporu. Poznejte tohoto statečného muže a jeho životní cestu za záchranou více než 14000 mužů, žen a dětí.

Padělatel Adolfo Kaminsky

Pravdivý příběh muže, který zachránil stovky lidí před mučením, deportací a smrtí. Židovský mladík Adolfo se od svých čtrnácti zajímal o chemii barvení, a to ho velmi záhy během druhé světové války předurčilo ke spolupráci s odbojem. Stal se předním padělatelem dokladů pro francouzské hnutí odporu. Díky svým dovednostem, odbornosti a neúnavné práci do konce války podle odhadu zachránil před jistou smrtí na 14 tisíc mužů, žen a dětí. Po osvobození oficiálně pracoval jako fotograf a zároveň téměř pětadvacet let tajně vyráběl falešné „papíry“ pro potřebné z celého světa: uprchlíky, imigranty, politicky angažované jedince z podzemních organizací nebo pacifisty. O své tajné „vedlejší“ činnosti Adolfo Kaminsky až do 77 let nemluvil, dokud ho jeho dcera Sarah nepřesvědčila, aby souhlasil se zveřejněním podrobností o utajené a tak riskantní celoživotní misi. Po několikaleté přípravě Sarah Kaminsky sepsala strhující životopis svého otce-padělatele, který celý profesní život zasvětil boji za spravedlnost a svobodu pro jednotlivce.

Když budu hodinu spát, třicet lidí zemře…
Autorka: Sarah Kaminsky
Přeložil: Tomáš Kybal

Počet stran: 184
Vazba: vázaná
Formát: 132×206 mm
ISBN: 978-80-7359-550-0
Doporučená cena: 279 Kč

Knihu Padělatel Adolfo Kaminsky vydalo nakladatelství Metafora.

Ukázka z knihy

Tomu přesně jsem se chtěl vyhnout. Milicionář ukazuje na kufřík, který mám v ruce a jehož držadlo nervózně svírám. Na chvíli si myslím, že se mi hroutí půda pod nohama. Chtěl bych vzít nohy na ramena a zmizet odtud. Ale jakýkoliv pokus o útěk by byl marný. Krev mi ztuhne záchvěvem paniky. Musím zaimprovizovat, a rychle. Zatvářit se překvapeně, jako ten největší blbec.

„Jste snad hluchý? Co máte uvnitř?“ ptá se milicionář zvýšeným tónem.

„Svačinu. Chcete se podívat?“

Slova doprovodím gestem, otevřu kufřík. Žádný problém, je tam opravdu svačina. Snad dost velká, aby zakryla to, co musím za každou cenu skrýt. Následuje vteřina váhání, milicionář mě upřeně pozoruje, pátrá v mém pohledu a hledá v něm nějakou trhlinu. A tak mu věnuji svůj nejnaivnější úsměv. Něco, co mi vždycky šlo, pokud bylo třeba: vypadat pitomě. Následující vteřiny se vlečou jako hodiny. Dojeli jsme na stanici Père-Lachaise a vlak hvízdá zavíráním dveří.

„Dobrá, můžete jít.“ (str. 10)

Přečtěte si náš článek o knize, ve kterém najdete další ukázku a spoustu zajímavých informací navíc.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDo pekel a zpět: Evropa 1914-1949

Kershaw, Ian

Argo, 2017

zobrazit info o knizeZtracený letec
Pravdivý příběh útěku z okupované Francie

Meyerowitz, Seth – Stevens, Peter F.

CPress, 2018

zobrazit info o knizePevnosti v bojích Velké války
Východní fronta a Alpy

Dubánek, Martin – Filip, Ondřej – Pavel, Jan

Mladá fronta, 2017

zobrazit info o knizeKapitoly z osvobození Československa 1945

Němeček, Jan

Academia, 2018

zobrazit info o knizePadělatel Adolfo Kaminsky
Když budu hodinu spát, třicet lidí zemře…

Kaminsky, Sarah

Metafora, 2018

Napsat komentář