Provokativní studie o ruské revoluci

dejiny_ruske_revoluce
Začátkem listopadu si Rusko připomnělo stoleté výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Právě dějinami bolševické revoluce a jejími následky se zabývá kniha amerického historika polského původu.

Kniha Dějiny ruské revoluce, kterou roku 2017 vydalo nakladatelství Argo, je dílem amerického historika Richarda Pipese. Richard Pipes se narodil roku 1923 v židovské rodině v jihopolském Těšíně. Po okupaci Polska jeho rodina ze země odešla a Pipes se přes Itálii dostal do Spojených států amerických, kde studoval na Cornellově a Harvadově univerzitě. V letech 1981 až 1982 byl poradcem prezidenta Ronalda Reagana pro Sovětský svaz a východní Evropu. Pipes se specializuje na dějiny Ruska, bolševické revoluce i Sovětského svazu.

Titul Dějiny ruské revoluce představuje souhrn Pipesových knih Russian Revolution a Russia under the Bolshevik Regime, které detailně popisují dějiny Ruska mezi léty 1899 až 1924. Autor si byl vědom faktu, že třináct set stran s odkazy na čtyři a půl tisíce pramenů, které tyto dvě knihy dohromady tvoří, je pro mnohé čtenáře těžko stravitelné sousto. Proto napsal zhuštěnou verzi obou obsáhlých publikací, kterou ocení i čtenáři, kteří nejsou v historii jako doma.

Ruská revoluce je jednou z nejdůležitějších událostí 20. století. Zabránila nastolení míru po první světové válce a měla i přímý vliv na vznik národního socialismu v Německu a na vypuknutí druhé světové války. Ve druhé polovině 20. století udržoval komunistický režim celý svět v trvalém napětí z obavy před vypuknutím dalšího celosvětového konfliktu. Abychom se mohli z dějin poučit a zabránili opakování chyb, měli bychom se více dovědět o motivech, průběhu a dopadech ruské revoluce.

Richard Pipes se dějinám ruské revoluce věnoval po většinu svého života. Jeho erudice prostupuje celou knihou, jejímž prostřednictvím se snaží čtenářům přiblížit skutečnou tvář bolševického režimu. Velmi detailně autor líčí podmínky, které musely nastat, aby se ruská revoluce mohla odehrát. Dává do souvislostí mnoho faktorů (hospodářský, sociální i kulturní) a na základě množství historických pramenů dokazuje, že Stalinem rozpoutaný teror měl kořeny již v bolševickém režimu, který byl nastolený nedemokratickými prostředky. Provokativním můžeme titul označit v tom smyslu, že Pipes popírá zažité představy o zahraniční intervenci, sebeobranné občanské válce a o hospodářských úspěších raného bolševického státu.

Ačkoli autor v úvodu ke knize deklaruje, že předkládaná publikace je zhuštěnou verzí jeho dvou nejslavnějších knih, přesto je nutné vyzdvihnout důkladnost, s jakou Pipes problematiku pojal. Rozhodně nemohu říci, že by něco zjednodušoval, naopak se snaží dávat jednotlivé události do vzájemných souvislostí a hledat u hlavních aktérů ruské revoluce i jiné než jen politické motivy.

Knihu Dějiny ruské revoluce by si měl přečíst každý, kdo se alespoň trochu zajímá o historii. Je velmi erudovaným shrnutím toho, jak ruská revoluce ovlivnila dějiny.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeDějiny ruské revoluce

Pipes, Richard

Argo, 2017

Napsat komentář