Ukázka z knihy Krvavé právo (Phillip Margolin)

Phillip Margolin_Krvave pravo
Stará dobrá právnická škola v duchu Perryho Masona, i tak by se dal označit thriller Krvavé právo úspěšného spisovatele a advokáta Phillipa Margolina. Hrdinkou je advokátka Amanda Jaffeová, která se zaplétá do případu vraždy spojené s největším etickým dilematem své kariéry.

Přinášíme vám ukázku z knihy Krvavé právo,
kterou vydalo nakladatelství Cosmopolis.

 

Amanda požádala Sarah Hartmannovou, aby na ni počkala na lavičce naproti výtahu jedno patro pod soudní síní, ve které měl být Brandon obžalován. Hartmannová přešla k advokátce svého syna, jakmile Amanda vystoupila z výtahu.
„Proč jste se se mnou chtěla setkat tady?“ zeptala se Brandonova matka.
„Chtěla jsem vás připravit na ten cirkus, který nás čeká, až se přiblížíme k soudní síni. Reportéři, televizní kamery a zvědavci zaplní chodbu, a až poběžíme uličkou, bude na vás každý z nich střílet otázky.“
Hartmannová vypadala nervózně. „Co mám dělat?“
„Nic neříkejte a držte se hned za mnou. Jakmile se dostaneme do soudní síně, bude po všem.“
„Jak… jak to s Brandonovým případem vypadá?“
Amanda se dotkla předloktí paní Hartmannové a pohlédla jí přímo do očí. „Řeknu vám, jak se věci mají, protože nikomu neprospěje, když si budeme něco nalhávat. Váš syn se nachází ve velmi závažné situaci. Řekl policii, že zabil vašeho bývalého manžela, a navíc byl spatřen, jak odchází z místa činu potřísněný krví.“
Hartmannová se nadechla.
„Stále pro něj mohu několik věcí udělat, ale nechci ve vás budit plané naděje.“
„Děkuji vám za upřímnost.“
„Tak jdeme na to,“ řekla Amanda. „Náš soudce nemá rád právníky, co chodí k soudu pozdě.“
Obě ženy vystoupaly po schodech. Jakmile zahnuly za roh a vešly do chodby k soudní síni, obklopil je dav a začal je zasypávat otázkami. Amanda se sebevědomě usmívala na kamery, zatímco se prodírala davem, a na otázky odpovídala prázdnými frázemi.
Každé sedadlo v soudní síni vyhrazené pro diváky bylo obsazeno a Amandě se zdálo, že jakmile vstoupila do místnosti, všechny hlavy se otočily na ni.
„Takové to asi bylo v římském koloseu, když lvům servírovali křesťany,“ šeptla Amanda Sarah Hartmannové, když se prodíraly mezi lidmi, kteří stáli v uličce a čekali, až soud začne. Kate Rossová držela Hartmannové místo na lavici za nízkým zábradlím, jež oddělovalo diváky od místa, kde se odehrávalo to podstatné. Amanda se prodrala brankou a došla ke svému poradnímu stolu.
U stejného stolu seděli Larry Frederick a Cathy Prietová-Smithová.
„Musíme se přestat takhle setkávat,“ řekla Amanda, když si vyndávala notebook a papíry.
Larry se usmál a Amanda byla ráda, že na ni není tak rozčilený, jako byl v Beattyho případě. Jasně že jakýkoliv případ s očitým svědkem a podepsaným přiznáním přinese úsměv na prokurátorovu tvář.
„Jste připravena ze svého klobouku vytáhnout dalšího králíka, Amando?“ zeptal se Frederick.
„V tomto případě to vypadá nepravděpodobně, Larry. Jen se pokusím zachránit pana Mastersona před celou smrti.“
Dozorci přivedli Brandona, aby se připojil k Amandě. Obžalovaný zahlédl svou matku. Ta se na něj usmála a on se zatvářil nejistě. Pak se k ní otočil zády a posadil se vedle své právničky.
Úsměv Hartmannové zmizel a matka Brandona Mastersona vypadala najednou velmi smutně.
Soudní zřízenec bouchl kladívkem a soudkyně Valerie Chastainová se posadila na soudní stolici. Byla to jemně vypadající šedesátnice, jež bývala partnerkou ve firmě specializující se na zaměstnanecká práva. Chastainová se šedivými vlasy, brýlemi s drátěnými obroučky a měkkýma modrýma očima působila jako oblíbená teta milující legraci, ale Amanda už ze zkušenosti věděla, že Chastainová je řízná soudkyně, jež netoleruje hloupost a nepřipravenost.
„Tento čas je vyhrazený na stanovení obžaloby v případě Stát vs. Brandon Jerome Masterson,“ zanotoval Larry Frederick. „Larry Frederick a Cathy Prietová-Smithová zastupují vládu, Vaše Ctihodnosti. Obžalovaný a jeho obhájkyně Amanda Jaffeová jsou přítomni.“
„Dívám se do obžalovacího spisu, podle kterého je obžalovaný obviněn z úkladné vraždy,“ řekla soudkyně Chastainová. „Máte v úmyslu vyžadovat trest smrti, pane Fredericku?“
„Ano, Vaše Ctihodnosti.“
„Dobře. Slečno Jaffeová, jak se cítí váš klient?“
Amanda ukázala Brandonovi, aby se postavil. Řekla mu, aby odpověděl: „Nevinen,“ až tento okamžik nastane.
Brandon se postavil. „Nevinen!“ prohlásil hlasitě. „Zabil jsem svého otce v sebeobraně. Byl to fašista, který ohrožoval obyvatele zeměkoule tím, že kvůli zisku reprezentoval uhelné a ropné společnosti, jež znečišťují životní prostředí a ničí naši planetu.“
Amanda položila ruku na Brandonovo předloktí, ale ten ji setřásl.
„Global Mining, RENCO Oil a další jeho klienti jsou horší než nacisti. Oni…“
Soudkyně Chastainová několikrát silně zabouchala svým kladívkem.
„Umlčte svého klienta, slečno Jaffeová, nebo na něj povolám dozorce,“ zakřičela, aby ji bylo slyšet přes Brandonův slovní výlev.
„Brandone, na to teď není ani správný čas, ani správné místo,“ řekla Amanda.
„Podle Ústavy Spojených států amerických mám právo na svobodu slova. Lidé musí vědět, že Země je ničena. Dřív než se ledovce rozpustí a tsunami zaplaví toto město a…“
Dva svalnatí vězeňští dozorci zarazili Brandona zpět na židli.
„Neubližte mu,“ řekla Amanda dozorcům, když s nimi Brandon zápasil.
„Mě neumlčíte!“ křičel Brandon.
Sarah Hartmannová si dala ruku před pusu a marně potlačovala slzy.
„Vyveďte ho,“ nařídila soudkyně Chastainová a dozorci postavili Brandona na nohy a vytáhli ho ze soudní síně.
„Měla byste si s panem Mastersonem pořádně promluvit,“ řekla soudkyně Amandě. „Řekněte mu, že mu nechám roubíkem ucpat ústa a svázat ho řetězy, jestli bude takhle pokračovat. Soud je odročen, dokud nebude pan Masterson pod kontrolou.“

——————————

Ohlasy

Thriller, se kterým se čtenáři vydají nejen na vzrušující cestu právních kliček v soudní síni. Zároveň ale klade naléhavé otázky na téma chamtivosti, etiky, psychologie, nejhlubších lidských vztahů a pravdy všeobecně.

Huffington Post

Phillip Margolin je neuvěřitelně nadaný vypravěč. Na první pohled je jeho styl jemný až jednoduchý, ale pohltí vás víc, než jste čekali.

New York Journal of Books

Margolin znovu napsal román, který vás nenechá usnout… Nenechte si ho ujít.

Bookloons.com

 

Phillip Margolin

Phillip Margolin se narodil v roce 1944 v New Yorku. Vystudoval práva a dlouhá léta pracoval jako advokát. Se svými případy se dostal až k Nejvyššímu soudu. Je autorem devatenácti knih, z nichž si většina zasloužila ocenění New York Times Bestseller a ve kterých vychází i ze svých zkušeností, které získal během obhajob hrdelních zločinů.

Informace byly čerpány z tiskové zprávy nakladatelství Cosmopolis.


Nakladatelství Cosmopolis vzniklo na jaře roku 2015 a je součástí zavedeného nakladatelského domu Grada. Logo značky v sobě zahrnuje hned několik významů: hřbety stojících knih, živoucí město a rytmus. Přináší tak svým čtenářům knihy z celého světa, zahraniční i českou beletrii všech žánrů, a současně drží prst na tepu doby. Pestrou skladbu žánrů (od detektivek a thrillerů přes humor až po čtení pro ženy) ilustruje také motto redakce: knihy všech barev.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeKrvavé právo

Margolin, Phillip

Cosmopolis, 2017

Napsat komentář