Židovství

zidovstvi_nahled
Dnes vám představíme rozsáhlou, ale o to zajímavější knihu, tentokrát na teologické téma. Hans Küng se ve své monografii zaměřil na jedno ze světových náboženství, konkrétně judaismus, kterému se věnuje nejen v historické, ale i politické a teologické rovině. Nevyhýbá se ani komparaci s křesťanstvím a islámem.

Rozsáhlá práce věhlasného švýcarského teologa a polyhistora Hanse Künga je věnována židovskému náboženství v proměnách tří tisíciletí. Toto komplexní dílo je první z trilogie věnované třem abrahamovským náboženstvím: Židovství (1991), Křesťanství (1994) a Islám (2004). Ve třech oddílech (Minulost dosud přítomná, Problémy současnosti, Výhledy do budoucna) autor podrobně a poučeně charakterizuje židovské náboženství zejména z teologické, historické a politické perspektivy. Neustále v řadě paralel konfrontuje a srovnává židovství s křesťanstvím a islámem, přičemž je – jak je u něho obvyklé – velmi kritický především k církevnímu křesťanství v jeho dějinném vývoji (zvláště katolictví); naopak je nadmíru politicky korektní k islámskému světu. Široce pojatá religionistická práce člení dějinný vývoj židovského náboženství do pěti paradigmat (kmenové paradigma předstátního období, paradigma říše v době monarchické, teokratické paradigma poexilního židovství, rabínsko-synagogální paradigma středověku a asimilační paradigma moderny). Podrobně se věnuje i dějinám židovského národa, zvláště holocaustu a postoji křesťanských církví k nacistickému pronásledování Židů, sporu židů a křesťanů, Státu Izrael a jeho budoucnosti, blízkovýchodnímu konfliktu a také vzniku a vývoji ortodoxního, reformovaného a konzervativního judaismu v moderně a jeho perspektivám v postmoderně. Autor si také klade klasickou závažnou otázku, jak je po Osvětimi možné mluvit o Bohu a jak jej chápat. Velice fundovaná, bohatě faktograficky doložená práce ve své době byla, a po pětadvaceti letech stále je, významným příspěvkem k mezináboženskému dialogu a rozvíjí autorovy myšlenky globálního světového étosu.

Ukázka z knihy

Na okamžik se zamysleme: nehrozí lidstvu neustále, že samo sebe bere – se všemi svými spory, konflikty, válkami – příliš vážně? Jak by se změnil vesmír, kdyby lidstvo samo sebe zničilo – na kterési planetce v koutě jedné ze sta milionů mléčných drah? Jak vzniklo, tak zase může zaniknout…
Připomeňme si za prvé: Svět podle řady badatelů existuje přinejmenším 13 miliard let. Lidé jsou na naší planetě zhruba 1 500 000 let, první lidé byli bytosti se vzpřímenou chůzí (Homo erectus), které se mutací a přírodním výběrem dostaly nad ostatní živočišnou říši; takže 99,9 % lidských dějin jsou vlastně pradějiny: dějiny bez písma, beze jmen národů nebo náboženství, politických či náboženských vůdců. (str. 21)

Židovství

Autor: Hans Küng
Přeložili: Vladimír Petkevič – Daniela Blahutková – Dagmar Pohunková

Edice: Filosofie a náboženství
Počet stran: 635
Vazba: vázaná
Formát: 165×237 mm
ISBN: 978-80-7485-110-0
Doporučená cena: 695 Kč

Knihu Židovství vydalo nakladatelství Barrister & Principal.

O autorovi

Hans KungHans Küng (* 19. března 1928 Sursee, Kanton Lucern) je původem švýcarský teolog, autor mnoha knih, katolický kněz. Byl významným teologem druhého vatikánského koncilu, patří mezi nejvýznamnější a nejkontroverznější představitele liberálního katolicismu, od 70. let je pak známý především jako ostrý kritik vládnoucích katolických církevních kruhů a tradicionalismu.

Zdroj informací a fotografie: nakladatelství Barrister&Principal


Nakladatelství Barrister & Principal bylo založeno v roce 1994 a vydává původní i překladovou prózu a poezii včetně dětské literatury, knihy z dějin a teorie umění, z českých a světových dějin, náboženství a teologie, psychologie, sociologie, politologie a politiky, médií, filozofie, ekonomiky, literární vědy, dále jazykové příručky, obrazové publikace a průvodce se zaměřením na výtvarné umění a architekturu.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŽidovství

Küng, Hans

Barrister & Principal, 2016

Napsat komentář