Historické romány z Vyšehradu

Historicke_romany_z_Vysehradu
Vydejte se s námi na historické cesty! Nahlédněte do dob, kdy se Anglie teprve vzpamatovávala z bitvy u Hastings a Francie postupně podléhala centralizaci. Poznejte znepřátelené země v jedněch z nejdůležitějších středověkých milníků.

Oba dnešní tituly vydalo nakladatelství Vyšehrad.

logoVysehrad_120x60

Nakladatelství Vyšehrad se se svými zhruba 80 tituly ročně se řadí mezi dvacítku největších českých nakladatelů. V řadě tematických oblastí – v historii a literatuře faktu, ve filosofii a teologii, v beletrii, zahrnující jak prózu, tak poezii, v dárkových publikacích, v kuchařkách a knihách věnovaných otázkám zdraví – se snaží nabídnout kvalitní literaturu novou i léty prověřenou.

————————————————

Raný středověk představoval kruté a krvavé období, v němž časté války o území nebyly ničím výjimečným. Následující kniha to jenom potvrzuje. Přečtěte si o dobách, v nichž se britské ostrovy musely vypořádávat s normanskými válečníky. Příběh je navíc okořeněn zajímavou románovou zápletkou!

Ve znamení meče

Ve znamení meče je první díl historické trilogie z doby těsně po normanském vítězství na britských ostrovech. Hlavní hrdina Tancred bojuje na straně Normanů, kteří nemají ani tři roky po rozhodující bitvě u Hastings (1066) své panství v Anglii jisté a musí čelit povstáním neustále doutnajícím mezi původními anglosaskými obyvateli. Tancred je středověký rytíř, který se nejlépe cítí ve válečné vřavě, ve světě fyzické síly a jednoznačných povelů. Ve službách normanského šlechtice pomáhá udržovat mír na samé hranici normanského vlivu v severní Anglii. V situaci, kdy Normané ztrácí město Durham a schyluje se k rozhodující bitvě o York, je Tancred pověřen poněkud záhadným úkolem doručit zprávu do kláštera na jihu Anglie. Ze zdánlivě náhodné odbočky mezi bitvami se stává hlavní zápletka, když Tancred zjistí, že zpráva je určena vdově po posledním anglosaském králi Haroldovi…
Román, který je poněkud netypicky vyprávěn z pohledu vítězných Normanů, nabízí vše, co čtenáři od románu ze středověké Anglie očekávají: napětí mezi francouzskou raně středověkou kulturou s jejími ideály lenní oddanosti a vojenské cti a tajemným světem anglosasko-keltské civilizace, dále líčení bitev, pletichy a intriky mocných a samozřejmě milostnou zápletku.

Autor: James Aitcheson
Přeložila: Petra Pachlová

Počet stran: 432
Vazba: vázaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-7429-616-1
Doporučená cena: 368 Kč

 

Knihu Ve znamení meče vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Ukázka z knihy

„Všichni jsme pochopitelně slyšeli, co se stalo v Dunholmu,“ pokračoval kaplan. „Měl bys vědět, že skupina těch, kteří se z výpravy vrátili, prozatím čítá méně než tři sta, mnozí z nich jsou rytíři jako ty.“

Méně než tři sta z armády dvou tisíc lidí, která vyrazila z Lundene jen před několika týdny. Jak je možné ztratit tolik mužů během jediné noci? „Tomu nevěřím,“ řekl jsem.

„Nicméně je to pravda,“ opáčil kaplan s ponurým výrazem. „Podle všech líčení to byl masakr. Ty a tvoji společníci jste udělali dobře, že jste si zachránili život útěkem.“

„Moji společníci?“ zeptal jsem se. „Takže Eudo a Wace jsou tady?“ (str. 71)

Neváhejte a přečtěte si ukázku celou.

O autorovi

James Aitcheson se narodil ve Wiltshiru v roce 1985. Během studií historie na Emmanuel College v Cambridgi se začal intenzivně zajímat o anglický středověk, zvlášť o anglosaské období a následné ovládnutí Anglie Normany. Právě tato událost totiž znamenala zásadní obrat ve vývoji země.

Ve znamení meče je autorův románový debut a zároveň první díl trilogie zasazené do neklidných časů po bitvě u Hastings (1066). Autor v současné době pracuje na svém čtvrtém románu.

Zdroj informací: Vyšehrad

————————————————

Říká se, že bitva u Hastings byla jednou z příčin stoleté války. Ačkoliv nepřetržité rozepře představovaly pro nově centralizovanou Francii všestranné zatížení, stále existovali tací, kteří i v této divoké době dokázali budovat krásu. Jedním z dokladů je středověké opatství Thoronet, o jehož vzniku vám více sdělí následující titul.

Divoké kameny

Historický román je zasazen do prostředí vznikajícího středověkého opatství Thoronet na jihu Francie, jednoho z trojice klenotů rané cisterciácké architektury. Skrze záznamy „mistra díla“ – dobového architekta a vedoucího stavby –, který ve 12. století opatství v Provence budoval, sledujeme den za dnem, jak středověký mnich-stavitel zápasí s lidskou slabostí a tíhou reality, čelí protivenstvím, ale i rozporům ve svém nitru. Život středověkého mistra, technické, finanční i doktrinální problémy, se kterými se musí vyrovnávat, i řešení, k nimž dospívá, se jeví podivuhodně moderně a boří zažitý obraz „středověku“. Živoucí kronika zrodu mistrovského díla, založená na původním historickém výzkumu a dlouholetých zkušeností autora, význačného francouzského architekta a stavitele, je současně vášnivou reflexí o vztahu krásy a nutnosti, řádu lidského a řádu přirozeného. Lyrická meditace o svrchovaném Řádu, o stavitelském umění, jež v sobě spájí všechna ostatní, o nezlomné víře.

Autor: Fernand Pouillon
Přeložil: Denis Molčanov

Počet stran: 240
Vazba: vázaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-7429-688-8
Doporučená cena: 248 Kč

 

Knihu Divoké kameny vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Ukázka z knihy

„Ta zvonice, bratři moji, je dílem okamžitého vnuknutí. Většina prvků u mě vzbudila početné pochybnosti, ale kostelní věž se mi přímo vnutila, jako ve vidění. Měli byste vědět, že je znázorněním pláště naší Panny, jež bdí nad naším klášterem. Není to pochopitelně žádná nedokonalá socha, nýbrž plné vyjádření, zobecněná forma jejího ztuhlého pláště z těžké, vyšívané látky poseté drahokamy. Tak, jak tam nyní stojí, přikrývá kněžiště, vévodí transeptu. Její svatá kápě do svých neviditelných záhybů halí i vaše chórové lavice. Jedná se pochopitelně o abstrakci, ale my, mistři díla, dennodenně a do hloubky mísíme poezii se skutečností, plastické dílo s jeho inspirací. Vzpomínáte si, jak ten cisterciácký mnich celý vystrašený hledá své bratry v ráji, a když žádného nemůže najít, vrhne se s pláčem k Panniným nohám? Ona se k němu skloní, pomůže mu na nohy, rozhalí mírně plášť a ukáže mu všechny cisterciáky v čele s opatem Bernardem. Právě tato svatá legenda se stala inspirací kostelní věže našeho kláštera.“
(str. 124, 125)

Nejen o tom, co bylo inspirací kostelní věže kláštera, si můžete přečíst v delší ukázce.

O autorovi

Fernand_PouillonFrancouzský architekt a spisovatel Fernand Pouillon se narodil v roce 1912. Jeho projekty se vyznačují citlivým zohledněním místa, vyvážeností hmoty a harmonickými proporcemi, užitím ušlechtilých materiálů – a to i v projektech sociálního bydlení – a využíváním spolupráce zedníků, sochařů, keramiků a zahradních architektů. V roce 1960 je odsouzen za zpronevěru, zaviněnou jeho partnery. V této době píše román Divoké kameny a Paměti architekta. Roku 1964 odchází do Alžírska, kde se po dvacet let věnoval intenzivní činnosti. Roku 1971 byl prezidentem amnestován a v roce 1984 se navrací do Francie. Roku 1985 jej prezident François Mitterrand vyznamenal Řádem čestné legie. Fernand Pouillon zemřel 24. července 1986 na zámku Belcastel (Aveyron).

Zdroj informací a fotografie: Vyšehrad


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Úvodní fotografie pochází ze serveru flickr.com.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVe znamení meče

Aitcheson, James

Vyšehrad, 2016

zobrazit info o knizeDivoké kameny

Pouillon, Fernand

Vyšehrad, 2016

Napsat komentář