Získejte knihu zabývající se nacistickou historií

Germanizovat-a-vysidlit-perex
Rasová kategorizace, redukce a zavírání českých škol, upřednostňování němčiny a mnohá další opatření provázela snahu třetí říše o to, aby Češi postupně ztratili znaky kulturního národa. Přečtěte si více o tomto plánu (i mnoha dalších) nacistického Německa.

Plány a opatření třetí říše

Ve své nejnovější práci se Detlef Brandes zabývá především opatřeními a plány nacistického Německa ohledně dalšího nakládání s českým obyvatelstvem Protektorátu Čechy a Morava, které zahrnovaly „rasové“ hodnocení, asimilaci, přesídlování a začlenění do Velkoněmecké říše. Cílem „národnostní politiky“ bylo okupovaný prostor germanizovat. Autor popisuje nejen konkrétní události mezi roky 1938–1945, ale sleduje i dlouhodobé cíle třetí říše, pro jejichž realizaci mohly být během války položeny základy a měly být dokončeny až po vítězství tažení na východě. Všímá si situace jak v Protektorátu, tak i v tzv. Říšské župě Sudety.

Brandesova kniha je pro českého čtenáře velmi cenná tím, že na základě archivních údajů detailně a věcně informuje o průběhu a rozsahu vyvlastňování a odsunu českého obyvatelstva po záboru Sudet i po vyhlášení Protektorátu, jakož i o rozsahu germanizačních plánů a míře jejich realizace německými a protektorátními úřady. Pečlivě vytvářená mozaika, složená z nesčetných archivně podložených faktů, mezi jiným jasně ukazuje, že nelze zpochybňovat dlouhodobé nacistické záměry, mířící k násilné „rasové“ selekci a následné asimilaci většiny českého obyvatelstva. Autor rovněž na základě studia nacistické germanizační politiky přesvědčivě dovozuje, že tyto snahy zavdaly československé exilové vládě důvody k pozdějšímu odsunu německého obyvatelstva. Rovněž orientaci na SSSR pak shledávala exilová vláda méně nebezpečnou než germanizační záměry okupační správy.

 

Germanizovat a vysídlit

Nacistická národnostní politika v českých zemích

Autor: Detlef Brandes

Vydalo: nakladatelství Prostor
Překlad: Petr Dvořáček
Počet stran: 368
Vazba: brožovaná
Vydáno: 5/2015
ISBN: 978-80-7260-310-7

Přečtěte si více o knize Germanizovat a vysídlit, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Prostor. Můžete si také přečíst naši reportáž ze křtu.

Nakladatelství Prostor vzniklo v prosinci roku 1989 jako přímý pokračovatel samizdatové edice Prostor a stejnojmenné revue, která vycházela od roku 1982 v nepravidelných periodách. Vedle beletrie se orientuje na historii a kulturní dějiny s přesahem do ostatních společenskovědních oborů.

 

O autorovi

Německý historik Detlef Brandes (nar. 1941) je znalcem dějin střední Evropy, Protektorátu Čechy a Morava, dějin Němců ve střední Evropě, a zejména česko-německých vztahů. Do svého odchodu do penze v roce 2008 působil na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu, kde vedl Institut pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě. Je členem vědecké rady Collegia Bohemica, zaměřujícího se na kulturní dědictví, které v českých zemích vytvářeli německy mluvící obyvatelé. V češtině mu vyšla řada prací, především Češi pod německým protektorátem (1999), rozsáhlá syntéza zachycující německou okupační politiku, českou kolaboraci i historii protinacistického odboje. K jeho dalším pracím patří: Cesta k vyhnání. Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a Polska (2002), Exil v Londýně 1939–1943. Velká Británie a její spojenci Československo, Polsko a Jugoslávie mezi Mnichovem a Teheránem (2003) a Sudetští Němci v krizovém roce 1938 (2012).
(Zdroj informací: nakladatelství Prostor)

 

Vyhrajte knihu Germanizovat a vysídlit

Kniha z pera uznávaného německého historika Detlefa Brandese se zabývá nejen konkrétními událostmi, které se staly mezi lety 1938 až 1945, ale i dlouhodobými záměry Třetí říše s českým obyvatelstvem Protektorátu Čechy a Morava. Detailní a věcné informace podložené archivními údaji a fakty tak vytváří ucelený obraz germanizační politiky – vyvlastňování v rámci rozšiřování vojenských prostorů, restrikce českého školství nebo „rasové hodnocení“ českého obyvatelstva maskované za lékařské prohlídky. Pokud máte zájem přečíst si více o dlouhodobých plánech nacistického Německa, právě nyní máte příležitost.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Prostor vám přinášíme soutěž, ve které dva z vás mohou knihu Germanizovat a vysídlit vyhrát. Stačí, když u soutěžní otázky vyberete jedinou správnou odpověď ze tří možností, a výhra může být vaše. Hodně štěstí!

Soutěž o knihu Germanizovat a vysídlit
probíhá od 25. června do 8. července 2015.

Náš tip pro ty, kteří tuto soutěž ještě moc neznají: Netipujte na začátku soutěže příliš vysoko! Jednou denně můžete své tipy upravovat a zvýšit tak šanci na výhru.

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR – Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Související soutěž

Soutěž o 2 knihy Germanizovat a vysídlit

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeGermanizovat a vysídlit
Nacistická národnostní politika v českých zemích

Brandes, Detlef

Prostor, 2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>