Seznamte se s dílem obrozenského autora Miloty Zdirada Poláka

Vznešenost přírody / Cesta do Itálie - Milota Zdirad Polák
Dáváte-li před knižními novinkami přednost klasické literatuře, jistě sledujete i edici Česká knižnice, kterou vydává nakladatelství Host. Nový svazek této edice sdružuje dvě významná díla obrozenského autora Miloty Zdirada Poláka.

 

Svazek připomíná dílo M. Z. Poláka z 10. a 20. let 19. století. V rámci obrozenské literatury představuje popisná báseň Vznešenost přírody významný pokus o náročnou poezii srovnatelnou s vrcholnými díly dobové evropské literatury. Průbojná skladba dnešního čtenáře zaujme především svým jazykovým novátorstvím a odvahou experimentovat.

Text připravil (včetně první, časopisecké verze Vznešenosti přírody) a komentoval Robert Ibrahim. Cestopisná próza Cesta do Itálie je inspirovaná cestou, již Polák absolvoval jako pobočník rakouského podmaršálka Františka Kollera. Ve svém žánru představuje první velké dílo obrozenské prózy. Naše vydání vychází z textu, který připravil na konci 70. let pro Odeon Alexandr Stich (pod jménem Felicitas Wünschová) a který revidovala Markéta Selucká. Komentář k Cestě do Itálie napsal znalec dobového českého i evropského literárního kontextu Zdeněk Hrbata.

 

Vznešenost přírody / Cesta do Itálie

Autor: Milota Zdirad Polák

Editoři: Robert Ibrahim a Alexandr Stich
Počet stran: 580
ISBN: 978-80-7491-155-2
Edice: Česká knižnice

Souborné vydání děl Vznešenost přírody a Cesta do Itálie připravilo nakladatelství Host.

 

O autorovi

Milota Zdirad Polák (vlastním jménem Matěj Polák) se narodil roku 1788 v Zásmukách do ševcovské rodiny. V roce 1807 se stal výpomocným učitelem v pražském sirotčinci, následujícího roku však vstoupil jako dobrovolník do rakouské armády shromažďované proti Napoleonovi a bojoval v několika bitvách. Ve vojenské službě se záhy dočkal kariérního růstu – působil například jako pobočník podmaršálka barona Františka Arnošta, svobodného pána Kollera. V letech 1818–1820 pobýval jako vychovatel Kollerových synů Augusta a Alexandra střídavě v Praze a na panství v Obříství u Mělníka. Polákův svěřenec Alexandr se později stal generálem a od roku 1874 ministrem války. V roce 1827 Polák odešel na Tereziánskou vojenskou akademii ve Vídeňském Novém Městě, kde v letech 1827–1830 vyučoval češtinu a literaturu. Po řadě různých kariérních úspěchu odešel Polák do výslužby v roce 1849 jako generálmajor a byl povýšen do šlechtického stavu.
(Zdroj informací: Ottův slovník naučný)

 

Ukázka

Nebe, nejslavnější dive nevýměrné veškerosti,
který otrok smrti může vypsat vznešenost tvou dosti?
Kdeže barev hledat k výtce! Kde ty všecky city vzíti?
Kdybych péro smočil v ohni, jenž se vprostřed tebe svítí,
kdyby vše se zňalo ve mně náležící tvorné moci,
kdyby seraf svatý sletěl z rájů tvých mi ku pomoci,
kdybych národů všech řečí krasoslova potně shledal;
tím bych ani návrh stínu vznešenosti slavné nedal.
Jak se skvějí v dokonání ona pravidelná díla!
Jaké je přehlídá oko, jaká je spojuje síla!

Prolistujte si celou ukázku.

 


Nakladatelství Host zaujímá v současnosti nepřehlédnutelné místo na českém knižním trhu. Vydává tradičně především kvalitní českou prózu a poezii, literární teorii i literaturu naučnou — publikace věnované zejména historii, sociologii, filmové vědě i dalším oborům. V posledních letech se výrazně rozšířila řada překladové beletrie, ale nově zde našla přístřeší například i prestižní edice Česká knižnice s výbory z děl českých klasiků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVznešenost přírody / Cesta do Itálie

Polák, Milota Zdirad

Host, 2014

Napsat komentář