Ludmila Vaňková – královna českých historických románů

Svět_knihy_2009_-_Ludmila_Vaňková
Prozaička, která se ve svých románech věnuje zejména období vlády Přemyslovců a Lucemburků, vydala již přes 30 knih.

Narodila se 9. května 1927 v Praze. Její otec, ředitel Národní banky, byl v roce 1942 zatčen a popraven gestapem. Ludmila Vaňková po studiu na dívčím reformním reálném gymnáziu v Praze-Smíchově nastoupila na Karlovu univerzitu, obor sociologie a psychologie. Ze studia ale byla z politických důvodů v roce 1948 vyloučena. Školu dokončila až po více než 20 letech, kdy za práci Člověk a kniha získala titul PhDr.

Pracovala jako sekretářka v několika nakladatelstvích, poté byla propagační redaktorkou v Státním nakladatelství dětské knihy (Albatros). V roce 1968 vstoupila do KSČ, ale po roce z ní vystoupila. To mělo za následek, že musela pracovat jako výhybkářka na stanici Karlštejn a až do roku 1977 nepublikovala. V roce 1977 se rozhodla stát se spisovatelkou z povolání.

Její první román Mosty přes propast času byl vydán v jejích 50 letech. Hned další kniha Král železný, král zlatý, která je součástí tetralogie Lev a růže, předznamenala směr, kterým se autorka ubírá. Její doménou jsou zejména středověké Čechy, kde popsala začátek vládnutí Přemyslovců až po vládu Lucemburků. V hexalogii Orel a lev si za hlavní hrdiny zvolila Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV. Její knihy jsou fakticky přesné, ale pro čtenáře podané atraktivní formou. Nejsou zde jen suchá fakta, ale milostné a osobní příběhy hrdinů. Čtenář se o slavných dějinách českých zemí dozví poutavou formou a dokáže se vžít do role hlavního hrdiny příběhu.

Ludmila Vaňková však nepíše pouze ságy o našich panovnících. Její prvotina Mosty přes propast času a na ni navazující kniha Čas čarodějů se řadí mezi sci-fi literaturu. Děj je zasazen do doby Rudolfa II., do které přichází poslové z minulosti. Další výjimkou je dílo Černá sága, která se odehrává v 16. století v Africe. Autorčini hlavní hrdinové jsou zejména panovníci, ale kupříkladu v díle Čas voní dálkou a Naprsquaw se děj zaměřuje na družku buditele Vojtěcha Náprstka v roce 1848. Román ze současnosti, Domeček na Vesuvu, zase zachycuje autorčiny zkušenosti z profese výhybkářky. Příběh vysokoškolačky Jarmily, která z politických důvodů odešla z reklamní agentury k dráze, je až nápadně podobný životní cestě Ludmily Vaňkové.

Tato spisovatelka, novinářka a překladatelka má opravdu obsáhlou bibliografii a věřím, že si každý čtenář, který se zajímá o historii, vybere.

Zdroje:

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=490 (22. 2. 2012)
http://www.sulcsvarc.cz/C125742E0057C233/HTML_code5!openpage&autor=Ludmila%20Vankova (22. 2. 2012)

Foto: Matěj Baťha, Wikipedie

Doporučení:
Share

Napsat komentář