Zrod konfliktu, který změnil svět

large
Dne 28. července uplynulo přesně sto let od chvíle, kdy začala první světová válka. Tak se jí však začalo říkat až po roce 1939, do té doby to byla jednoduše velká válka. Kde ležel počátek konfliktu, který zanechal svět tak odlišným?

Titul Katastrofa 1914 s podtitulem Evropa táhne do války, který vydalo roku 2014 nakladatelství Leda, je dílem britského novináře, editora, historika a spisovatele Maxe Hastingse. Max Hastings se narodil v roce, v němž končila druhá světová válka. Tato skutečnost jako by předznamenávala jeho profesní život. Po studiích na elitním londýnském gymnáziu Charterhouse a na oxfordské University College se jako válečný korespondent účastnil mnoha ozbrojených konfliktů. V letech 1986 až 1995 řídil list Daily Telegraph a do roku 2002 pracoval jako redaktor londýnského večerníku Evening Standard.

Za dvacet čtyři knih na vojenskohistorická témata získal Hastings četná ocenění, například Medaili Pritzkerovy knihovny za popularizaci historie vojenství či Westminsterskou medaili Royal United Services Institute. V českém jazyce byly kromě titulu Katastrofa 1914 vydány zatím tři autorovy publikace, jmenovitě knihy Válečníci, Armageddon: Bitva o Německo 1944–1945 a Velitelství bombardovacího letectva. V roce 2002 byl Max Hastings povýšen do šlechtického stavu.

Působivá monografie Katastrofa 1914 se věnuje primárně prvním pěti měsícům konfliktu, který do dějin vešel jako první světová válka. Autor své vyprávění započíná v prologu vylíčením sarajevského atentátu, v následující kapitole se však vrací nazpět časem k událostem, jež nešťastnému 28. červenci roku 1914 předcházely. Poté plynule pokračuje v analýze dění, které přišlo po vraždě rakouského vévody Františka Ferdinanda, přičemž se zaobírá různorodými historickými písemnými i obrazovými prameny.

Ačkoli se Hastings ve své knize věnuje krvavým bitvám, spletitým politickým kličkám, složitým vojenským strategiím a i osudům „prostých“ vojáků, jeho líčení událostí je velmi poutavé a barvité, oproštěné od monotónního nudného výkladu, kterým odborná literatura občas trpí. Z každé stránky je zřejmé, že autor je nejen erudovaným odborníkem na předkládané téma, ale že oplývá i spisovatelskými dovednostmi.

Působivá je například pozvolná proměna, jíž prošli vojáci táhnoucí do boje. Zatímco zpočátku překypovali vlasteneckým citem a takřka romantickým nadšením pro boj, na konci roku 1914 již pochopili, jak naivní byli. Jak je očividné, autor se ve svém výkladu nezabývá pouze politickými dějinami, ale snaží se postihnout i změny ve společnosti. Mezi ně patří posílení vlivu žen. Zatímco miliony mužů byly odveleny ze své domoviny, ženy musely zastat práci, kterou obvykle vykonávali jejich manželé, bratři, otcové a synové.

Kniha Katastrofa 1914 je psána srozumitelným jazykem. K porozumění přispívá i fakt, že text doprovázejí četné mapy, pomáhající čtenáři představit si pohyby vojsk, a působivé dobové fotografie. Publikaci mohu doporučit všem čtenářům zajímajícím se o historii první světové války.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKatastrofa 1914
Evropa táhne do války

Hastings, Max

Leda, 2014

Napsat komentář