Největší český romantik

416px-Jan_Vilímek_-_Karel_Hynek_Mácha
Obrozenci jej kritizovali pro nedostatek zájmu o vlastenecké otázky, pozdější autoři ho vyzdvihovali a prohlašovali za svůj vzor. Většina jeho současníků ho však neviděla jako geniálního básníka, ale jako nadaného studenta práv, kterého každý poznal podle šedočerveného pláště.

Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu 1810 v Praze. Rodina zpočátku žila na Malé Straně, postupem času se však z finančních důvodů stěhovala do stále chudších částí města, až skončila na dnešním Karlově náměstí. Hynek zde chodil do školy a již během studia na gymnáziu začal psát verše.

Poté Mácha zamířil na práva, kde se záhy stal jedním z nejlepších studentů. Zároveň se začínal přátelit s pražskou vlasteneckou mládeží a hrál v ochotnickém divadle. Právě zde poznal v roce 1834 Lori Šomkovou, s níž brzy navázal milostný vztah.

V témže roce byly v časopise Květy uveřejněny jeho prózy Večer na Bezdězu a Marinka, známé pod souhrnným názvem Obrazy ze života mého (1834). Obě práce obsahují autobiografické prvky – postava Marinky je například inspirována Máchovou někdejší láskou Marinkou Stichovou, které se básník marně dvořil.

V roce 1835 napsal Mácha román Cikáni, který však ve své době nevyhovoval nárokům cenzury a nemohl být vydán, a tak vyšel až po autorově smrti v roce 1857.

Naopak jeho i dnes nejznámější dílo Máj v roce 1936 vyšlo bez problémů a okamžitě bylo beznadějně vyprodané. Lyrickoepická skladba, která obsahuje popisy květnové přírody i tragický příběh zavrženého syna, který nevědomky zabije svého otce, však byla soudobou kritikou odsouzena pro nemravnost a nedostatek vlasteneckého zaměření. Velmi záhy se ale objevili i tací, kteří oceňovali Máchovu dosud nevídanou práci s rytmem i zvukomalbou nebo hluboké myšlenky, které do své básně vkládá. I v dalších letech Máj inspiroval mnoho autorů, z nichž pravděpodobně nejvýraznější bylo uskupení májovců, a podněcoval literární vědce ke stále novým analýzám verše nebo výkladům skrytých smyslů básně. A debaty o podstatě skladby neutuchají ani dnes.

V srpnu 1836 Mácha dokončil studia a již o měsíc později získal místo advokátního praktikanta v Litoměřicích. Lori v té době byla těhotná a Mácha, který ji velmi miloval, a údajně také trpěl záchvaty žárlivosti, za ní z Litoměřic často docházel. Jeho přehnaná fyzická aktivita a nepravidelné stravování se však neblaze podepisovaly na jeho zdraví. To se ještě dramaticky zhoršilo poté, co v říjnu pomáhal hasit požár na okraji města. V noci 5. listopadu 1836 náš pravděpodobně nejznámější básník zemřel a o dva dny později, v den své plánované svatby, byl pohřben. Jeho syn, kterému v té době byl přibližně měsíc, zemřel v létě následujícího roku.

Přestože po sobě Mácha zanechal poměrně málo děl, je stále jedním z nejdiskutovanějších autorů české literatury a první i poslední verše jeho Máje by dokázal zarecitovat snad kdokoli.

Zdroje: F. X. Šalda: Karel Hynek Mácha a jeho dědictví in Duše a dílo, Lexikon české literatury 3/I M–O

Foto: wikipedia.org, autor: Jan Vilímek, Wikipedia

Doporučení:
Share

Napsat komentář