Dobový kontext Shakespearova díla

Shakespearova Anglie_uvodni
Spisovatelé tvoří svá díla pod vlivem doby, ve které žijí. Kontextem doby byl formován i samotný William Shakespeare – právě Anglií v době Shakespearově se zabývá Martin Hilský ve své nové knize.

Knihu Shakespearova Anglie vydalo na konci roku 2020 nakladatelství Academia. Jejím autorem je emeritní profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, překladatel a shakespearolog Martin Hilský. Hilský přeložil do češtiny kompletní dílo Williama Shakespeara, kromě toho převedl do našeho jazyka i tituly od T. S. Eliota, J. G. Farrella, D. H. Lawrence, J. Steinbecka a dalších.  Z jeho vlastních autorských děl zmíním například knihu Shakespeare a jeviště svět, nahlížející na Shakespearovo dílo v kontextech anglické a evropské renesance.

Autor se ve své knize velmi obšírně zabývá anglickou společností v období, kdy Shakespeare žil a psal. Publikace je rozdělena do čtyř částí (a dále do 36 kapitol a mnoha podkapitol): Lidé a společnost, Každodenní život, Imaginace, mentalita a řeč a Kdo byl kdo. V těchto kapitolách Hilský popisuje, jak tehdejší lidé bydleli, jedli, žili a umírali, věnuje se však i šíření moru, anglické reformaci a dalším zajímavým tématům. Jako obzvláště poutavé téma se mi jeví část třetí, která se zabývá mentalitou tehdejšího Angličana – tato kapitola umožňuje čtenáři nahlédnout do myšlení obyvatel Anglie na přelomu 16. a 17. století, prostřednictvím čehož je možné lépe pochopit mnoho aspektů Shakespearovy tvorby. Například slavné Hamletovo „být či nebýt“ reflektuje disputace o výhodách bytí a nebytí, které probíhaly v této době na anglických univerzitách.

Kniha Shakespearova Anglie vychází ze třicetiletého zkoumání Shakespearových textů a kontextů jeho doby – podklady pro publikaci tedy vznikaly souběžně s překlady děl nejslavnějšího anglického dramatika. Titul navazuje na dílo Shakespeare a jeviště svět, na rozdíl od něj se však nesoustředí na Shakespearovo dílo, ale na zlatý alžbětinský věk, ve kterém dramatik žil a tvořil. Jednalo se o dobu, která byla plná dramatických zvratů – v tomto období nastal náboženský přerod společnosti, proběhly střety s katolickým Španělskem, proces ohrazování (praxe zabírání občinové půdy v Anglii kvůli chovu ovcí) a podobně.

Recenzovaná publikace poskytuje zajímavý vhled do života alžbětinské Anglie. Čtenář díky informacím, které autor předkládá, lépe pochopí společenský a historický kontext Shakespearovy tvorby. Jako další klad knihy vnímám skutečnost, že jde o velmi kvalitně graficky pojatou záležitost. která se skvěle vyjímá v knihovně. Titul potěší zejména obdivovatele Shakespearova díla, kteří se tak dozvědí mnoho nového o době, ve které tento dramatik žil.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeShakespearova Anglie
Portrét doby

Hilský, Martin

Academia, 2020

Napsat komentář