Studie a články Umberta Eca o televizi a jejím vlivu na společnost

O televizi
Ačkoli Umberto Eco zemřel již před pěti lety, nové soubory jeho textů jsou stále průběžně vydávány. Mezi takové publikace patří i kniha obsahující množství textů, jejichž společným jmenovatelem je televize.

Publikaci O televizi vydalo nakladatelství Argo na konci roku 2020. Autorem více než padesáti článků a studií o televizi a jejím vlivu na společnost, které pětisetstránková kniha obsahuje, je italský estetik, sémiolog, historik a spisovatel Umberto Eco. Díla Umberta Eca netřeba blíže představovat – jeho mnohavrstevný román Jméno růže se dostal na seznamy povinné četby, jeho odborné publikace jsou doporučovány vysokoškolským studentům širokého spektra zejména humanitně zaměřených oborů. Na Ecovy knihy Od hlouposti k šílenství, Nulté číslo, Jméno růže a Foucaultovo kyvadlo si můžete na našem webu přečíst recenze.

Texty, které recenzovaná publikace obsahuje, vznikaly v období mezi roky 1956 a 2015. Některé z nich si mohli čtenáři přečíst v jiných Ecových knihách, například v titulech Skeptikové a těšitelé anebo Otevřené dílo. Eco pracoval v polovině padesátých let v italské veřejnoprávní televizi, měl tedy dostatek příležitostí přemýšlet o tom, jak tato tehdy nová technologie působí na společnost. Eco chápe televizi zejména jako komunikační médium a v tomto světle ve svých starších textech očekával, že pod vlivem televize začne člověk vnímat okolní svět jiným způsobem. Dodejme, že vývoj společnosti mu dal v tomto směru za pravdu.

Z Ecových textů můžeme vysledovat, jak se jeho postoj k televizi postupně měnil. Zprvu se Eco soustředil spíše na obecné bádání, načež se zaměřil na psaní komentářů týkajících se jednotlivostí (například různých filmů, seriálů apod.). S tím souvisí i délka příspěvků – v první části knihy nalézáme dlouhé studie, v druhé části spíše kratší články. Eco se zabývá například seriály – přemýšlí nad tím, že ačkoli se nám seriály snaží vnutit dojem, že jsou nové a inovativní, předávají v podstatě ten samý obsah.

Díky tomu, že Eco byl odborníkem v mnoha oborech, mají jeho texty velký přesah. Eco se v nich zabývá jazykem televize, technologiemi, imaginací a kulturními, estetickými, vzdělávacími a politickými dopady, jednotlivými pořady, osobnostmi nebo situacemi a podobně. Knihu doporučuji zejména čtenářům, které zajímá, jaký dopad má televize a její obsah na společnost, ve které žijeme. Ačkoli některé příspěvky jsou náročnější, co se odborné terminologie a oborových souvislostí týče, každý čtenář si v publikace jistě najde texty, jež jej osloví.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeO televizi
Práce z let 1956-2015

Eco, Umberto

Argo, 2020

Napsat komentář