Ukázka z knihy Jak se vzájemně chápat (Monika van der Berg)

Jak se vzajemne chapat
Vedle sebe žijí v dnešní době tři až čtyři generace, z nichž každá má jinou životní zkušenost. Aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům, vznikla příručka, která napomůže rozvíjet vztahy mezi nimi a překonávat generační rozdíly.

Knihu Jak se vzájemně chápat vydalo  Monika van der Berg
nakladatelství Grada.

Hlavní hrdinové a prostředí

Pojďme si na tomto místě krátce osvěžit, jak předešlé generace vypadaly, podrobněji se k tomuto tématu dostaneme v jedné z následujících kapitol. Tato kniha má být jakousi dobrodružnou výpravou, vydáváme se společně objevovat tajemství jednotlivých generací a nyní se dostáváme do bodu, kdy je potřeba vyjasnit si, kdo jsou účastníci tohoto výletu. Nejprve si krátce popíšeme prostředí, do kterého se vydáváme, tedy nastíníme poválečný vývoj.
Druhá světová válka byla předělem ve vývoji Evropy. Po konci války začal svět nabírat jiný směr, začaly se formovat hlavní rysy současné společnosti. Je potřeba připomenout, že některé charakteristiky dnešní společnosti mají kořeny dokonce ještě dříve. Spotřební společnost, nadprodukce, čerpání neobnovitelných zdrojů, znečištění životního prostředí, tání ledovců, finanční inflace, obrovské objemy přepravy zboží a sklady zbraní – to všechno jsou příklady následků obrovského poválečného industriálního rozmachu.
Svět, zejména ten západní, se začal rozpínat, jeho původní hodnoty se postupně proměňovaly, pomalu se přetavovaly až do dnešní podoby. Spotřební společnost nadbytku vzešla z hubených poválečných let.
Rodiče, kteří vyrůstali v letech poválečného budování, a to na obou stranách tehdejší železné opony, zaujímali později vůči svým dětem postoj, že jim chtějí dát to, co oni mít nemohli. A tak pilně pracovali, aby své děti dobře zabezpečili.
Nyní jsme svědky procesu, který směřuje z jednoho extrému do druhého. Jde o reakci na materiální nedostatek, který lidé dříve měli. A jsme u zrodu nové generace, která naprosto zavrhuje materiální statky. Žije téměř stále s virtuálním světem v ruce – v tabletu nebo mobilu. To, co bylo typické pro jejich rodiče – velké auto, nákladné oblečení, práce v renomované firmě na dobrém postu a budování kariéry na základě postupu od nižší funkce k vyšší – pro ně nepřipadá v úvahu. Odvracejí se od financí směrem k osobnímu rozvoji, sjednocují se napříč Evropou na sociálních sítích, což se projevuje i v módě.
A nyní se dostáváme k představení postav našeho dobrodružného objevování. V současné době označujeme generace, které vznikaly od konce války, jako X, Y a Z. Tyto názvy se běžně používají i u nás. Ovšem u nás asi jen málokdo ví, že jejich popis a defi nice pocházejí z teorie generací Strausse a Howea. Popis jednotlivých generací tak, jak je u nás běžně vidíme v časopisech, novinách nebo na internetu, je směs pohledu na generace v USA a v Evropě. Sami tvůrci teorie připouštějí, že vývoj, na jehož základě byla teorie vytvořena, má podobné tendence jak v Evropě, tak v USA.
Na první pohled společné rysy vidět nejsou. Například v Evropě mluvíme o poválečné generaci, která je v Americe nazývána tichou generací, ovšem přesto jsou jejich charakteristiky velmi podobné. Je to důsledek obrovského amerického vlivu na západní Evropu i na Českou republiku. V jedné z dalších kapitol se budeme podrobněji věnovat tématu a rozboru jednotlivých generací. Nyní se podívejme jen na základní esenci, platnou pro Evropu i Ameriku.

——————–

O autorce

Monika van der Berg pracuje pro české Centrum andragogiky. Čerpá ze svého vlastního života a z osobní zkušenosti s prací ve velkých „korporátech“, stejně tak jako ze zkušeností s přímou prací s lidmi: v poradenství, konzultační činnost, terapii. V současné době lektoruje kurzy mindfulness pro firmy, vede teambuildingové akce, vede soukromé hodiny mindfulness a emoční inteligence. S emocemi pracuje každý den, metody mindfulness – všímavosti používá prakticky ve svém každodenním životě. Vystudovala psychosociální studia v Praze, Vysokou školu ekonomickou, prošla akreditovanými kurzy komunikace, rodinného poradenství, prošla kurzy mindfulness v GB v Manchesteru, sebezkušenostním výcvikem.

Zdroj: centrumandragogiky.cz


Knihy s logem Grada vycházejí v České republice již od roku 1991. Nabídka společnosti pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Vydává např. tituly s právní tematikou, ekonomické, z oblasti financí a účetnictví, psychologické, zdravotnické, s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví atd.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJak se vzájemně chápat
Generace X, Y, Z

Berg, Monika van den

Grada, 2020

Napsat komentář