Příspěvek k německé otázce

Otazka viny
Kniha Otázka viny představuje soubor myšlenek a otázek, které se honily hlavou Karlu Jaspersovi po skončení druhé světové války. Ukazuje, že za minulost zodpovídáme všichni, a zároveň připomíná naši odpovědnost vůči budoucnosti. Druhé české vydání předmluvou obohatil Ladislav Hejdánek.

Esej Karla Jasperse o německé vině, ale také o vině vůbec a o jejích základních rovinách vyšel poprvé v Německu v roce 1946. Němci jeho vydání – pouhý rok po své válečné porážce, v situaci rozvratu a okupace své země – nijak nevítali. Zato americký důstojník dohlížející na univerzitu prý za něj Karlu Jaspersovi děkoval s tím, že není napsán jen pro Němce, nýbrž také pro svědomí vítězných Spojenců.
Český překlad této autorovy práce byl poprvé vydán v roce 1969, a ani dnes neztrácí na své aktuálnosti. Není to totiž ani zdaleka pouze historický dokument dokreslující dávno minulou situaci poválečného Německa. Jádro knihy tkví v poznání, že my všichni jsme odpovědni za minulost, ale také za budoucnost a především před budoucností.
Jak ve své předmluvě upozorňuje Ladislav Hejdánek, Jaspersova knížka je vším jiným, jen ne moralizováním; je to soubor myšlenek a zejména otázek člověka, který sám prošel mnoha nelehkými dilematy. Člověka, který si musel stále silněji a v širších kontextech uvědomovat nesmírnou komplikovanost problému, odmítá ji však jakkoli zjednodušovat, a též v ní naopak nechce utonout, protože – a to je nejvýznamnější – nemůže za žádnou cenu rezignovat na pravdu.

Ukázka z knihy

My Němci se vzájemně velmi lišíme způsobem a mírou účasti na nacionálním socialismu nebo odporu k němu. Každý z nás se musí rozpomenout, jak se v nitru a navenek choval, a hledat si v této krizi němectví znovuzrození sobě vlastní.
I časový bod, v němž začalo toto vnitřní přetváření, se u jednotlivců velmi různí: u někoho to bylo v roce 1933, u někoho po vraždách 30. června 1934, u někoho po vypálení synagog v roce 1938, u někoho teprve za války, nebo když hrozila porážka, nebo až po zhroucení. (str. 130)

Otázka viny

Příspěvek k německé otázce
Autor: Karl Jaspers
Přeložil: Jiří Navrátil

Počet stran: 160
Vazba: vázaná
Formát: 113×160 mm
ISBN: 978-80-200-2988-1
Doporučená cena: 195 Kč

Knihu Otázka viny vydalo nakladatelství Academia. Můžete si přečíst ukázku.

O autorovi

Karl Jaspers (1883–1969) byl německý filozof a lékař specializující se na psychiatrii, jeden z nejdůležitějších představitelů existencialismu, promoval roku 1908 v Heidelbergu, kde strávil i podstatnou část svého života. Stal se zde mimořádným profesorem, podílel se i na správě univerzity, roku 1937 byl však vyloučen, a následně mu byla zakázána i publikační činnost. Po válce se odstěhoval do Basileje. Za své dílo obdržel četná ocenění, např. Řád za zásluhy v oblasti umění a věd.

Zdroj informací: Kosmas.cz


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOtázka viny
Příspěvek k německé otázce

Jaspers, Karl

Academia, 2019

Napsat komentář