Civilizace – vzestupy a pády

Civilizace-vzestupy-a-pady
Lidé obývají planetu Zemi jen velmi nepatrný úsek její existence. Přesto nejrůznější civilizace, které v průběhu staletí vytvořili, mají velmi bohatou historii, plnou pamětihodných momentů i nezvratitelných tragédií. V našich publikacích si přečtete nejen o minulosti, ale také se dozvíte, co lze očekávat v budoucnu.

Klima se mění. Světová populace roste. Ekonomika je odolná, avšak síla národa v době kolabujících systémů spočívá v rodině. V první představované publikaci autoři poukazují na nerovnováhu mezi lidmi, ale i na palčivý problém nerovnováhy mezi civilizací a životním prostředím.

Věk nerovnováhy

V první části knihy se dozvíme, co se děje s klimatem, a kam až svět může zajít. Svět je propojený a méně bezpečný. Jeho rostoucí populace se v kombinaci s klimatickou změnou stává největší přírodní i sociální silou 21. století. Nevyhneme se zvýšené péči o půdu a les i novým přístupům k hospodaření s vodou a nízkoemisní energetice. V druhé části knihy autoři ukazují, v čem by mohla spočívat resilience naší vlasti či obecně civilizace. Zamýšlejí se nad odolnou ekonomikou, ale také ukazují, že síla společnosti a národa začíná doma v rodině. V době kolabujících systémů a manipulujících médií je zapotřebí pěstovat osobní houževnatost a kritické myšlení. V neklidném světě je obtížné být šťastný, a proto je důležité uvědomit si, kde vzniká a jak mizí pocity rovnováhy a štěstí.

Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci
Autoři: Václav Cílek, Alexandr Ač

Počet stran: 348
Vazba: vázaná
Formát: 210×265 mm
ISBN: 978-80-200-2930-0
Doporučená cena: 495 Kč

Knihu Věk nerovnováhy vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Z hlediska filozofie cyklů je jedním z nejvýznamnějších faktorů tzv. Herakleitův princip. O co jde? Herakleitův princip odkazuje k jednoduchému faktu, že každá civilizace se svými specifickými projevy – zjednodušeně kulturou – je limitována nejen v prostoru, ale i v čase. To je totiž jedna z mála vlastností každé civilizace stojící mimo pochybnost. Na základě komparativního studia civilizací je totiž stále zřejmější, že právě ty faktory, které stojí u vzestupu daného společenského systému, jsou obvykle těmi samými, které nakonec přivodí jeho krizi, zjednodušeně nazývanou kolaps čili významnou ztrátu složitosti, kdy již systém není schopen zajistit dostatek energie na udržení své stávající komplexity, a naopak mnohem více energie spotřebuje, než vyrobí. (str. 170)

Přečtěte si celou ukázku.

————————————————

Potrava patří k základním prvkům uspokojujícím lidské potřeby. Bez ní bychom nepřežili. Společenství vznikala a přesouvala se tak, aby měla dostatek výživných zdrojů. Nejde však pouze o otázku minulosti, ale čím dál aktuálněji i budoucnosti.

Impérium jídla

Jsme to, co jíme. Tento aforismus vystihuje hlubokou pravdu o naší civilizaci.
Impérium jídla popisuje osudy lidí i celých společností v uplynulých dvanácti tisíciletích na příkladu potravin, které člověk pěstoval nebo lovil, které konzumoval, ale s nimiž také obchodoval. Líčí napínavé příběhy tak odlišných míst, jakými jsou starověká Mezopotámie nebo imperiální Británie. Z prvního města vzniklého v kdysi prosperující oblasti zvané Úrodný půlměsíc nás kniha přenáší k rychle se vyprazdňujícím obilnicím a miskám rýže dnešní Číny.
Veškerá lidská společenství vznikají na základě vytvoření a výměny přebytků potravin. Hojnost však není nevyčerpatelná. Nakonec nevyhnutelně přichází čas, kdy se neurodí, pole utrpí erozí nebo klesnou teploty. Jednotlivé kultury pak upadají do temných období chudoby, hladu a války, nebo se centrum moci přesune jinam. Něco takového se stalo na konci římské říše, kdy otroci příliš namáhali půdu na plantážích v Evropě a Egyptě a připravili ji tak o plodnost. Přihodilo se to i starodávným Mayům, kteří během staletí, kdy v jejich říši panovalo sucho, museli opustit svá nádherná města. A stalo se tak i ve čtrnáctém století, kdy středověké společnosti zničil mor a hlad, stejně jako ve století devatenáctém, kdy katastrofální postupy kolonizátorů uvrhly polovinu světa do takové bídy, že se z ní už nikdy nevzpamatovala.
Kniha vynikajícím způsobem popisuje jednotlivé cykly konzumace potravin v minulosti, zabývá se však i budoucností. Líčí například, jak by mohla situace, kdy rybáři lovící krevety v deltě řeky Mekongu vytáhnou jen prázdnou síť, vyvolat nepokoje v Karibské oblasti. Nebo k čemu dochází, když nějaké kultuře nebo národu dojdou potraviny. Ukazuje tvář světa, který začal mít hlad.

Hodování, hlad a vzestupy i pády civilizací
Autor: Evan Fraser, Andrew Rimas
Přeložil: Lubomír Sedlák

Počet stran: 436
Vazba: brožovaná
Formát: 138×190 mm
ISBN: 978-80-7473-781-7
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Impérium jídla vydalo nakladatelství Kniha Zlín.

Ukázka z knihy

Řeka Jang-c’-ťiang, temná jako dlouho luhovaný čaj, pomalu míjí přelidněné betonové aglomerace v centrální části Číny a nad ní visí hnědý soumrak. Pár kilometrů výš proti proudu její vlny dosud stále narážejí na skalní útesy a břehy bambusového lesa, ale v centru města I-čchang už postupuje vybudovaným kanálem, šedivá a stejně nepoddajná jako mrakodrapy tyčící se na zpevněném břehu. Ještě před pár lety se I-čchang dal označit za zapadlou osadu, prostě zapomenuté čínské městečko tak podobné desítkám dalších v tamním údolí. Dnes je to jedno z nových měst Dálného východu, jde ovšem o jakousi rezavějící popelnici, jejíž čtyři miliony obyvatel žijí pod příkrovem ozonu a oxidu uhličitého.
Slunce v tomhle městě moc často neuvidíte, zato auta rozhodně ano. Kolem zářivě osvětlených restaurací a nevěstinců, tiché modré záře televizorů za okny bytů a  posmutnělých stromů v obrovských květináčích projíždějí jeden za druhým objekty z chromu a plastu, chrlící do vzduchu zplodiny z motorové nafty.

Stáhněte si kompletní ukázku.

————————————————

Mayové kdysi kvůli suchu a nedostatku potravy museli opustit svá města. Věk Inků skončil v momentě, kdy Španělé připluli do Jižní Ameriky. Barvitou historii, kulturní rozkvět i strmý pád této bohaté civilizace popisuje kniha Synové boha Slunce.

Synové boha Slunce

Říše Inků a s ní spjaté ruiny města Machu Picchu se staly téměř synonymem jihoamerického Peru, alespoň z pohledu běžného návštěvníka. Přesto kulturní a civili­zační výdobytky Inků představují jen vyvrcholení dlou­hého vývoje, který trval více než čtyři tisíce let a zahrnul několik předchozích kultur. Kniha Synové boha Slunce je věnovaná skromným začátkům, obdivuhodnému kulturnímu rozkvětu, kterého tajemný národ Inků dosáhl během méně než sta let trvání své říše, i jeho úpadku a nečekanému zániku po invazi evropských dobrodruhů. Autorka, která v Peru strávila bezmála třicet let a dodnes se tam vrací v roli průvodkyně, ve své populárně zaměřené a komplexně pojaté knize zúročila léta archeologických bádání i studia odborné literatury.
Kniha vychází s podporou Velvyslanectví Peruánské republiky.

Vzestup a pád říše Inků
Autorka: Eva Barriosová

Počet stran: 464
Vazba: vázaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-7601-124-3
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Synové boha Slunce vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Ukázka z knihy

Inkové věřili, že každá nemoc měla nadpřirozenou příčinu: buď byla důsledkem hříchu a bohové ji poslali na člověka jako trest za jeho prohřešky, nebo byla způsobena zlobou a podlostí jiných lidí. Mezi nejvážnější patřilo krvesmilství, jakýkoliv zločin nebo krádež. Bohové se hněvali na člověka nejen pro jeho hříchy, ale i za zanedbání kultu, a proto ho trestali uhranutím způsobeným čarodějem nebo oddělením duše od těla, způsobeným silným úlekem nebo uřknutím. Říkali, že nervové, kožní, střevní nebo plicní nemoci jsou důsledkem špatných větrů, které s sebou přinášejí hněv démonů nebo zlých sil, jež sídlí v některých pramenech. Věřili, že choroba se může projevit i jako nějaké cizí těleso uložené v těle, posunutí nebo přemístění orgánů, otrava nebo jenom nějaký negativní magický vliv. Nemoc z výšky projevující se bolestmi hlavy, malátností a závratěmi, byla prý způsobována horskými démony a zemřelými. (str. 383)

I tuto ukázku si můžete stáhnout.

————————————————

Opustit své domovy museli rovněž obyvatelé Pripjati a přilehlého okolí. 26. dubna 1986 došlo k tragédii, které do té doby nikdy nikdo nečelil. Reaktor č. 4 v černobylské jaderné elektrárně explodoval. Jak přesně k tomu došlo, jaké následky havárie měla a jak se k celé věci postavil Sovětský svaz?

Černobyl

Historie jaderné katastrofy.
O Černobylu komplexně a bez cenzury.
Dozvíte se, co jste ještě nevěděli o největší nukleární katastrofě naší doby. Nedokonalý reaktor, chyby obsluhy, exploze a radioaktivní zamoření značné části Evropy…
Kniha vystihuje, co se v dubnu 1986 odehrálo v Černobylské jaderné elektrárně. Autor vás seznámí s genezí sovětského jaderného výzkumu, konstrukcí dvou hlavních typů reaktorů užívaných v SSSR, s jejich přednostmi i chybami. Nastiňuje i výstavbu jaderné elektrárny u Černobylu, spojenou s problémy i proslulou sovětskou fušeřinou.
Hlavní část knihy je zaměřena na události, které vedly k explozi reaktoru č. 4. Kniha ilustruje zmatek technického personálu elektrárny, který nebyl schopen zjistit, co se vlastně stalo, i velmi nepružnou reakci ze strany místních i celostátních orgánů. Popsáno je úsilí hasičů o zvládnutí požáru na vybuchlém bloku 4 i jejich v mnoha případech tragické osudy. Autor v knize odhaluje nedostatky sovětského způsobu zvládání této události, snahu sovětských úřadů všech úrovní o zatajení černobylské exploze, a to nejen před zahraničím, ale především před vlastními občany. Kniha dokládá, že tato snaha o utajování je nakonec korunována nezamýšleným a pro SSSR v podstatě fatálními vývojem v radioaktivitou postižených republikách.

Historie jedné katastrofy
Autor: Serhii Plokhy
Přeložil: Petr Kovařík

Počet stran: 400
Vazba: vázaná
Formát: 150×216 mm
ISBN: 978-80-756-5462-5
Doporučená cena: 398 Kč

Knihu Černobyl vydalo nakladatelství Jota.

Ukázka z knihy

Kolem 7:00 ráno 28. dubna 1986, si šel Cliff Robinson, devětadvacetiletý chemik pracující v jaderné elektrárně Forsmark, vzdálené dvě hodiny jízdy od Stockholmu, po snídani vyčistit zuby. Aby se dostal z koupelny do šatny, musel projít detektorem záření, stejně jako tisíckrát předtím. Tentokrát to ale bylo jiné – alarm nepřestával bzučet. To bude nějaký nesmysl, pomyslel si Robinson, protože dosud ani nevstoupil do kontrolní oblasti, kde by mohl nějaké záření absorbovat. Prošel detektorem podruhé a situace se opakovala. Teprve na třetí pokus se alarm vypnul. Konečně vysvětlení – ta zatracená věc prostě nefunguje, jak má.

Pokračujte ve čtení…

————————————————

Je smutnou pravdou, že tragédie se dějí dnes a denně. Některým by se však mohlo docela dobře předcházet. Africký lékař Denis Mukwege i za cenu vlastního ohrožení nepřestával informovat o znásilňování žen ve válkou sužovaném Kongu.

Lékařem v africkém pekle

Když lékař a pastor Denis Mukwege podal roku 2006 svědectví o systematickém sexuálním násilí páchaném na ženách ve východním Kongu, jeho život se ocitl v nebezpečí. Ale ani krvavé, barbarské útoky na jeho dům a nemocnici ho neodradily. Nepřestal dál informovat celý svět o hromadném znásilňování, které bylo jedním z prostředků vedení války, a o jeho devastujících následcích.

Autor: Berthil Akerlund
Přeložila: Lucie Čapková

Počet stran: 216
Vazba: vázaná
Formát: 130×205 mm
ISBN: 978-80-7543-869-0
Doporučená cena: 319 Kč

Knihu Lékařem v africkém pekle vydalo nakladatelství Alpress.

Ukázka z knihy

Podíval se mým směrem a zase zmizel. Vtom se otevřela brána a k autu se nahrnulo několik postav. Bylo to pět mužů. Ve chvilce vnikli do vozu, čtyři dozadu a jeden dopředu. Všechno se odehrálo tak rychle, že jsem nestačil zareagovat. Byli ozbrojení, ale hned mi bylo jasné, že nejde o obyčejné lupiče. Vypadali disciplinovaně a zdálo se, že velmi dobře vědí, proč tu jsou. V naprosté tichosti mi dali znamení, abych vjel s autem na dvůr. Dům byl přímo naproti, a protože mi připadalo, že pokus o útěk je nemožný, napadlo mě, že když zabiju sám sebe, mohl bych je vzít s sebou. Vzdálenost od brány k domu byla dost velká na to, aby byl náraz devastující.
Sešlápl jsem plyn až k podlaze a motor zaburácel. Muž vedle mě se přestal ovládat. Chytil mě za zápěstí a odtahoval mi ruku, aby mě přinutil zastavit. „Chceš nás všechny zabít?“ vykřikl. (str. 1)

Přečtěte si celou ukázku.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVěk nerovnováhy
Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci

Cílek, Václav – Ača, Alexander

Academia, 2019

zobrazit info o knizeImpérium jídla
Hodování, hlad a vzestupy i pády civilizací

Fraser, Evan – Rimans, Andrew

Kniha Zlín, 2019

zobrazit info o knizeSynové boha Slunce
Vzestup a pád říše Inků

Barriosová, Eva Farfánová

Vyšehrad, 2019

zobrazit info o knizeČernobyl
Historie jedné katastrofy

Plokhy, Serhii

Jota, 2019

zobrazit info o knizeLékařem v africkém pekle

Akerlund, Berthil – Mukwege, Denis

Alpress, 2019

Napsat komentář