Život mládeže v letech 1948–1970

Mezi pionyrskym satkem a mopedem
Jaký byl život českých dětí a dospívajících v letech 1948–1970? Poznejte poměry v tehdejších rodinách a školách, mimoškolní aktivity mládeže či způsoby trávení letních prázdnin a mnoho dalšího.

Kniha, kterou připravili zkušení badatelé Jiří Knapík a Martin Franc společně s kolektivem českých i německých historiků střední generace, nabízí sondy do života českých dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let v letech 1948–1970. Zabývá se poměry v tehdejších rodinách, hmotnou kulturou obklopující tehdejší školáky, jejich mimoškolními aktivitami a formou trávení letních prázdnin. Všímá si snah politické sféry ovlivňovat nejmladší generaci, fungování oficiálních dětských a mládežnických organizací stejně jako rostoucího významu masových médií v životě dětí a mládeže. Nezapomíná ani na důležitá specifika učňovské mládeže nebo na méně radostné otázky tehdejšího dětství a mládí – kriminalitu spojenou s touto věkovou skupinou, dětské domovy, sebevražednost a rovněž péči o mentálně, tělesně i sociálně postiženou mládež. Většina kapitol se sice opírá zejména o archivní výzkum a dobovou literaturu, neoddělitelnou součástí výzkumu byly i vzpomínky pamětníků. Jeho výsledky shrnuje speciální kapitola, která přispívá k oživení výkladu a zaplňuje historii konkrétními osudy. Publikaci doplňují dílčí exkurzy do celkově velmi široké a u nás dosud celistvě nezkoumané problematiky, stejně jako řada unikátních doprovodných fotografií.

 

Mezi pionýrským šátkem a mopedem

Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970
Autoři: Jiří Knapík, Martin Franc a kolektiv

Počet stran: 728
Vazba: vázaná
Formát: 165×240 mm
ISBN: 978-80-200-2890-7
Doporučená cena: 785 Kč

Knihu Mezi pionýrským šátkem a mopedem vydalo nakladatelství Academia.

 

Ukázka z knihy

Hmotná kultura, v níž prožívali české děti a dospívající své běžné životy, se pochopitelně nijak výrazně nemohla odlišovat od základních rysů prostředí jejich rodičů, i když vykazovala některá specifika. Nabízí se však otázka, zda převažovala snaha poskytnout dětem vyšší standard, než jaký ve skutečnosti odpovídal statusu dané rodiny, nebo zda se obvykle očekávalo, že se děti a nedospělí spokojí naopak s nižší úrovní. Vyskytovaly se přitom nepochybně obě tendence, byť postupem doby se více prosazovala asi ta první. Již na počátku sledovaného období však průzkumy ukazovaly, že značná část dospívajících spotřebovává podstatně více potravin, než by odpovídalo jejich přídělům. Obvykle se to dělo na úkor matek, které tak v některých případech dokonce ohrožovaly své vlastní zdraví. (str. 131)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Jiří Knapík

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (*1975) se narodil v Opavě, kde také vystudoval Mendelovo gymnázium a následně Slezskou univerzitu, konkrétně historii s rozšířenou výukou jazyků. Je mj. autorem publikací Volný čas v českých zemích 1957–1967Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967.

 

Martin Franc

Kulturní historik Martin Franc (*1973) se zabývá dějinami výživy a stravování v 18.–20. století. Je spoluautorem knih Volný čas v českých zemích 1957–1967Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967, Dějiny Akademie věd ČR v obrazech. Dále je autorem knih Dějiny AMU ve vyprávěních, Ivan Mládek a vědní politika 1952–1989 aj.


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMezi pionýrským šátkem a mopedem
Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970

Knapík, Jiří - Franc, Martin

Academia, 2018

Napsat komentář