České Vánoce v běhu času

Petr a Pavlina Kourovi_Sto let ceskych Vanoc
Zjistěte, jak se u nás slavily Vánoce během posledních sto let, jak se proměňovaly od dob první republiky, za nacistické okupace, v 50. letech a zlatých 60., v éře normalizace, v 90. letech i prvních desetiletích 21. století.

V knize Sto let českých Vánoc se čtenáři dozvědí, jak se u nás proměňovaly oslavy nejkrásnějších svátků celého roku od doby první republiky, v období nacistické okupace, v padesátých letech, ve „zlatých šedesátých“, v éře normalizace, v porevolučních devadesátých letech až po první dvě desetiletí nového milénia. Jak Vánoce prožívali řadoví občané, někteří českoslovenští prezidenti, vojáci zahraniční armády, dělníci nuceně nasazení v Říši nebo političtí vězni nacismu a komunismu? Někteří pamětníci paradoxně označují právě Vánoce v koncentračních táborech, ve frontových zákopech či v komunistických uranových lágrech za nejhezčí, jaké kdy v životě prožili. Snaha o oslavu vánočních svátků v tomto nelidském prostředí je zajímavým svědectvím o zachování lidské důstojnosti i v nejextrémnějších podmínkách. Při práci na knize, kterou lze též vnímat jako příspěvek k dosud ne zcela zdokumentovaným dějinám každodennosti, autoři prostudovali velké množství dobových pramenů a oslovili desítky pamětníků nejrůznějšího věku a profesí. Z jejích stránek tak promlouvají nejen archivní dokumenty, ale také rodinné fotografie, dobové inzeráty a reklamy, vánoční ozdoby, karikatury z legálního i ilegálního tisku, propagandistické plakáty, vánoční přání, fejetony nebo básně a v neposlední řadě také dosud nepublikované autentické vzpomínky. Kniha Sto let českých Vánoc. Nejkrásnější svátky v roce na pozadí „velkých“ dějin je upraveným a rozšířeným vydáním knihy České Vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce (2010).

 

Sto let českých Vánoc

Nejkrásnější svátky v roce na pozadí „velkých“ dějin
Autoři: Petr Koura, Pavlína Kourová

Počet stran: 464
Vazba: vázaná
Formát: 140×208 mm
ISBN: 978-80-200-2893-8
Doporučená cena: 450 Kč

Knihu Sto let českých Vánoc vydalo nakladatelství Academia.

 

Ukázka z knihy

„Jsme přece chlapi.“
Vánoce nebeských jezdců

Daleko od domova slavili Vánoce také ti, kteří za války odešli do ciziny bojovat za svobodu své vlasti. Také oni prožívali často tyto svátky v osamění a ve vzpomínkách na své blízké. Někteří je dokonce i odmítali oslavovat, neboť pociťovali jejich silnou provázanost jednak s rodinou, ale i s rodnou zemí. „Vánoce bez domova nejsou ovšem Vánoce,“ konstatoval po válce národněsocialistický politik Jaroslav Stránský, který strávil na Západě jako ministr exilové vlády celkem šestery Vánoce. A jeho kolega páter František Hála, který za lidovou stranu zasedal v exilové Státní radě, zase o válečných Vánocích prohlásil, že jako by byly „výsměchem všemu tomu, co oslavovaly. Výsměchem Kristu-dítěti, poněvadž nedovolovaly dětem, aby se o nich těšily se svými otci, výsměchem slávě mateřství, které pošlapáno a posmíváno zdálo se jen nevítanou přítěží anebo povinnou výrobou nových vojáků, výsměchem péči otcovské, poněvadž ponechávaly rodiny bez otců v bídě, opuštěnosti a hladu. Jako by všechny byly bývaly planým zvykem z dávných dob, opakem toho velkého učení Lásky, poněvadž nedovedly ani na chvíli, ani ve Svaté noci, zastaviti vraždění a zkázu.“ (str. 139)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Petr Koura

Petr Koura (*1978) je historik a politolog. Působí na Filozofické fakultě UK v Praze a v Archivu bezpečnostních složek MV. Věnuje se českým dějinám 20. století, zejména období nacistické okupace Čech a Moravy. Vydal mimo jiné knihy Podplukovník Josef Balabán. Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“ (Praha 2003), Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století (2008), Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí (2006) a řadu dalších studií v odborném i denním tisku. Spolupracuje i s Českým rozhlasem.

 

Pavlína Kourová

Pavlína Kourová (*1971) je česká historička zabývající se zejména poválečnými československými dějinami. Spolu s Petrem Kourou napsala výjimečnou knihu o českém slavení vánočních svátků v průběhu času České Vánoce: Od vzniku republiky po sametovou revoluci (2010, Dokořán).


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSto let českých Vánoc
Nejkrásnější svátky v roce na pozadí „velkých“ dějin

Koura, Petr - Kourová, Pavlína

Academia, 2018

Napsat komentář