Sofistikovaná tvorba „naivního“ malíře

henri_rousseau
Malíř Henri Rousseau je veřejnosti znám pod přezdívkou Celník Rousseau. Jeho pověst naivního malíře a člověka pro mnohé zastírá skutečnou sofistikovanou podstatu jeho děl, která oplývají bohatou symbolikou.

Autorem knihy Henri Rousseau aneb Složitá Celníkova cesta do Čech, kterou vydalo roku 2018 nakladatelství Academia, je historik a historik umění Nikolaj Savický. Savický se zabývá primárně dějinami umění a techniky. V období let 2011 až 2014 byl náměstkem generálního ředitele Národní galerie v Praze. V současné době působí na ČVUT. Je autorem mnoha titulů, například Degas nelegendární, Záludnosti zrcadlení v dějinách, Renesance jako změna kódu anebo Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900–1939.

Francouzský malíř Henri Rousseau, žijící na přelomu 19. a 20. století, si na sklonku svého života vybudoval pověst naivního malíře a člověka. Nejen proto byla jeho díla po dlouhá léta přijímána s posměchem a sám Rousseau byl považován za jakousi pitoreskní figurku. I přesto dokázala již za Rousseauova života jeho tvorba ovlivnit množství jeho mladších současníků, hlavně představitelů fauvismu a kubismu.

Savický v první části svého díla předkládá základní biografická fakta o Rousseauovi. Prostřednictvím analýzy jeho nejdůležitějších děl dokazuje neudržitelnost tvrzení o Celníkově údajné naivitě v životě i v umění. Autor ukazuje ikonografické prameny těchto obrazů a předkládá tak rozmanitost jeho zdrojů inspirace. Navazující část knihy pak ukazuje, jak byla postupně vytvářena pitoreskní podoba života a díla Rousseaua v období mezi lety 1910 až 1914. Třetí část pak popisuje postupné přehodnocování Celníkova díla v české kultuře a uvádí je do kontextu se zápasem o interpretaci vývoje kubismu a obecně moderního malířství.

Kniha Henri Rousseau aneb Složitá Celníkova cesta do Čech jako by navazovala na výstavu Malířův ztracený ráj, která prezentovala Celníkova díla v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí od září 2016 do ledna 2017. Když jsem výstavu v poslední den její realizace navštívila, upoutaly mne nejen Rousseauovy obrazy (především pak ty s motivy džungle), ale i četná díla českých malířů (například Čapka, Toyen, Zrzavého anebo Hoffmeistera), která na něj rozmanitými způsoby reagovala. Stejně tak Savický představuje Rousseaua nejen jako svébytného, originálního a sofistikovaného malíře, ale i jako inspirátora celé generace umělců.

Knihu průběžně doplňují četné barevné reprodukce děl Rousseaua i dalších (českých i zahraničních) umělců. Jedná se o komplexní představení malířovy osobnosti v mnoha kontextech za použití dosud neznámých pramenů. Publikaci doporučuji především nadšencům do světa výtvarného umění, kteří si díky ní aktualizují poznatky o moderním umění.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeHenri Rousseau aneb Složitá Celníkova cesta do Čech

Savický, Nikolaj

Academia, 2018

Napsat komentář